Přidání nebo přesouvání sloupců a buněk

Můžete přidávat, měnit, přesouvat nebo mazat sloupce, řádky nebo buňky tabulky.

Přidání jednoho řádku, sloupce nebo buňky

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte řádek, sloupec nebo buňku.
 3. Na řádek, sloupec nebo buňku klikněte pravým tlačítkem.
 4. V zobrazené nabídce vyberte Vložit 1 vlevo, vpravo, nad nebo pod.

Přidání více řádků, sloupců nebo buněk

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Zvýrazněte počet řádků, sloupců nebo buněk, které chcete přidat. Chcete-li zvýraznit více položek:
  • Mac: ⌘ + klikněte na řádky nebo sloupce. 
  • Windows: Ctrl + klikněte na řádky nebo sloupce
 3. Na řádky, sloupce nebo buňky klikněte pravým tlačítkem.
 4. V zobrazené nabídce vyberteVložit [číslo] nebo Vložit buňky. Zvýrazněte například 5 řádků, pravým tlačítkem myši klikněte na záhlaví řádku a potom vyberte Vložit řádky.

Pokud chcete do tabulky vložit 100 a více řádků:

 1. Přejděte do spodní části tabulky.
 2. Vedle položky „další řádky“ v dolní části zadejte počet řádků, které chcete přidat.
 3. Klikněte na Přidat.
Změna výšky řádku nebo šířky sloupce
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte řádek nebo sloupec, jehož velikost chcete změnit. Pokud chcete zvýraznit více řádků nebo sloupců:
  • Mac: + kliknutí na řádky nebo sloupce
  • Windows: Ctrl + kliknutí na řádky nebo sloupce
 3. Pravým tlačítkem klikněte na číslo řádku nebo písmeno sloupce.
 4. Klikněte na Změnit velikost řádku nebo Změnit velikost sloupce. Poté vyberte některou z možností:
  • Zadejte vlastní výšku nebo šířku
  • Přizpůsobit datům
 5. Klikněte na OK.

Můžete také přetáhnout okraj řádku nebo sloupce a změnit tak jeho velikost. Nebo můžete dvakrát kliknout na okraj řádku nebo sloupce a přizpůsobit ho datům.

Přesunutí řádků, sloupců nebo buněk

Přesunutí řádků nebo sloupců

 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Vyberte řádky nebo sloupce, které chcete přesunout.
 3. Nahoře klikněte na Upravit.
 4. Vyberte směr, ve kterém chcete řádek nebo sloupec přesunout, například Přesunout řádek nahoru.

Řádek nebo sloupec můžete také přetáhnout do nového umístění.

Přesunutí buněk

 1. Vyberte buňky, které chcete přesunout.
 2. Umístěte kurzor do horní části vybraných buněk, dokud se nezobrazí ruka.
 3. Přetáhněte buňky na nové místo.
Smazání řádků, sloupců nebo buněk
 1. V počítači otevřete tabulku v Tabulkách Google.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na řádek, sloupec nebo buňku.
 3. V zobrazené nabídce vyberte Odstranit řádek, Odstranit sloupec nebo Smazat buňky.

Související články

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?