Een bestand maken, zoeken of downloaden

Wil je meer uit Google Documenten halen voor werk of school? Meld je aan voor een kosteloze proefperiode voor Google Workspace.

Je kunt bestanden maken, zoeken en downloaden zoals: 

 • Documenten
 • Spreadsheets
 • Presentaties
 • Formulieren 

Je kunt je bestanden bewerken, delen en er samen met anderen aan werken. 

Een bestand maken

 1. Open het startscherm van Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties of Formulieren op je computer.
 2. Klik op Maken Plus.

Je kunt ook een document maken op basis van een template.

Een bestand opslaan

Als je online bent, worden je Google-bestanden opgeslagen terwijl je typt. Je hebt geen knop Opslaan nodig.

Als je geen internetverbinding hebt, kun je offline toegang instellen om je wijzigingen op te slaan.
Tip: Als je wilt opslaan in Google Spreadsheets, klik je buiten de cel waarin je hebt getypt. 

Een bestand bekijken

Je kunt bestanden bekijken die je hebt gemaakt of geopend op een andere computer, maar ook andere documenten, zoals Microsoft® Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open op je computer een startscherm van Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Klik op het bestand (document, spreadsheet of presentatie) dat je wilt bekijken.

Tip: Als je het bestand met iemand anders hebt gedeeld, zie je de wijzigingen van die persoon zodra deze zijn aangebracht. 

De naam van een bestand wijzigen

Als je een document, spreadsheet of presentatie maakt, krijgt het bestand automatisch de naam 'Naamloos document', 'Naamloze spreadsheet' of 'Naamloze presentatie'. Ga als volgt te werk om de naam van het bestand te wijzigen:

 1. Klik boven aan het bestand op de naam.
 2. Typ een nieuwe naam.
 3. Druk op Enter.

Tip: Als je het bestand met iemand anders hebt gedeeld, zie je de wijzigingen van die persoon zodra deze zijn aangebracht. 

Een kopie van een bestand maken

 1. Open het startscherm van Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties of Formulieren op je computer.
 2. Open het bestand waarvan je een kopie wilt maken.
 3. Klik in het menu op Bestand en dan Een kopie maken.
 4. Typ een naam en kies waar je het bestand wilt opslaan.
  • Als je reacties in een document, spreadsheet of presentatie wilt kopiëren, klik je op Reacties en suggesties kopiëren. Je kunt ervoor kiezen ook opgeloste reacties en suggesties op te nemen in je nieuwe kopie.
 5. Klik op OK.

Een kopie van een bestand downloaden

 1. Open het startscherm van Google Documenten, Spreadsheets, Presentaties of Formulieren op je computer.
 2. Open een document, spreadsheet of presentatie.
 3. Klik bovenaan op Bestand en dan Downloaden als.
 4. Kies een bestandstype. Het bestand wordt naar je computer gedownload.

Tip: Een groot Google Documenten-bestand downloaden als pdf-bestand in Chrome: 

 1. Open een Google-document op je computer.
 2. Klik bovenaan op Bestand en dan Afdrukken
 3. Selecteer links naast Bestemming de optie Opslaan als pdf.
 4. Klik bovenaan op Opslaan.  
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?