แก้ไขและจัดรูปแบบสเปรดชีต


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace วันนี้

 

 

เพิ่มข้อมูลไปยังสเปรดชีต จากนั้นก็แก้ไขหรือจัดรูปแบบเซลล์และข้อมูลได้

แก้ไขข้อมูลในเซลล์

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกเซลล์ที่ว่างหรือดับเบิลคลิกเซลล์ที่ไม่ว่าง
 3. เริ่มพิมพ์
 4. ไม่บังคับ: หากต้องการเพิ่มบรรทัดใหม่ในเซลล์ ให้กด ⌘ + Enter ใน Mac หรือ Ctrl + Enter ใน Windows
 5. เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้ว กด Enter

จัดรูปแบบเซลล์อย่างน้อย 1 เซลล์

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกเซลล์ จากนั้นลากเมาส์ไปยังเซลล์ใกล้เคียงที่ต้องการเลือก หรือกด ใน Mac หรือ Ctrl ใน Windows ค้างไว้ แล้วคลิกเซลล์อื่น
 3. หากต้องการจัดรูปแบบเซลล์หรือตัวเลขในเซลล์ ให้ใช้ตัวเลือกในแถบเครื่องมือด้านบน

จัดรูปแบบข้อมูล

ตัวเลือกในการจัดรูปแบบเซลล์หรือข้อความมีดังนี้ คุณจะพบตัวเลือกเหล่านี้ได้ที่ด้านบนของเอกสาร

 • เลิกทำ เลิกทำ
 • Redo ทำซ้ำ
 • ตัวหนา ตัวหนา
 • ตัวเอน ตัวเอียง
 • ขีดทับ ขีดทับ
 • เปลี่ยนแบบอักษรหรือขนาดของแบบอักษร
 • กำหนดสีข้อความ เปลี่ยนสีข้อความ
 • Fill color เปลี่ยนสีเติมเซลล์
  • สีเดียว
  • สลับสี
 • Borders เปลี่ยนเส้นขอบของเซลล์
  • Border color เปลี่ยนสีของเส้นขอบ
  • ความหนาของเส้นขอบ เปลี่ยนรูปแบบเส้นขอบ
 • Merge cells ผสานเซลล์
 • เปลี่ยนการจัดแนวข้อความในแนวนอน
 • เปลี่ยนการจัดแนวข้อความในแนวตั้ง
 • หมุนข้อความในเซลล์
 • ตัดคำ ตัดข้อความในเซลล์

หากต้องการจัดรูปแบบข้อความหรือเนื้อหาบางส่วนในเซลล์ ให้ดับเบิลคลิกเซลล์นั้น แล้วเลือกส่วนที่ต้องการจัดรูปแบบ จากนั้นให้เลือกตัวเลือกการจัดรูปแบบ

จัดตำแหน่งและปรับขนาดวัตถุ

ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการหรือเปลี่ยนขนาด เส้นจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงสิ่งที่อยู่ในแนวเดียวกัน ช่องว่างที่เท่ากันระหว่างวัตถุ และเมื่อวัตถุมีขนาดเท่ากันกับวัตถุอีกรายการหนึ่งแล้ว
จัดรูปแบบตัวเลขและวันที่ในเซลล์
 1. เลือกเซลล์ที่จะจัดรูปแบบ
 2. คลิกรูปแบบ จากนั้น หมายเลขที่ด้านบน
 3. จากเมนูที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกตัวเลือกรูปแบบที่ต้องการ
  • หากตัวเลือกรูปแบบที่คุณต้องการไม่อยู่ในรายการ: ที่ด้านล่างของเมนูที่ปรากฏ ให้คลิกตัวเลือกที่กําหนดเอง เช่น "วันที่และเวลาที่กําหนดเอง" และ "รูปแบบตัวเลขที่กําหนดเอง"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดรูปแบบตัวเลขในสเปรดชีต

เพิ่มธีม

คุณจะใช้ธีมเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของสเปรดชีตทั้งแผ่นได้

 1. เปิดสเปรดชีตใน Google ชีต
 2. คลิกรูปแบบจากนั้นธีมที่ด้านบน
 3. เลือกธีมที่ใช้ได้หรือคลิกปรับแต่งเพื่อสร้างธีมของคุณเอง

หมายเหตุ:

 • หากคุณสร้างธีมที่กำหนดเอง ระบบจะบันทึกเวอร์ชันล่าสุด
 • สีจากธีมปัจจุบันจะปรากฎในตัวเลือกข้อความและสี

ธีมจะส่งผลต่อส่วนต่อไปนี้ในสเปรดชีต

 • แบบอักษรของข้อความและสีของข้อความในตารางกริด แผนภูมิ และตาราง Pivot
 • สีไฮเปอร์ลิงก์ของข้อความในตารางกริด
 • สีพื้นหลังของแผนภูมิ
 • สีของชุดรายการในแผนภูมิ
 • พื้นหลังของตาราง Pivot

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนรูปแบบของรายการใดๆ ในสเปรดชีต การเปลี่ยนแปลงนั้นจะลบล้างธีม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
3281176921096509542
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35