Lägga till formler och funktioner

Du kan göra många olika typer av beräkningar med funktionerna för att skapa formler i Google Kalkylark. Här är en lista över alla tillgängliga funktioner .

 

Använda en formel

  1. Öppna ett kalkylark.
  2. Skriv ett likhetstecken (=) i en cell och skriv in den funktion du vill använda. Obs! Du kan se förslag på formler och intervall baserat på din data.
  3. En hjälpruta för funktionen med en definition av funktionen och dess syntax samt ett exempel som referens visas under hela redigeringen. Om du vill ha mer information klickar du på länken Läs mer längst ned i hjälprutan för att öppna hela artikeln.

Fler funktioner för att skapa formler

Simple ways to select and edit ranges

Range-selection mode

  • When editing a formula, the range-selection signal (a grey bracket) will appear next to your cursor where you’re likely to need a range in the formula. When you see the signal, you can move the keyboard arrows around your sheet to select a range.
  • Toggle this mode on and off using the keyboard shortcuts F2 or Ctrl + e. If range-selection mode is turned off, use the arrow keys to move your cursor inside the input box instead of selecting a range.
  • You can also click within the sheet to select a range when editing a formula.

Range replacement

  • When you have the text of a range highlighted in your formula, use F2 or Ctrl + e to enter range-selection mode and easily make adjustments to the range.
  • If you press Shift + F2 or Shift + Ctrl + e while editing the text of a range, you can easily make adjustments to all occurrences of that range in the formula.

Note: You can also select ranges for your formula that are non-adjacent. To select multiple cells, click and hold Ctrl on your keyboard (Cmd on a Mac) as you select the cells you want to include in the formula.

Kapslade funktioner

A function used in the same cell with another function is called a nested function. When functions are combined, Google Sheets will calculate the innermost function first. The nested function is contained in parentheses and is used as one of the components of the surrounding function.

For example, let's say you want to calculate the absolute value of a sum of several numbers in the cell range A1:A7. To calculate the sum of these numbers, you would enter '=SUM(A1:A7)' into a cell.

To calculate the absolute value of this sum, you need to nest the sum formula within absolute value formula. To calculate both formulas in a single cell, enter '=ABS(SUM(A1:A7))' into the cell. Note that the =SUM() function is performed first and is used as a component in the =ABS() function.

Markera formler

När du refererar till andra celler i en formel markeras dessa celler i kontrasterande färger för att du lättare ska kunna skapa en formel. När du klickar på en cell som innehåller en färdig formel ser du också att dessa celler är markerade.

Change the formula bar size 

To make the formula bar bigger or smaller, click the bottom of it, then drag it up or down.

Note: You can also use keyboard shortcuts to change the size. Click the formula bar, then click:

  • PC: Ctrl + Up and Ctrl + Down 
  • Mac: Ctrl + Option + Up and Ctrl + Option + Down
Funktioner som inte fungerar
Vissa funktioner från andra kalkylarksprogram fungerar inte i Kalkylark.
Typ Beskrivning
RING

Anropar ett dynamiskt länkbibliotek eller en kodresurs. Eftersom denna resurs kanske inte är tillgänglig på alla enheter används den här funktionen inte i Kalkylark.

Tips! Du kan använda makron eller Apps Script istället.

CUBE-funktioner (CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY)

Gör att du kan använda CUBE-datamodellen i Excel.

Tips: Om du vill använda liknande CUBE-funktioner kan du använda dataanslutarna.

INFO

Returnerar information om dokumentfilen i Kalkylark, till exempel filens sökväg.

Obs! Eftersom Kalkylark handlar om samarbete på nätet är stora delar av informationen från den här metoden kanske inte är tillgänglig eller den mest transparenta för alla användare.

REGISTER.ID

Hämtar register-id från Windows.

Obs! Eftersom Kalkylark inte är kopplat till något operativsystem, stöds den här funktionen inte.

RTD

Hämtar data från en COM-automationsserver (Component Object Model).

Tips: Eftersom alla inte kan få åtkomst till COM-servern kan du använda makron eller Apps Script.

WEBSERVICE

Förlitar sig på Windows för att fungera fullt ut.

Obs! Eftersom Kalkylark inte är kopplat till något operativsystem, stöds den här funktionen inte.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?