Praca z linkami, zakładkami, podziałami sekcji i podziałami stron

Korzystając z linków, zakładek i podziałów stron, możesz ułatwić innym znajdowanie treści oraz poruszanie się po pliku w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google.

Linki

W Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach Google możesz wstawiać, aktualizować oraz usuwać linki.

Tworzenie linku
 1. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Kliknij tam, gdzie chcesz wstawić link, lub zaznacz tekst, który ma być linkiem.
 3. Kliknij Wstaw a potem Link.
 4. W polu „Tekst” wpisz tekst, który ma być linkiem.
 5. W polu „Link” wpisz adres URL lub e-mail albo wyszukaj stronę internetową.
 6. Kliknij Zastosuj.
Zmienianie lub usuwanie linku
 1. Otwórz dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację.
 2. Kliknij link, który chcesz usunąć.
 3. Aby usunąć link z Dokumentów lub Prezentacji Google, kliknij Usuń. Aby zaktualizować link, kliknij Zmień i wybierz nowy adres lub tekst.
 4. Aby usunąć link z Arkuszy Google, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z linkiem i wybierz Odłącz. Aby zmienić link, kliknij komórkę prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj link.
Link do zakresu komórek w arkuszu kalkulacyjnym
 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz komórkę, w której chcesz wstawić link.
 3. Kliknij Wstaw a potem Link.
 4. Kliknij Wybierz zakres komórek, do których chcesz utworzyć link Grid
 5. Wybierz zakres komórek, do których link ma prowadzić.
 6. Kliknij OK.
 7. Kliknij Zastosuj.

Zakładki

Za pomocą zakładki możesz utworzyć link do określonej sekcji lub strony w obrębie dokumentu. Zakładki nie są dostępne w Arkuszach ani Prezentacjach Google.

Tworzenie zakładki
 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce, w którym chcesz dodać zakładkę.
 3. Kliknij Wstaw a potem Zakładka. Pojawi się zakładka.
Tworzenie linku do zakładki
 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, który ma być linkiem.
 3. Kliknij Wstaw a potem Link.
 4. W wyświetlonym oknie kliknij Zakładki. Pojawi się lista zakładek w dokumencie.
 5. Kliknij zakładkę, do której chcesz utworzyć link. 
 6. Kliknij Zastosuj.

Aby usunąć link lub zakładkę, kliknij dany element i wybierz Usuń.

Podziały stron

W Dokumentach Google możesz wstawiać i usuwać podziały stron. Podziały stron są przydatne, gdy chcesz oddzielić jakąś sekcję lub obraz od tekstu w dokumencie. Podziały stron nie są dostępne w Arkuszach ani Prezentacjach Google.

Dodawanie podziału strony

 1. Otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij Wstaw a potem Podział strony.
 3. Do dokumentu zostanie dodany podział strony.

Usuwanie podziału strony

 1. Otwórz dokument w Dokumentach Google.
 2. Kliknij miejsce pod podziałem strony.
 3. Naciskaj Backspace lub Delete na klawiaturze, aż podział strony zostanie usunięty.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?