Skapa, visa eller spara en fil

Du kan skapa, titta på och spara dokument, kalkylark och presentationer i Google Dokument, Kalkylark och Presentationer. Dina filer är sedan tillgängliga för redigering, delning och för samarbete med andra.

Skapa en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Klicka på Skapa Lägg till.

Du kan också skapa ett dokument från en mall.

Visa en fil

Du kan visa filer som du har skapat eller öppnat på en dator och andra dokument som Microsoft® Word-, Excel eller PowerPoint-filer.

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Klicka på dokumentet, kalkylarket eller presentationen som du vill visa.

Obs! Om någon annan jobbar med filen ser du ändringarna de gör.

Byt namn på en fil

När du skapar ett dokument, ett kalkylark eller en presentation får det/den automatiskt namnet "Namnlöst dokument", "Namnlöst kalkylark" eller "Namnlös presentation". Byt namn på filen såhär:

 1. Klicka på namnet högst upp i filen.
 2. Skriv in ett nytt namn.
 3. Tryck på Retur.

Spara en fil

När du är online sparas Google-filerna medan du skriver. Du behöver ingen spara-knapp.

Om du inte är ansluten till Internet kan du konfigurera offlineåtkomst och spara ändringarna.

Obs! I Google Kalkylark måste du klicka utanför cellen du skriver i för att spara.

Kopiera en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Öppna filen du vill göra en kopia av.
 3. Klicka på Arkiv följt av Kopiera i menyn.
 4. Ange ett namn och välj var den ska sparas.
  • Klicka på Kopiera kommentarer och förslag eller Kopiera kommentarer om du vill kopiera kommentarer från ett dokument, ett kalkylark eller en presentation. 
 5. Klicka på OK.

Ladda ned en kopia av en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Öppna ett dokument, ett kalkylark eller en presentation.
 3. Klicka på Arkiv följt av Ladda ned som högst upp.
 4. Välj en filtyp. Filen laddas ned till datorn.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?