Skapa, visa eller ladda ned en fil


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

 

 

Du kan skapa, hitta och ladda ned filer som: 

 • Dokument
 • Kalkylark
 • Presentationer
 • Formulär 

Dina filer är sedan tillgängliga för redigering, delning och för samarbete med andra.Läs mer om hur du hittar filer på Google Drive.

Obs! Om du försöker öppna en fil som misstänks för lösenordsfiske eller skadlig programvara kan en varning visas. Var försiktig när du öppnar filen.

Skapa en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Klicka på Skapa Plus.

Du kan också skapa ett dokument från en mall.

Spara en fil

När du är online sparas Google-filerna medan du skriver. Du behöver ingen spara-knapp.

Om du inte är ansluten till Internet kan du konfigurera offlineåtkomst och spara ändringarna.
Tips! Om du vill spara i Google Kalkylark klickar du utanför cellen du skrev i. 

Visa en fil

Du kan visa filer som du har skapat eller öppnat på en dator och andra dokument som Microsoft® Word-, Excel eller PowerPoint-filer.

 1. Öppna startsidan för Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer på datorn.
 2. Klicka på dokumentet, kalkylarket eller presentationen som du vill visa.

Tips! Om du har delat din fil med annan får du ändringarna när de görs.

Byt namn på en fil

När du skapar ett dokument, ett kalkylark eller en presentation får det/den automatiskt namnet ”Namnlöst dokument”, ”Namnlöst kalkylark” eller ”Namnlös presentation”. Byt namn på filen så här:

 1. Klicka på namnet högst upp i filen.
 2. Skriv in ett nytt namn.
 3. Tryck på Retur.

Tips! Om du har delat din fil med annan får du ändringarna när de görs.

Kopiera en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Öppna filen du vill göra en kopia av.
 3. Klicka på Arkiv följt av Kopiera på menyn.
 4. Ange ett namn och välj var den ska sparas.
  • Om du vill kopiera kommentarer från ett dokument, kalkylark eller en presentation klickar du på Kopiera kommentarer och förslag. Du kan välja att inkludera lösta kommentarer och förslag i din nya kopia.
 5. Klicka på OK.

Ladda ned en kopia av en fil

 1. Öppna startskärmen för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär på en dator.
 2. Öppna ett dokument, ett kalkylark eller en presentation.
 3. Klicka på  Arkivföljt av Ladda ned högst upp.
 4. Välj en filtyp. Filen laddas ned till datorn.

Tips! Så här laddar du ned en stor Google Dokument-fil som en .pdf-fil i Chrome: 

 1. Öppna ett Google-dokument på datorn.
 2. Klicka på Arkiv följt av Skriv ut högst upp. 
 3. Välj Spara som PDF till vänster bredvid Destination.
 4. Klicka på Spara högst upp.  
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6930359678972174900