Formátování čísel v tabulce

V Tabulkách Google můžete formátovat data několika způsoby, aby se tabulka a její obsah zobrazovaly požadovaným způsobem.

Formátování čísel, dat a měn

Chcete-li formátovat nebo změnit formát čísel, dat nebo měn v tabulce:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte rozsah buněk, které chcete formátovat nebo upravit.
 3. Klikněte na Formát a pak Číslo.
 4. Vyberte formát, který se má na rozsah buněk použít.

Vlastní formátování čísel, dat a měn

Pro měny, data a čísla můžete použít vlastní formátování. U každé z těchto položek můžete provést vyhledávání v textových polích ve formátovacích nabídkách a najít formát, který je pro vaši tabulku vhodný. Pokud nenajdete, co hledáte, můžete v nabídkách vytvořit vlastní formátování.

Vlastní formátování data

Chcete-li v tabulce použít vlastní formát data nebo času:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Zvýrazněte data, která chcete formátovat.
 3. Klikněte na Formát a pak Číslo a pak Další formáty.
 4. Klikněte na Další formáty data a času.
 5. Prohledejte textové pole nabídky a vyberte formát. Do textového pole můžete také přidat vlastní formát data nebo času.
 6. Klikněte na Použít.

Ve výchozím nastavení budou možnosti času a data založené na národním prostředí tabulky.

Pokud chcete k formátování přidat podrobnější hodnoty času nebo data, například hodinu nebo minutu, klikněte v pravém rohu textového pole nabídky na šipku dolů a vyberte další hodnotu. Těmto hodnotám můžete přizpůsobit konkrétní formát tak, že kliknete na šipky v hodnotě a vyberete možnost. Pokud chcete hodnotu z formátu smazat, klikněte na tuto hodnotu a vyberte Vymazat.

Vlastní formátování měny

Chcete-li v tabulce použít vlastní formát měny:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Zvýrazněte data, která chcete formátovat.
 3. Klikněte na Formát a pak Číslo a pak Další formáty.
 4. Klikněte na Další měny.
 5. Prohledejte textové pole nabídky a vyberte formát. Do textového pole můžete také přidat vlastní formát měny.
 6. Klikněte na Použít.

Můžete také změnit několik vlastností měny (například počet desetinných míst, který se má zobrazovat) kliknutím na rozbalovací nabídku v pravém rohu vstupního pole a výběrem požadované možnosti.

Vlastní formát čísla

Chcete-li v tabulce použít vlastní formát čísla:

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Zvýrazněte data, která chcete formátovat.
 3. Klikněte na Formát a pak Číslo a pak Další formáty.
 4. Klikněte na Vlastní formát čísla.
 5. Prohledejte textové pole nabídky a vyberte formát. Do textového pole můžete také přidat vlastní formát čísla.
 6. Klikněte na Použít.

Při vytváření vlastního formátu mějte na paměti, že formát se může skládat ze 4 částí oddělených středníky: kladná;záporná;nula;nečíselná. Podporují se také finanční formáty.

Ve formátu můžete použít barvy, například k odlišení kladných a záporných čísel, přidáním barvy do závorek (například [Red]) kdekoli v požadované části formátu. Barvy formátu musí být použity v angličtině: Barvy, které lze použít:

Toto je seznam běžných znaků syntaxe, které lze použít k vytvoření vlastního formátu čísla:

Znak Popis
0 Číslice v čísle. Nevýznamná 0 se zobrazí ve výsledcích.
# Číslice v čísle. Nevýznamná 0 se nezobrazí ve výsledcích.
? Číslice v čísle. Nevýznamná 0 se ve výsledcích zobrazí jako mezera.
$ Formátuje čísla jako hodnoty v dolarech.
. (tečka) Formátuje čísla s desetinnou tečkou.
, (čárka) Formátuje čísla s oddělovačem tisíců.
/ Formátuje čísla jako zlomky.
% Formátuje čísla jako procenta.
E Formátuje čísla jako exponenty.
"text" Přidá text do vzorce. Aby se text zobrazil, vložte ho do uvozovek.
@

Zobrazí text zadaný do buňky.

*

Opakuje následující znak pro vyplnění zbývajícího místa v buňce.

_ (podtržítko)

Přidá mezeru, jejíž šířka odpovídá šířce následujícího znaku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?