Redigera och formatera ett kalkylark

Vill du få ut mer av Google Dokument på jobbet eller i skolan? Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace.

Du kan lägga till data i ett kalkylark och sedan redigera eller formatera celler och data.

Edit and Format a Spreadsheet

Läs mer om den här Coursera-kursen. Klicka på Kopiera nedan om du vill ha ett exempelkalkylark och följa med i videon.

Kopiera

Redigera data i en cell

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på en cell som är tom eller dubbelklicka på en cell som inte är tom.
 3. Skriv.
 4. Valfritt: Om du vill lägga till ytterligare en rad i en cell trycker du på ⌘ + Retur på en Mac eller Ctrl + Retur på Windows.
 5. När du är klar trycker du på Retur.

Formatera en eller flera celler

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på en cell och dra sedan musen över närliggande celler som du vill markera eller håll på Mac eller Ctrl på Windows nedtryckt och klicka på en annan cell.
 3. Om du vill formatera text eller siffror i en cell använder du alternativen i verktygsfältet högst upp.

Formatera din data

Här är några alternativ som hjälper dig formatera dina celler eller din text. Du hittar dessa alternativ ovanför dokumentet.

 • Undo Ångra
 • Redo Gör om
 • Fet Fet
 • Kursiv Kursiv
 • Genomstruken Genomstruken
 • Ändra teckensnitt eller teckenstorlek
 • Textfärg Ändra textfärg
 • Fill color Ändra cellfyllningsfärg
  • En färg
  • Alternerande färger
 • Borders Ändra cellkanter
  • Border color Ändra kantfärg
  • Kanttjocklek Ändra kantformat
 • Merge cells Sammanfoga celler
 • Ändra horisontell textjustering
 • Ändra vertikal textjustering
 • Rotera text i en cell
 • Radbrytning Radbryt text i en cell

Om du vill formatera en del av texten eller innehållet i en cell dubbelklickar du på cellen, väljer det du vill formatera och väljer sedan ett formateringsalternativ.

Justera och ändra storlek på objekt

Flytta ett objekt vart du vill eller ändra storleken på det. Linjer visas som indikerar vad det är justerat efter, lika stort avstånd mellan objekt och när ett objekt är lika stort som ett annat.
Formatera nummer och datum i en cell
 1. Markera cellen som ska formateras.
 2. Klicka på Format och sedan Nummer högst upp.
 3. Välj önskat formatalternativ på menyn som visas.
  • Om det format du vill ha inte finns med i listan: Klicka på anpassade alternativ, till exempel Anpassat datum och tid och Anpassat talformat längst ned på menyn som visas.

Läs mer om formatering av tal i ett kalkylark.

Lägg till ett tema 

Du kan tillämpa ändringar på formatet för ett helt kalkylark med teman. 

 1. Öppna ett kalkylark i Google Kalkylark
 2. Klicka på  Formatoch sedan Tema högst upp. 
 3. Välj ett tillgängligt tema eller klicka på Anpassa för att skapa ditt eget. 

Obs! 

 • Om du skapar ett anpassat tema sparas den senaste versionen. 
 • Färger från ditt aktuella tema finns i väljarna för text- och fyllningsfärg. 

Delar av kalkylarket som berörs av temat 

 • Teckensnitt och färg på rutnätstext, diagram och pivottabeller
 • Hyperlänkfärg i rutnätet
 • Bakgrundsfärg för diagram
 • Färgserie i diagram
 • Bakgrund i pivottabell

Obs! Om du ändrar formatet för ett objekt i kalkylarket åsidosättas temat. 

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?