Praca z linkami, zakładkami, podziałami sekcji i podziałami stron

Korzystając z linków, zakładek i podziałów stron, możesz ułatwić innym znajdowanie treści oraz poruszanie się po pliku w Dokumentach, ArkuszachPrezentacjach Google.

Linki

Dokumentach, ArkuszachPrezentacjach Google możesz wstawiać, aktualizować oraz usuwać linki.

Tworzenie linku
 1. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Kliknij tam, gdzie chcesz wstawić link, lub zaznacz tekst, który ma być linkiem.
 3. Kliknij Wstaw a potem Link.
 4. W polu „Tekst” wpisz tekst, który ma być linkiem.
 5. W polu „Link” wpisz adres URL lub e-mail albo wyszukaj stronę internetową.
 6. Kliknij Zastosuj.
Zmienianie lub usuwanie linku
 1. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Kliknij link, który chcesz usunąć.
 3. Aby usunąć link z Dokumentów lub Prezentacji Google, kliknij Usuń. Aby zaktualizować link, kliknij Zmień i wybierz nowy adres lub tekst.
 4. Aby usunąć link z Arkuszy Google, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z linkiem i wybierz Odłącz. Aby zmienić link, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj link.
Link do zakresu komórek w arkuszu kalkulacyjnym

 1. Otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz komórkę, w której chcesz wstawić link.
 3. Kliknij Wstaw a potem Link.
 4. Kliknij Wybierz zakres komórek, do których chcesz utworzyć link Grid
 5. Wybierz zakres komórek, do których link ma prowadzić.
 6. Kliknij OK.
 7. Kliknij Zastosuj.

Pobieranie informacji o połączonych dokumentach i witrynach

Możesz wyświetlić podgląd miniatur i poprosić o dostęp do dokumentów powiązanych z Dokumentami Google.
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Narzędzia a potem Ustawienia.
 3. Dla każdego dokumentu możesz:
  • Włączyć ustawienie: zaznacz pole Pokaż szczegóły linku.
  • Wyłączyć ustawienie: odznacz pole Pokaż szczegóły linku.
Wskazówka: jeśli nie masz dostępu do dokumentu, możesz o to poprosić.

Zakładki

Za pomocą zakładki możesz utworzyć link do określonej sekcji lub strony w obrębie dokumentu. Zakładki nie są dostępne w Arkuszach ani Prezentacjach Google.

Tworzenie zakładki
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać zakładkę.
 3. Kliknij Wstaw a potem Zakładka. Pojawi się zakładka.
Tworzenie linku do zakładki
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który ma być linkiem.
 3. Kliknij Wstaw a potem Link.
 4. W wyświetlonym oknie kliknij Zakładki. Pojawi się lista zakładek w dokumencie.
 5. Kliknij zakładkę, do której chcesz utworzyć link. 
 6. Kliknij Zastosuj.

Aby usunąć link lub zakładkę, kliknij dany element i wybierz Usuń.

Dodawanie podziałów sekcji i stron

W Dokumentach Google możesz wstawiać i usuwać podziały stron. Podziały są przydatne, gdy chcesz oddzielić jakiś fragment lub obraz od reszty tekstu w dokumencie. Podziały stron nie są dostępne w Arkuszach ani Prezentacjach Google.
 
 1. Otwórz dokument Google.
 2. Zaznacz sekcję treści.
 3. U góry kliknij Wstaw a potem Podział.
 4. Wybierz typ podziału.
  • ​Aby rozpocząć na nowej stronie, kliknij Podział strony.
  • Aby rozpocząć nową sekcję na tej samej stronie, kliknij Podział sekcji (ciągły).

Wskazówka: możesz zmieniać marginesy i numery stron poszczególnych podziałów sekcji. Dowiedz się, jak korzystać z konspektów, marginesów i linijek dokumentu Dowiedz się, jak dodawać i usuwać nagłówki, stopki oraz numery stron

Wyświetlanie i ukrywanie podziałów sekcji

Podziały sekcji są automatycznie ukrywane po otwarciu dokumentu. Aby wyświetlić wiersze, w których wstawiono podziały sekcji:

 1. U góry kliknij Widok.
 2. Kliknij Pokaż podziały sekcji.

Uwagi:

 • Aby ponownie ukryć podział sekcji, kliknij Pokaż podziały sekcji.
 • Po skonfigurowaniu wyświetlania lub ukrywania linii podziału sekcji to ustawienie będzie takie samo dla wszystkich otwieranych dokumentów, dopóki go nie zmienisz.

Wskazówka: możesz zmieniać marginesy poszczególnych podziałów sekcji. Dowiedz się, jak modyfikować marginesy 

Usuwanie podziału strony 
 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce pod podziałem strony.
 3. Naciskaj Backspace lub Delete na klawiaturze, aż podział strony zostanie usunięty.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?