เพิ่มสูตรและฟังก์ชัน


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

You can use functions and formulas to automate calculations in Google Sheets.

คุณจะทำการคำนวณได้หลายประเภทโดยใช้ฟังก์ชันสร้างสูตรใน Google ชีต 

Add formulas and functions to a spreadsheet

หากต้องการดูสเปรดชีตตัวอย่างและทำตามขั้นตอนต่างๆ ไปพร้อมกับวิดีโอ ให้คลิก "ทําสําเนา" ด้านล่าง

ทำสำเนา

ใช้สูตร

 1. เปิดสเปรดชีต
 2. พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ลงในเซลล์แล้วพิมพ์ฟังก์ชันที่ต้องการใช้ 

หมายเหตุ: คุณอาจเห็นสูตรและช่วงที่แนะนำตามข้อมูลของคุณ

กล่องช่วยเหลือของฟังก์ชันจะปรากฏให้เห็นตลอดขั้นตอนการแก้ไข เพื่ออธิบายคำจำกัดความของฟังก์ชันและรูปแบบคำสั่ง รวมทั้งแสดงตัวอย่างประกอบ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงก์ "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" ที่ด้านล่างของกล่องช่วยเหลือเพื่อเปิดบทความฉบับเต็ม

เคล็ดลับ: คุณอาจได้รับการแนะนําฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ป้อนสูตร คุณจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการแนะนําเหล่านี้ก็ได้

หากต้องการเปิดหรือปิดคำแนะนําสูตร ให้คลิกเครื่องมือที่ด้านบน ถัดไป ตัวควบคุมคำแนะนำ จากนั้น เปิดใช้คำแนะนำสูตร

คุณอาจพบคำแนะนำการแก้ไขในข้อมูลและการวิเคราะห์ที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในข้อมูลเชิงลึก คุณจะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธการแนะนําเหล่านี้ก็ได้

หากต้องการเปิดหรือปิดการแก้ไขสูตร ให้คลิกเครื่องมือที่ด้านบน จากนั้น ตัวควบคุมคำแนะนำ จากนั้น เปิดใช้การแก้ไขสูตร

ฟีเจอร์เพิ่มเติมในการสร้างสูตร

วิธีง่ายๆ ในการเลือกและแก้ไขช่วง

โหมดการเลือกช่วง

 • ขณะแก้ไขสูตร สัญญาณการเลือกช่วง (วงเล็บเหลี่ยมสีเทา) จะปรากฏข้างเคอร์เซอร์ซึ่งคุณอาจต้องใส่ช่วงในสูตร เมื่อเห็นสัญญาณนี้ คุณจะเลื่อนลูกศรบนแป้นพิมพ์ไปรอบๆ แผ่นงานเพื่อเลือกช่วงได้
 • สลับเปิดปิดโหมดนี้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด F2 หรือ Ctrl + e ถ้าปิดโหมดการเลือกช่วงไว้ ปุ่มลูกศรจะใช้เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ภายในช่องป้อนข้อมูลแทนการเลือกช่วง
 • นอกจากนี้ขณะแก้ไขสูตร คุณจะคลิกภายในชีตเพื่อเลือกช่วงได้

การแทนที่ช่วง

 • หากมีช่วงข้อความไฮไลต์อยู่ในสูตร ให้ใช้ F2 หรือ Ctrl + e เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกช่วงและปรับช่วงได้ง่าย
 • หากกด Shift + F2 หรือ Shift + Ctrl + e ขณะแก้ไขข้อความของช่วง คุณจะปรับรายการทั้งหมดของช่วงในสูตรได้

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกช่วงที่ไม่ติดกันสำหรับสูตรได้ด้วย หากต้องการเลือกหลายเซลล์ ให้คลิก Ctrl บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ (Cmd บน Mac) ขณะเลือกเซลล์ที่ต้องการใส่ในสูตร

การแก้ไขสูตร

หากเห็นข้อผิดพลาดหลังจากใช้สูตรกับช่วง ช่อง "การแก้ไขสูตร" อาจปรากฏพร้อมการแก้ไขที่แนะนํา

หากต้องการยอมรับหรือปฏิเสธคําแนะนํา คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • คลิกยอมรับ หรือปิด cancel
 • กด Crtl + Enter หรือ Cmd + Return (ใน Mac)

วิธีเปิดหรือปิดการแก้ไขสูตร

 1. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเครื่องมือ and then เติมข้อความอัตโนมัติ 
 2. คลิกเปิดใช้การแก้ไขสูตร  
ฟังก์ชันซ้อน

ฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกับอีกฟังก์ชันหนึ่งในเซลล์เดียวกันมีชื่อเรียกว่าฟังก์ชันซ้อน เมื่อรวมฟังก์ชันเข้าด้วยกัน Google ชีตจะคำนวณฟังก์ชันที่อยู่ด้านในสุดก่อน ฟังก์ชันซ้อนจะอยู่ในวงเล็บและใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของฟังก์ชันที่ล้อมอยู่

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการคำนวณหาค่าสัมบูรณ์ของผลรวมตัวเลขหลายๆ ตัวในช่วงเซลล์ A1:A7 คุณจะต้องใส่ "=SUM(A1:A7)" ลงในเซลล์เพื่อคำนวณหาผลรวมของตัวเลขเหล่านั้น

หากต้องการคำนวณหาค่าสัมบูรณ์ของผลรวมนี้ คุณต้องซ้อนสูตรการบวกภายในสูตรค่าสัมบูรณ์ โดยกรอก "=ABS(SUM(A1:A7))" ลงในเซลล์เพื่อคำนวณสูตรทั้งสองในเซลล์เดียว โปรดทราบว่าระบบจะคำนวณฟังก์ชัน =SUM() ก่อนและใช้เป็นองค์ประกอบของฟังก์ชัน =ABS() ทีหลัง

การไฮไลต์สูตร

เมื่อคุณอ้างอิงเซลล์อื่นในสูตร เซลล์เหล่านั้นจะถูกไฮไลต์ด้วยสีตัดกันเพื่อให้สร้างสูตรได้ง่ายขึ้น เมื่อคลิกเซลล์ที่มีสูตรครบถ้วน คุณจะเห็นเซลล์เหล่านี้ถูกไฮไลต์ด้วย

เปลี่ยนขนาดของแถบสูตร 

เมื่อต้องการทำให้แถบสูตรใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ให้คลิกที่ด้านล่างของแถบแล้วลากขึ้นหรือลง

หมายเหตุ: ใช้แป้นพิมพ์ลัดเพื่อเปลี่ยนขนาดได้เช่นกัน โดยคลิกแถบสูตรแล้วคลิกปุ่มดังต่อไปนี้

 • พีซี: Ctrl + Up and Ctrl + Down 
 • Mac: Ctrl + Option + Up and Ctrl + Option + Down
ฟังก์ชันที่ใช้งานไม่ได้
บางฟังก์ชันจากโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ อาจใช้งานไม่ได้ในชีต
ประเภท คำอธิบาย
CALL

เรียกใช้ไลบรารีลิงก์แบบไดนามิกหรือทรัพยากรโค้ด ชีตไม่ใช้ฟังก์ชันนี้เนื่องจากทรัพยากรนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์บางประเภท

เคล็ดลับ: คุณอาจใช้มาโครหรือ Apps Script แทนได้

ฟังก์ชัน CUBE (CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY)

ช่วยให้คุณใช้โมเดลข้อมูล CUBE ของ Excel ได้

เคล็ดลับ: หากต้องการใช้ CUBE ที่คล้ายกัน คุณอาจใช้ฟีเจอร์เครื่องมือเชื่อมต่อข้อมูลได้

INFO

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์เอกสารของชีต เช่น พาธไฟล์

หมายเหตุ: เนื่องจากชีตเน้นการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ข้อมูลส่วนใหญ่จากวิธีการนี้จึงอาจไม่พร้อมใช้งานหรือไม่แสดงต่อผู้ใช้ทุกคน

REGISTER.ID

เรียกดูรหัสรีจิสทรีจาก Windows

หมายเหตุ: เนื่องจากชีตไม่ได้ลิงก์กับระบบปฏิบัติการใดๆ ระบบจึงไม่รองรับฟังก์ชันนี้

RTD

ดาวน์โหลดข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ระบบอัตโนมัติของ Component Object Model (COM)

เคล็ดลับ: เนื่องจากทุกคนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ COM คุณอาจใช้มาโครหรือ Apps Script ได้

WEBSERVICE

ใช้ Windows ในการทำงานอย่างสมบูรณ์

หมายเหตุ: เนื่องจากชีตไม่ได้ลิงก์กับระบบปฏิบัติการใดๆ ระบบจึงไม่รองรับฟังก์ชันนี้

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก