Lägga till eller flytta kolumner och celler

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på G Suite.

Du kan lägga till, ändra, flytta eller ta bort kalkylarkets kolumner, rader eller celler.

Lägga till rader eller kolumner

 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Välj en rad eller kolumn.
 3. Tryck på Infoga Skapa.
 4. Välj ett alternativ på menyn som visas.
Ändra radhöjd och kolumnbredd
 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck och håll ned på den rad eller kolumn du vill ändra storlek på.
 3. På menyn som visas trycker du på Ändra storlek på rad eller Ändra storlek på kolumn.
 4. Ange en radhöjd eller kolumnbredd.
 5. Tryck på Spara.

Du kan även trycka på en rad eller kolumn och sedan dra i kanterna.

Flytta rader eller kolumner
 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Markera radnumret eller kolumnbokstaven som ska flyttas.
 3. Dra raden eller kolumnen till en ny plats.
Radera rader eller kolumner
 1. Öppna ett kalkylark i appen Google Kalkylark på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck och håll ned på den rad eller kolumn du vill ta bort.
 3. På menyn som visas trycker du på Radera.

Relaterade artiklar

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?