สร้าง ค้นหา หรือดาวน์โหลดไฟล์

หากต้องการใช้ Google เอกสารในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น โปรดลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

คุณจะสร้าง ค้นหา และดาวน์โหลดไฟล์ประเภทต่อไปนี้ได้ 

 • เอกสาร
 • สเปรดชีต
 • งานนำเสนอ
 • ฟอร์ม 

ไฟล์ที่คุณสร้างจะพร้อมให้คนอื่นแก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันได้ 

สร้างไฟล์

 1. เปิดหน้าแรกของ Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์มจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกสร้าง เครื่องหมายบวก

นอกจากนี้ คุณยังสร้างเอกสารจากเทมเพลตได้ด้วย

บันทึกไฟล์

เมื่อคุณออนไลน์ ระบบจะบันทึกไฟล์ Google ในขณะที่พิมพ์ โดยไม่ต้องใช้ปุ่มบันทึก

หากไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะตั้งค่าการเข้าถึงแบบออฟไลน์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้
เคล็ดลับ: หากต้องการบันทึกใน Google ชีต ให้คลิกนอกเซลล์ที่คุณพิมพ์ 

ดูไฟล์

เมื่อต้องการดูไฟล์ที่คุณสร้างหรือเปิดไว้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และดูเอกสารอื่นๆ เช่น ไฟล์ Microsoft® Word, Excel หรือ PowerPoint ให้ทำดังนี้

 1. เปิดหน้าแรกของ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์จากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่ต้องการดู

เคล็ดลับ: หากแชร์ไฟล์กับผู้อื่น คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะที่บุคคลนั้นกำลังแก้ไขแบบเรียลไทม์ 

เปลี่ยนชื่อไฟล์

เมื่อสร้างเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอใหม่ ระบบจะตั้งชื่อไฟล์เป็น “เอกสารไม่มีชื่อ” “สเปรดชีตไม่มีชื่อ” หรือ “งานนำเสนอไม่มีชื่อ” หากต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกชื่อที่ด้านบนของไฟล์
 2. พิมพ์ชื่อใหม่
 3. กด Enter

เคล็ดลับ: หากแชร์ไฟล์กับผู้อื่น คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงขณะที่บุคคลนั้นกำลังแก้ไขแบบเรียลไทม์ 

ทำสำเนาไฟล์

 1. เปิดหน้าแรกของ Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์มจากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดไฟล์ที่ต้องการทำสำเนา
 3. ในเมนู ให้คลิกไฟล์ จากนั้น ทำสำเนา
 4. พิมพ์ชื่อและเลือกตำแหน่งที่จะบันทึก
  • หากต้องการคัดลอกความคิดเห็นจากเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ ให้คลิกคัดลอกความคิดเห็นและคำแนะนำ คุณเลือกรวมความคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ข้อยุติแล้วไว้ในสำเนารายการใหม่ได้
 5. คลิกตกลง

ดาวน์โหลดสำเนาของไฟล์

 1. เปิดหน้าแรกของ Google เอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์มจากคอมพิวเตอร์
 2. เปิดเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอ
 3. คลิกไฟล์ จากนั้น ดาวน์โหลดเป็นที่ด้านบน
 4. เลือกประเภทไฟล์ ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์

เคล็ดลับ: หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ Google เอกสารขนาดใหญ่เป็นไฟล์ .pdf ใน Chrome ให้ทำดังนี้ 

 1. เปิดไฟล์ Google เอกสารจากคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น พิมพ์ที่ด้านบน 
 3. เลือกบันทึกเป็น PDF ทางด้านซ้ายข้าง "ปลายทาง"
 4. คลิกบันทึกด้านบน  
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร