Formatera siffror i ett kalkylark

Med Google Kalkylark kan du formatera dina uppgifter på flera olika sätt så att kalkylarket och dess innehåll visas så som du vill ha dem.

Formatera tal, datum och valutor

Så här formaterar eller ändrar du formatet för tal, datum eller valutor i ett kalkylark:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera cellområdet som du vill formatera eller ändra.
 3. Klicka på Format följt av Tal.
 4. Välj det format du vill använda på cellerna.

Anpassad formatering av tal, datum och valutor

Du kan använda anpassad formatering för valutor, datum och tal. För var och en av dessa kan du söka i textrutorna i formateringsmenyerna för att hitta det format som fungerar för kalkylarket. Om du inte hittar det du söker kan du nu skapa en egen formatering i menyerna.

Anpassad datumformatering

Använda ett anpassat datum- eller tidsformat för kalkylarket:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de uppgifter du vill formatera.
 3. Klicka på Format följt av Tal följt av Fler format.
 4. Välj Fler datum- och tidsformat.
 5. Sök i textrutan i menyn för att välja ett format. Du kan också lägga till egna datum- eller tidsformat i textrutan.
 6. Klicka på Tillämpa.

Standardinställningen för tids- och datumalternativen som visas baseras på språket i kalkylarket.

Om du vill lägga till mer detaljerade tids- och datumvärden i formateringen, till exempel timme eller minut, klickar du på nedåtpilen i textrutans högra hörn och väljer ytterligare ett värde. Du kan ändra den specifika formateringen för dessa värden genom att klicka på pilarna i värdet och välja ett alternativ. Om du vill ta bort ett värde från formateringen klickar du på värdet och väljer Ta bort.

Anpassad valutaformatering

Använda ett anpassat valutaformat i kalkylarket:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de uppgifter du vill formatera.
 3. Klicka på Format följt av Tal följt av Fler format.
 4. Klicka på Fler valutor.
 5. Sök i textrutan i menyn för att välja ett format. Du kan också lägga till ett anpassat valutaformat i textrutan.
 6. Klicka på Tillämpa.

Du kan även ändra några egenskaper om valutan (till exempel hur många decimaler som ska visas) genom att klicka i rullgardinsmenyn i det högra hörnet i inmatningsrutan och välja önskat alternativ.

Anpassad talformatering

Använda ett anpassat talformat i kalkylarket:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera de uppgifter du vill formatera.
 3. Klicka på Format följt av Tal följt av Fler format.
 4. Klicka på Anpassat talformat.
 5. Sök i textrutan i menyn för att välja ett format. Du kan också lägga till anpassade talformat i textrutan.
 6. Klicka på Tillämpa.

När du skapar ett anpassat format bör du tänka på att formateringen kan bestå av upp till fyra delar som är avgränsade med semikolon: positiv;negativ;noll;icke-numerisk. Ekonomirelaterade format stöds också.

Du kan använda färger i formateringen, till exempel för att skilja mellan positiva och negativa tal, genom att lägga till en färg inom hakparenteser (till exempel [Red]) någonstans i den önskade delen av formatet. Formateringsfärger måste användas på engelska. De färger som kan användas är:

Här följer en lista över vanliga syntaxtecken som kan användas för att skapa ett anpassat talformat:

Tecken Beskrivning
0 En siffra i talet. En obetydlig nolla kommer att visas i resultaten.
# En siffra i talet. En obetydlig nolla visas inte i resultatet.
? En siffra i talet. En obetydlig nolla visas som ett blanksteg i resultaten.
$ Formaterar tal som ett dollarvärde.
.(punkt) Formaterar tal med en decimal.
,(komma) Formaterar tal med tusentalsavgränsare.
/ Formaterar tal som ett bråk.
% Formaterar tal som procent.
E Formaterar tal som en exponent.
"text" Lägger till text i formeln. Infoga önskad text inom citattecken för att den ska visas.
@

Visar text som har skrivits i en cell.

*

Upprepar följande tecken för att fylla i det återstående utrymmet i cellen.

_ (understreck)

Lägg till ett blanksteg med samma bredd som följande tecken.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?