Lägga till eller flytta kolumner och celler

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Du kan lägga till, ändra, flytta eller ta bort kalkylarkets kolumner, rader eller celler.

Lägga till en rad, kolumn eller cell

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Välj en rad, kolumn eller cell.
 3. Högerklicka på raden, kolumnen eller cellen.
 4. På menyn som visas väljer du Infoga 1 till vänster, höger, över eller under.

Lägga till mer än en rad, kolumn eller cell

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera antalet rader, kolumner eller celler du vill lägga till. Markera flera objekt:
  • Mac: ⌘ + klicka på raderna eller kolumnerna. 
  • Windows: Ctrl + klicka på raderna eller kolumnerna.
 3. Högerklicka på raderna, kolumnerna eller cellerna.
 4. På menyn som visas väljer du Infoga [Tal] eller Infoga celler. Markera exempelvis fem rader, högerklicka på radrubriken och välj sedan Infoga rader.

Lägga till 100+ rader i kalkylarket:

 1. Bläddra längst ned i kalkylarket.
 2. Bredvid ”fler rader längst ned” anger du antalet rader du vill lägga till.
 3. Klicka på Lägg till.
Ändra radhöjd och kolumnbredd
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Välj en rad eller kolumn att ändra storlek på. Markera flera rader eller kolumner:
  • Mac: + klicka på raderna eller kolumnerna
  • Windows: Ctrl + klicka på raderna eller kolumnerna
 3. Högerklicka på radnumret eller kolumnbokstaven.
 4. Klicka på Ändra storlek på rad eller Ändra storlek på kolumn. Välj sedan ett alternativ:
  • Ange en anpassad höjd eller bredd
  • Anpassa till data
 5. Klicka på OK.

Du kan även dra i kanten av en rad eller kolumn om du vill ändra storlek eller dubbelklicka på raden eller kolumnkanten för att anpassa den till data.

Flytta rader, kolumner eller celler

Flytta rader eller kolumner

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Välj raderna eller kolumnerna som ska flyttas.
 3. Klicka på Redigera högst upp.
 4. Välj riktningen som du vill flytta raden eller kolumnen i, till exempel Flytta raden uppåt.

Du kan även dra en rad eller kolumn till en ny plats.

Flytta celler

 1. Markera cellerna som du vill flytta.
 2. Peka med markören högst upp i de valda cellerna tills en hand visas.
 3. Dra cellerna till den nya platsen.
Radera rader, kolumner eller celler
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Högerklicka på en rad, kolumn eller cell.
 3. På menyn som visas väljer du Ta bort rad, Ta bort kolumn eller Ta bort cell.

Relaterade artiklar

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?