Skapa, hitta eller ladda ned en fil

Du kan skapa, hitta och ladda ned filer som: 

 • Dokument
 • Kalkylark
 • Presentationer
 • Formulär 

Dina filer är sedan tillgängliga för redigering, delning och för samarbete med andra. 

Create a file

 1. On your computer, open a Google Docs, Sheets, Slides, or Forms home screen.
 2. Click Create Lägg till.

You can also create a document from a template.

Spara en fil

När du är online sparas Google-filerna medan du skriver. Du behöver ingen spara-knapp.

Om du inte är ansluten till Internet kan du konfigurera offlineåtkomst och spara ändringarna.
Tips! Om du vill spara i Google Kalkylark klickar du utanför cellen du skrev i. 

Visa en fil

Du kan visa filer som du har skapat eller öppnat på en dator och andra dokument som Microsoft® Word-, Excel eller PowerPoint-filer.

 1. Öppna startsidan för Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på dokumentet, kalkylarket eller presentationen som du vill visa.

Tips! Om du har delat din fil med annan får du ändringarna när de görs.

Byt namn på en fil

När du skapar ett dokument, ett kalkylark eller en presentation får det/den automatiskt namnet ”Namnlöst dokument”, ”Namnlöst kalkylark” eller ”Namnlös presentation”. Byt namn på filen så här:

 1. Klicka på namnet högst upp i filen.
 2. Skriv in ett nytt namn.
 3. Tryck på Retur.

Tips! Om du har delat din fil med annan får du ändringarna när de görs.

Kopiera en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Öppna filen du vill göra en kopia av.
 3. Klicka på Arkiv följt av Kopiera på menyn.
 4. Ange ett namn och välj var den ska sparas.
  • Klicka på Kopiera kommentarer och förslag eller Kopiera kommentarer om du vill kopiera kommentarer från ett dokument, ett kalkylark eller en presentation. 
 5. Klicka på OK.

Ladda ned en kopia av en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Öppna ett dokument, ett kalkylark eller en presentation.
 3. Klicka på Arkiv följt av Ladda ned som högst upp.
 4. Välj en filtyp. Filen laddas ned till datorn.

Tips! Så här laddar du ned en stor Google Dokument-fil som en .pdf-fil i Chrome: 

 1. Öppna ett Google-dokument på datorn.
 2. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp. 
 3. Välj Spara som PDF till vänster bredvid Destination.
 4. Klicka på Spara högst upp.  
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?