Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Documenten, spreadsheets en presentaties maken en een andere naam geven

U kunt documenten, spreadsheets en presentaties maken en een naam geven in de startschermen van Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Vervolgens kunt u uw Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties bewerken en delen en er samen met anderen aan werken.

Een document, spreadsheet of presentatie maken

Een document, spreadsheet of presentatie maken:

  1. Open het startscherm van Documenten, Spreadsheets of Presentaties dat overeenkomt met het type bestand dat u wilt maken:
  2. Klik op de knop + in de rechterbenedenhoek van het scherm. Er wordt een document, spreadsheet of presentatie gemaakt en geopend.

U kunt nieuwe documenten, spreadsheets en presentaties ook rechtstreeks vanaf de volgende URL's maken:

De naam van een document, spreadsheet of presentatie wijzigen

Wanneer u een document, spreadsheet of presentatie maakt, krijgt het bestand standaard de naam 'Naamloos document', 'Naamloze spreadsheet' of 'Naamloze presentatie'. Ga als volgt te werk om de naam van het bestand te wijzigen:

  1. Klik boven aan het bestand op de naam.
  2. Typ de nieuwe naam.
  3. Druk op Enter.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?