Tạo, xem hoặc tải một tệp xuống


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Bạn có thể tạo, tìm và tải các tệp xuống như: 

 • Tài liệu
 • Bảng tính
 • Bản trình bày
 • Biểu mẫu 

Bạn có thể chỉnh sửa, chia sẻ và làm việc với người khác trên tệp của mình. Tìm hiểu cách tìm tệp trong Google Drive.

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn cố mở một tệp có vẻ là lừa đảo hoặc có phần mềm độc hại, thì bạn có thể nhận được cảnh báo. Hãy thận trọng khi mở tệp đó.

Tạo tệp

 1. Trên máy tính, hãy mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 2. Nhấp vào biểu tượng Tạo Plus.

Bạn cũng có thể tạo tài liệu bằng cách sử dụng mẫu.

Lưu tệp

Khi bạn đang kết nối mạng, các tệp Google của bạn sẽ lưu khi bạn nhập. Bạn không cần nút lưu.

Nếu không có kết nối mạng, bạn có thể thiết lập quyền truy cập khi không có mạng để lưu các thay đổi.
Mẹo: Để lưu trong Google Trang tính, hãy nhấp ra ngoài ô bạn đã nhập. 

Xem tệp

Để xem tệp bạn đã tạo hoặc mở trên máy tính bất kỳ và các tài liệu khác như tệp Microsoft® Word, Excel hoặc PowerPoint:

 1. Trên máy tính, hãy mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày bạn muốn xem.

Mẹo: Nếu đã chia sẻ tệp với người khác, bạn sẽ nhìn thấy khi họ thay đổi. 

Đổi tên tệp

Khi bạn tạo một tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày mới, các tệp đó sẽ tự động có tên là "Tài liệu chưa có tiêu đề", "Bảng tính chưa có tiêu đề" hoặc "Bản trình bày chưa có tiêu đề". Cách đổi tên tệp:

 1. Nhấp vào tên ở đầu tệp.
 2. Nhập tên mới.
 3. Nhấn Enter.

Mẹo: Nếu đã chia sẻ tệp với người khác, bạn sẽ nhìn thấy khi họ thay đổi. 

Tạo bản sao tệp

 1. Trên máy tính, hãy mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 2. Mở tệp bạn muốn tạo bản sao.
 3. Trong trình đơn, hãy nhấp vào phần Tệp sau đó Tạo bản sao.
 4. Nhập tên và chọn vị trí để lưu.
  • Nếu bạn muốn sao chép nhận xét trong tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày, hãy nhấp vào phần Sao chép nhận xét và đề xuất. Bạn có thể chọn bao gồm nhận xét và mục đề xuất đã giải quyết trong bản sao mới của mình.
 5. Nhấp vào Ok.

Tải bản sao tệp xuống

 1. Trên máy tính, hãy mở màn hình chính của Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Biểu mẫu.
 2. Mở tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào mục  Tệpsau đó Tải xuống.
 4. Chọn một loại tệp. Tệp sẽ tải xuống máy tính.

Mẹo: Cách tải tệp Google Tài liệu có kích thước lớn dưới dạng tệp .pdf trên Chrome: 

 1. Mở Google Tài liệu trên máy tính.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Tệp sau đó In. 
 3. Ở bên trái, bên cạnh phần "Máy in đích", hãy chọn phần Lưu dưới dạng PDF.
 4. Ở trên cùng, hãy nhấp vào phần Lưu.  
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17359467746905174829
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
35