Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een bestand maken, bekijken of opslaan

Je kunt documenten, spreadsheets en presentaties maken, bekijken en opslaan in Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties. Daarna kun je je bestanden bewerken, delen en er samen met anderen aan werken.

Een bestand maken

 1. Open Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Klik onder 'Nieuw document maken', 'Nieuwe spreadsheet maken' of 'Nieuwe presentatie maken' op Maken Toevoegen.

Een bestand bekijken

Ga als volgt te werk om bestanden die je hebt gemaakt of geopend op een andere computer en andere documenten, zoals Microsoft® Word-, Excel- of PowerPoint-bestanden te bekijken:

 1. Open Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Klik op het document, de spreadsheet of de presentatie die je wilt bekijken.

Opmerking: Als iemand anders aan het bestand werkt, zie je de wijzigingen die hij aanbrengt.

De naam van een bestand wijzigen

Wanneer je een document, spreadsheet of presentatie maakt, krijgt het bestand automatisch de naam 'Naamloos document', 'Naamloze spreadsheet' of 'Naamloze presentatie'. Ga als volgt te werk om de naam van het bestand te wijzigen:

 1. Klik boven aan het bestand op de naam.
 2. Typ een nieuwe naam.
 3. Druk op Enter.

Een bestand opslaan

Als je online bent, worden je Google-bestanden opgeslagen terwijl je typt. Je hebt geen knop Opslaan nodig.

Als je geen internetverbinding hebt, kun je offline toegang instellen om je wijzigingen op te slaan.

Opmerking: In Google Spreadsheets moet je buiten de cel klikken die je aan het bewerken bent om je werk automatisch te laten opslaan.

Een kopie van een bestand maken

 1. Open Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Open het bestand waarvan je een kopie wilt maken.
 3. Klik in het menu op Bestand en vervolgens Een kopie maken.
 4. Typ een naam en kies waar je het bestand wilt opslaan.
 5. Klik op OK.

Een kopie van een bestand downloaden

 1. Open Google Documenten, Spreadsheets of Presentaties.
 2. Open een document, spreadsheet of presentatie.
 3. Klik bovenaan op Bestand en vervolgens Downloaden als.
 4. Kies een bestandstype. Het bestand wordt naar je computer gedownload.

 

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?