Dodawanie formuł i funkcji

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dokumentów Google w pracy lub w szkole? Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego Google Workspace.

W Arkuszach Google można przeprowadzić wiele różnych rodzajów obliczeń, używając funkcji do tworzenia formuł. Oto lista wszystkich dostępnych funkcji.

Add formulas and functions to a spreadsheet

Więcej informacji o szkoleniu w serwisie Coursera Aby uzyskać przykładowy arkusz kalkulacyjny i wykonywać czynności opisywane na filmie, kliknij „Utwórz kopię” poniżej.

Utwórz kopię

Używanie formuły

  1. Otwórz arkusz kalkulacyjny.
  2. Wpisz w komórce znak równości (=) i nazwę funkcji, której chcesz użyć. Uwaga: możesz zobaczyć sugerowane formuły i zakresy oparte na Twoich danych.
  3. Pole pomocy dla funkcji będzie widoczne w całym procesie edycji. Znajdziesz tam definicję funkcji i jej składnię, jak również przykładowe zastosowania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij link „Więcej informacji” w dolnej części pola pomocy, by otworzyć pełny artykuł.

Dodatkowe funkcje do tworzenia formuł

Proste metody wybierania i edytowania zakresów

Tryb wyboru zakresu

  • Podczas edytowania formuły obok kursora, w miejscu, w którym może przypadać zakres w formule, pojawi się sygnał wyboru zakresu (szary nawias). Kiedy go zobaczysz, użyj klawiszy strzałek do poruszania się po arkuszu i wybrania zakresu.
  • Ten tryb możesz włączać i wyłączać, naciskając F2 lub Ctrl + E na klawiaturze. Gdy tryb wyboru zakresu jest wyłączony, naciskając klawisze strzałek, możesz poruszać się w polu wprowadzania danych (nie powoduje to wybierania zakresu).
  • Możesz też kliknąć w arkuszu, aby wybrać zakres podczas edytowania formuły.

Zmienianie zakresu

  • Kiedy masz w formule wybrany zakres, użyj klawiszy F2 lub Ctrl + E, by przejść do trybu wyboru zakresu i w łatwy sposób dokonać zmian w tym zakresie.
  • Jeśli naciśniesz Shift + F2 lub Shift + Ctrl + E podczas edytowania tekstu w zakresie, możesz w prosty sposób dokonać zmian we wszystkich wystąpieniach tego zakresu w formule.

Uwaga: zakres dla formuły może też obejmować komórki, które nie sąsiadują ze sobą. Aby zaznaczyć wiele komórek, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Cmd na Macu) podczas klikania komórek, które chcesz uwzględnić w formule.

Funkcje zagnieżdżone

A function used in the same cell with another function is called a nested function. When functions are combined, Google Sheets will calculate the innermost function first. The nested function is contained in parentheses and is used as one of the components of the surrounding function.

For example, let's say you want to calculate the absolute value of a sum of several numbers in the cell range A1:A7. To calculate the sum of these numbers, you would enter '=SUM(A1:A7)' into a cell.

To calculate the absolute value of this sum, you need to nest the sum formula within absolute value formula. To calculate both formulas in a single cell, enter '=ABS(SUM(A1:A7))' into the cell. Note that the =SUM() function is performed first and is used as a component in the =ABS() function.

Podświetlanie formuł

Gdy w formule odwołasz się do innych komórek, zostaną one podświetlone w kontrastujących kolorach, aby ułatwić Ci utworzenie formuły. Gdy klikniesz komórkę zawierającą kompletną formułę, te komórki też zostaną podświetlone.

Zmienianie rozmiaru paska formuły 

Aby zmniejszyć lub zwiększyć pasek formuły, kliknij jego dolną krawędź i przeciągnij w górę albo w dół.

Uwaga: rozmiar tego paska możesz też zmieniać, korzystając ze skrótów klawiszowych. Aby to zrobić, kliknij pasek formuły i wybierz:

  • Na komputerze PC: Ctrl + strzałka w górę lub Ctrl + strzałka w dół 
  • Na Macu: Ctrl + Opcja + strzałka w górę lub Ctrl + Opcja + strzałka w dół
Niedziałające funkcje
Niektóre funkcje z innych programów do obsługi arkuszy kalkulacyjnych nie działają w Arkuszach.
Typ Opis
CALL

Wywołuje bibliotekę DLL lub zasób kodu. Ten zasób może nie być dostępny na wszystkich urządzeniach, więc Arkusze nie używają tej funkcji.

Wskazówka: zamiast niej możesz użyć makr lub Apps Script.

Funkcje CUBE (CUBEKPIMEMBER, CUBEMEMBER, CUBEMEMBERPROPERTY)

Umożliwia używanie modelu danych CUBE programu Excel.

Wskazówka: jeśli chcesz użyć podobnych funkcji CUBE, możesz użyć funkcji Łączniki danych.

INFORMACJE

Zwraca informacje o pliku dokumentu Arkuszy (np. nazwę pliku).

Uwaga: Arkusze kładą nacisk na współpracę online, więc większość informacji z tej metody może być niedostępna lub niewystarczająco jasna dla wszystkich użytkowników.

REGISTER.ID

Pobiera identyfikator rejestru z systemu Windows.

Uwaga: Arkusze nie są połączone z żadnym systemem operacyjnym, więc ta funkcja nie jest obsługiwana.

RTD

Pobiera dane z serwera automatyzacji Component Object Model (COM).

Wskazówka: nie wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do serwera COM, więc możesz użyć makr lub Apps Script.

WEBSERVICE

Jej działanie całkowicie opiera się na systemie Windows.

Uwaga: Arkusze nie są połączone z żadnym systemem operacyjnym, więc ta funkcja nie jest obsługiwana.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?