Getal-, datum- en valutanotaties

In Google Spreadsheets kunt u verschillende getal-, datum- en valutanotaties gebruiken, zodat de gegevens in uw spreadsheet precies worden weergegeven zoals u het wilt.

Standaard getal-, datum- en valutanotaties

U kunt getal-, datum- of valutanotaties in een spreadsheet instellen of wijzigen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Selecteer het celbereik waarvoor u de notatie wilt instellen of wijzigen.
 2. Klik op het pictogram voor getalnotatie in de werkbalk of klik op het menu Opmaak en plaats de muisaanwijzer op 'Getal'.
 3. Selecteer de notatie die u wilt toepassen op het celbereik.

Aangepaste getal-, datum- en valutanotaties

In plaats van de standaardnotaties kunt u ook aangepaste getal-, datum- en valutanotaties gebruiken. In de tekstvakken van de notatiemenu's kunt u de notatie kiezen die het meest geschikt is voor uw spreadsheet. Staat de gewenste notatie er niet bij, dan kunt u in de menu's uw eigen aangepaste notatie maken.

Opmerking: Deze functie is alleen beschikbaar in de nieuwe versie van Google Spreadsheets.

Aangepaste datumnotatie

Een aangepaste datum- of tijdnotatie toepassen op uw spreadsheet:

 1. Markeer de gegevens waarvoor u de notatie wilt instellen.
 2. Klik op het menu Opmaak en plaats de muisaanwijzer op 'Getal' (of klik op het pictogram voor getalnotatie in de werkbalk).
 3. Plaats de muisaanwijzer op 'Meer notaties'.
 4. Selecteer Meer datum- en tijdnotaties...
 5. Zoek in het tekstvak van het menu om een notatie te selecteren. U kunt ook uw eigen aangepaste datum- of tijdnotatie toevoegen in het tekstvak.
 6. Klik op Toepassen.

De weergegeven datum- en tijdopties zijn gebaseerd op de locatie-instelling voor uw spreadsheet.

Als u meer gedetailleerde tijd- of datumwaarden wilt toevoegen aan uw notatie, bijvoorbeeld het uur of de minuten, klikt u op de pijl-omlaag in de rechterhoek van het tekstvak in het menu en selecteert u een extra waarde. U kunt de specifieke notatie voor deze waarden aanpassen door op de pijlen in de waarde te klikken en een optie te kiezen. Als u een waarde wilt verwijderen uit uw notatie, klikt u op de waarde en selecteert u Verwijderen.

Aangepaste valutanotatie

Een aangepaste valutanotatie toepassen op uw spreadsheet:

 1. Markeer de gegevens waarvoor u de notatie wilt instellen.
 2. Klik op het menu Opmaak en plaats de muisaanwijzer op 'Getal' (of klik op het pictogram voor getalnotatie in de werkbalk).
 3. Plaats de muisaanwijzer op 'Meer notaties'.
 4. Selecteer Meer valuta's...
 5. Zoek in het tekstvak van het menu om een notatie te selecteren. U kunt ook uw eigen aangepaste valutanotatie toevoegen in het tekstvak.
 6. Klik op Toepassen.

U kunt ook een aantal eigenschappen van de valuta wijzigen (bijvoorbeeld hoeveel decimalen worden weergegeven) door op het dropdown-menu in de rechterbenedenhoek van het invoervak te klikken en een gewenste optie te kiezen.

Aangepaste getalnotatie

Een aangepaste getalnotatie toepassen op uw spreadsheet:

 1. Markeer de gegevens waarvoor u de notatie wilt instellen.
 2. Klik op het menu Opmaak en plaats de muisaanwijzer op 'Getal' (of klik op het pictogram voor getalnotatie in de werkbalk).
 3. Plaats de muisaanwijzer op 'Meer notaties'.
 4. Selecteer Aangepaste getalnotatie…
 5. Zoek in het tekstvak van het menu om een notatie te selecteren. U kunt ook uw eigen aangepaste getalnotatie toevoegen in het tekstvak.
 6. Klik op Toepassen.

Wanneer u een aangepaste notatie maakt, kan de notatie uit maximaal vier delen bestaan, die worden gescheiden door puntkomma's: positief;negatief;nul;niet-numeriek. Financiële notaties worden ook ondersteund.

U kunt ook kleuren gebruiken, bijvoorbeeld om een onderscheid te maken tussen positieve en negatieve getallen, door een kleur tussen haakjes (bijvoorbeeld [Rood]) toe te voegen in het gewenste gedeelte van de notatie. De volgende kleuren kunnen worden gebruikt:

 • Zwart
 • Wit
 • Rood
 • Blauw
 • Groen
 • Magenta
 • Geel
 • Cyaan
 • Kleur# (waarbij # wordt vervangen door een getal van 1 t/m 56 om uit een alternatief palet van kleuren te kiezen)

Hieronder vindt u een lijst met veelgebruikte syntaxistekens waarmee een aangepaste getalnotatie kan worden gemaakt:

Teken Beschrijving
0 Een cijfer in het getal. Een nul die niet significant is, wordt toweergegeven in de resultaten.
# Een cijfer in het getal. Een nul die niet significant is, wordt niet weergegeven in de resultaten.
? Een cijfer in het getal. Een nul die niet significant is, wordt als een spatie weergegeven in de resultaten.
$ Maakt getallen op als een dollarwaarde.
.(punt) Maakt getallen op met een decimaalteken.
/ Maakt getallen op als een breuk.
% Maakt getallen op als een percentage.
E Maakt getallen op als een exponent.
"tekst" Voegt tekst toe aan de formule. Voeg tussen aanhalingstekens de weer te geven tekst in.
@ Geeft tekst weer die is ingevoerd in een cel.
U kunt deze aangepaste notatie ook toepassen op niet-aangrenzende cellen. Als u niet-aangrenzende cellen wilt selecteren, klikt u in de spreadsheet en houdt u Ctrl (of Cmd op een Mac) ingedrukt op uw toetsenbord terwijl u de cellen selecteert waarvoor u de notatie wilt instellen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?