Tworzenie, znajdowanie i pobieranie pliku

Możesz tworzyć, znajdować i pobierać pliki takie jak: 

 • dokumenty,
 • arkusze kalkulacyjne,
 • prezentacje,
 • formularze. 

Możesz edytować i udostępniać swoje pliki. Możesz też pracować nad nimi z innymi osobami. 

Create a file

 1. On your computer, open a Google Docs, Sheets, Slides, or Forms home screen.
 2. Click Create Dodaj.

You can also create a document from a template.

Zapisywanie pliku

Gdy jesteś online, pliki w formatach Google są zapisywane na bieżąco podczas pracy nad nimi. Nie musisz używać przycisku zapisywania.

Jeśli nie masz połączenia z internetem, możesz skonfigurować dostęp offline, aby zapisywać wprowadzane zmiany.
Wskazówka: aby zapisać plik w Arkuszach Google, kliknij poza komórką, w której były wprowadzane zmiany. 

Wyświetlanie pliku

Aby wyświetlić pliki utworzone lub otwarte na dowolnym komputerze, w tym inne dokumenty, takie jak pliki programów Microsoft® Word, Excel i PowerPoint:

 1. Na komputerze otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.
 2. Kliknij dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację, które chcesz otworzyć.

Wskazówka: jeśli udostępnisz swój plik innej osobie, będziesz widzieć jej zmiany w miarę ich wprowadzania. 

Zmienianie nazwy pliku

Nowo utworzony plik ma domyślnie nazwę „Dokument bez tytułu”, „Arkusz kalkulacyjny bez tytułu” lub „Prezentacja bez tytułu”. Aby ją zmienić:

 1. Kliknij nazwę u góry pliku.
 2. Wpisz nową nazwę.
 3. Naciśnij Enter.

Wskazówka: jeśli udostępnisz swój plik innej osobie, będziesz widzieć jej zmiany w miarę ich wprowadzania. 

Tworzenie kopii pliku

 1. Na komputerze otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji lub Formularzy Google.
 2. Otwórz plik, którego kopię chcesz utworzyć.
 3. W menu kliknij Plik a potem Utwórz kopię.
 4. Wpisz nazwę i wybierz miejsce zapisania kopii.
  • Aby skopiować komentarze z dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji, kliknij Skopiuj komentarze i sugestie lub Skopiuj komentarze
 5. Kliknij OK.

Pobieranie kopii pliku

 1. Na komputerze otwórz ekran główny Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji lub Formularzy Google.
 2. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 3. U góry strony kliknij Plik a potem Pobierz jako.
 4. Wybierz typ pliku. Plik zostanie pobrany na komputer.

Wskazówka: aby w Chrome pobrać duży plik Dokumentów Google jako plik .pdf: 

 1. Na komputerze otwórz dokument Google.
 2. U góry kliknij Plik a potem Drukuj
 3. Po lewej stronie obok opcji „Miejsce docelowe” wybierz Zapisz jako PDF.
 4. U góry kliknij Zapisz.  
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?