Getallen opmaken in een spreadsheet

In Google Spreadsheets kun je je gegevens weergeven met verschillende notaties, zodat je spreadsheet en de inhoud ervan precies worden weergegeven zoals jij het wilt.

Getal-, datum- en valutanotaties

Getal-, datum- of valutanotaties in een spreadsheet instellen of wijzigen:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Selecteer het celbereik waarvoor je de notatie wilt instellen of wijzigen.
 3. Klik op Opmaak en vervolgens Getal.
 4. Selecteer de notatie die moet worden toegepast op het celbereik.

Aangepaste getal-, datum- en valutanotaties

Je kunt een aangepaste notatie toepassen op valuta's, datums en getallen. In de tekstvakken van de notatiemenu's kun je de notatie kiezen die het meest geschikt is voor je spreadsheet. Staat de notatie die je nodig hebt er niet bij, dan kun je in de menu's je eigen aangepaste notatie maken.

Aangepaste datumnotatie

Een aangepaste datum- of tijdnotatie op een spreadsheet toepassen:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Markeer de gegevens waarvoor je de notatie wilt instellen.
 3. Klik op Opmaak en vervolgens Getal en vervolgens Meer notaties.
 4. Klik op Meer datum- en tijdnotaties.
 5. Bekijk de aangeboden opties in het tekstvak van het menu en selecteer de gewenste notatie. Je kunt ook je eigen aangepaste datum- of tijdnotatie aan het tekstvak toevoegen.
 6. Klik op Toepassen.

De aangeboden datum- en tijdopties zijn gebaseerd op de landinstelling van de spreadsheet.

Als je meer gedetailleerde tijd- of datumwaarden aan je notatie wilt toevoegen, bijvoorbeeld het uur of de minuten, klik dan op de pijl-omlaag in de rechterhoek van het tekstvak van het menu en selecteer een extra waarde. Je kunt de specifieke notatie voor deze waarden aanpassen door op de pijlen in de waarde te klikken en een optie te kiezen. Wil je een waarde uit de notatie verwijderen, klik dan op de waarde en selecteer Verwijderen.

Aangepaste valutanotatie

Een aangepaste valutanotatie op een spreadsheet toepassen:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Markeer de gegevens waarvoor je de notatie wilt instellen.
 3. Klik op Opmaak en vervolgens Getal en vervolgens Meer notaties.
 4. Klik op Meer valuta's.
 5. Bekijk de aangeboden opties in het tekstvak van het menu en selecteer de gewenste notatie. Je kunt ook je eigen aangepaste valutanotatie aan het tekstvak toevoegen.
 6. Klik op Toepassen.

Je kunt ook een aantal eigenschappen van de valuta wijzigen (bijvoorbeeld hoeveel decimalen worden weergegeven) door op het dropdown-menu in de rechterbenedenhoek van het invoervak te klikken en de gewenste optie te kiezen.

Aangepaste getalnotatie

Een aangepaste getalnotatie op een spreadsheet toepassen:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets op je computer.
 2. Markeer de gegevens waarvoor je de notatie wilt instellen.
 3. Klik op Opmaak en vervolgens Getal en vervolgens Meer notaties.
 4. Klik op Aangepaste getalnotatie.
 5. Bekijk de aangeboden opties in het tekstvak van het menu en selecteer de gewenste notatie. Je kunt ook je eigen aangepaste getalnotatie aan het tekstvak toevoegen.
 6. Klik op Toepassen.

Wanneer je een aangepaste notatie maakt, kan de notatie uit maximaal vier delen bestaan, die worden gescheiden door puntkomma's: positief;negatief;nul;niet-numeriek. Financiële notaties worden ook ondersteund.

Je kunt ook kleuren gebruiken, bijvoorbeeld om een onderscheid te maken tussen positieve en negatieve getallen. Voeg hiervoor in het gewenste gedeelte van de notatie een kleur tussen haakjes toe (bijvoorbeeld [Red]). Opmaakkleuren moeten in het Engels worden gebruikt. De volgende kleuren kunnen worden gebruikt:

 • Black (Zwart)
 • White (Wit)
 • Red (Rood)
 • Blue (Blauw)
 • Green (Groen)
 • Magenta
 • Yellow (Geel)
 • Cyan (Cyaan)
 • Color# (waarbij # wordt vervangen door een getal van 1 t/m 56 om uit een alternatief palet van kleuren te kiezen)

Hieronder vind je een lijst met veelgebruikte syntaxistekens waarmee een aangepaste getalnotatie kan worden gemaakt:

Teken Beschrijving
0 Een cijfer in het getal. Een nul die niet significant is, wordt weergegeven in de resultaten.
# Een cijfer in het getal. Een nul die niet significant is, wordt niet weergegeven in de resultaten.
? Een cijfer in het getal. Een nul die niet significant is, wordt als een spatie weergegeven in de resultaten.
$ Maakt getallen op als een dollarwaarde.
.(punt) Maakt getallen op met een decimaalteken.
,(komma) Maakt getallen op met een scheidingsteken voor duizendtallen.
- Maakt getallen op als een breuk.
% Maakt getallen op als een percentage.
E Maakt getallen op als een exponent.
"tekst" Voegt tekst toe aan de formule. Voeg tussen aanhalingstekens de weer te geven tekst in.
@

Geeft tekst weer die is ingevoerd in een cel.

*

Herhaalt het volgende teken om de resterende ruimte in de cel te vullen.

_ (underscore)

Voegt een spatie toe die even breed is als het volgende teken.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?