พิมพ์ด้วยเสียง

คุณจะพิมพ์และแก้ไขด้วยเสียงพูดใน Google เอกสารหรือบันทึกของผู้บรรยายใน Google สไลด์ได้ ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับเบราว์เซอร์ Chrome, Firefox, Edge และ Safari เวอร์ชันล่าสุด

เคล็ดลับ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานในเบราว์เซอร์ Chrome เท่านั้น

ขั้นที่ 1: เปิดไมโครโฟน

เมื่อต้องการใช้การพิมพ์ด้วยเสียงหรือคำสั่งเสียง คุณจะต้องเปิดไมโครโฟนของคอมพิวเตอร์และไมโครโฟนจะต้องใช้งานได้

อุปกรณ์และไมโครโฟนแต่ละชนิดมีการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนั้นโปรดดูวิธีใช้งานในคู่มือของคอมพิวเตอร์ โดยปกติ การตั้งค่าไมโครโฟนจะอยู่ในส่วน System Preferences ใน Mac หรือ Control Panel ใน PC

ขั้นที่ 2: ใช้การพิมพ์ด้วยเสียง

พิมพ์ด้วยเสียง

เริ่มต้นการพิมพ์ด้วยเสียงในเอกสาร

 1. ตรวจดูว่าไมโครโฟนใช้งานได้
 2. เปิดเอกสารใน Google เอกสารด้วยเบราว์เซอร์ Chrome
 3. คลิกเครื่องมือ จากนั้น พิมพ์ด้วยเสียง กล่องไมโครโฟนจะแสดงขึ้น
 4. เมื่อพร้อมพูด ให้คลิกไมโครโฟน
 5. พูดให้ชัดเจนด้วยจังหวะและความดังปกติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนด้านล่าง)
 6. เมื่อพูดจบ ให้คลิกไมโครโฟนอีกครั้ง

เริ่มต้นการพิมพ์ด้วยเสียงในบันทึกของผู้บรรยายในสไลด์

 1. ตรวจดูว่าไมโครโฟนใช้งานได้
 2. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ด้วยเบราว์เซอร์ Chrome
 3. คลิกเครื่องมือ จากนั้น พิมพ์บันทึกของผู้บรรยายด้วยเสียง บันทึกของผู้บรรยายจะเปิดขึ้นและกล่องไมโครโฟนก็จะแสดงขึ้น
 4. เมื่อพร้อมพูด ให้คลิกไมโครโฟน
 5. พูดให้ชัดเจนด้วยจังหวะและความดังปกติ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในการใช้เครื่องหมายวรรคตอนด้านล่าง)
 6. เมื่อพูดจบ ให้คลิกไมโครโฟนอีกครั้ง

แก้ไขข้อผิดพลาดขณะพิมพ์ด้วยเสียง

 • หากเกิดข้อผิดพลาดขณะพิมพ์ด้วยเสียง คุณจะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เกิดข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไขได้โดยไม่ต้องปิดไมโครโฟน
 • หลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว เลื่อนเคอร์เซอร์กลับไปที่จุดที่ต้องการพิมพ์ต่อ
 • หากต้องการดูรายการคำแนะนำ ให้คลิกขวาตรงคำที่ขีดเส้นใต้สีเทา

ภาษาที่ใช้กับการพิมพ์ด้วยเสียงได้

คุณจะพิมพ์ด้วยเสียงในภาษาและสำเนียงต่อไปนี้ได้

แอฟริกัน, อัมฮาริก, อารบิก, อารบิก (แอลจีเรีย), อารบิก (บาห์เรน), อารบิก (อียิปต์), อารบิก (อิสราเอล), อารบิก (จอร์แดน), อารบิก (คูเวต), อารบิก (เลบานอน), อารบิก (โมร็อกโก), อารบิก (โอมาน), อารบิก (ปาเลสไตน์), อารบิก (กาตาร์), อารบิก (ซาอุดีอาระเบีย), อารบิก (ตูนิเซีย), อารบิก (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, บาฮาซาของอินโดนีเซีย, บาสก์, เบงกาลี (บังกลาเทศ), เบงกาลี (อินเดีย), เบงกาลี, คาตาลัน, จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม), จีน (ฮ่องกง), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ (ออสเตรเลีย), อังกฤษ (แคนาดา), อังกฤษ (กานา), อังกฤษ (อินเดีย), อังกฤษ (ไอร์แลนด์), อังกฤษ (เคนยา), อังกฤษ (นิวซีแลนด์), อังกฤษ (ไนจีเรีย), อังกฤษ (ฟิลิปปินส์), อังกฤษ (แอฟริกาใต้), อังกฤษ (แทนซาเนีย), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), ฟาร์ซี, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเชีย, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีก, คุชราต, ฮีบรู, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, อิตาลี (อิตาลี), อิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์), ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, เขมร, เกาหลี, ลาว, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาลายาลัม, มาเลเซีย, มาราฐี, เนปาล, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, เซอร์เบีย, สิงหล, สเปน, สเปน (อาร์เจนตินา), สเปน (โบลิเวีย), สเปน (ชิลี), สเปน (โคลอมเบีย), สเปน (คอสตาริกา), คอสตาริกา (เอกวาดอร์), คอสตาริกา (เอลซัลวาดอร์), สเปน (สเปน), สเปน (สหรัฐอเมริกา), สเปน (กัวเตมาลา), สเปน (ฮอนดูรัส), สเปน (ละตินอเมริกา), สเปน (เม็กซิโก), สเปน (นิการากัว), สเปน (ปานามา), สเปน (ปารากวัย), สเปน (เปรู), สเปน (เปอร์โตริโก), สเปน (อุรุกวัย), สเปน (เวเนซูเอลา), ซูดาน, สวาฮีลี (เคนยา), สวาฮีลี (แทนซาเนีย), สวีเดน, ทมิฬ (อินเดีย), ทมิฬ (มาเลเซีย), ทมิฬ (สิงคโปร์), ทมิฬ (ศรีลังกา), ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อูรดู (อินเดีย), อูรดู (ปากีสถาน), เวียดนาม, ซูลู

เพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน

คุณจะใช้วลีต่างๆ เพื่อเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนในข้อความได้ เครื่องหมายวรรคตอนอาจใช้งานไม่ได้ในบางภาษา
 

ขั้นที่ 3: ใช้คำสั่งเสียง

หลังจากเริ่มพิมพ์ด้วยเสียง คุณจะใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อแก้ไขและจัดรูปแบบเอกสารได้ เช่น "Select paragraph", "italics" หรือ "Go to the end of the line"

เคล็ดลับ

 • ใช้คำสั่งเสียงได้เฉพาะในภาษาอังกฤษ ภาษาของบัญชีและภาษาของเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งคู่
 • ใช้คำสั่งเสียงในบันทึกของผู้บรรยายในสไลด์ไม่ได้

เลือกข้อความ

พูดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเลือกข้อความ

 • Select [คำหรือวลี]
 • Select all
 • Select all matching text
 • Select list item
 • Select list items at current level
 • Select next character
 • Select next [จำนวน] characters
 • Select last character
 • Select last [จำนวน] characters
 • Select line
 • Select next line
 • Select next [จำนวน] lines
 • Select last line
 • Select last [จำนวน] lines
 • Select paragraph
 • Select next paragraph
 • Select next [จำนวน] paragraphs
 • Select last paragraph
 • Select last [จำนวน] paragraphs
 • Select word
 • Select next word
 • Select next [จำนวน] words
 • Select last word
 • Select last [จำนวน] words
 • Deselect
 • Unselect
 • Select none

จัดรูปแบบเอกสาร

พูดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อจัดรูปแบบเอกสาร

การจัดรูปแบบข้อความ

 • Apply heading [1–6]
 • Apply normal text
 • Apply subtitle
 • Apply title
 • Bold
 • Italicize
 • Italics
 • Strikethrough
 • Subscript
 • Superscript
 • ขีดเส้นใต้
 • ตัวพิมพ์ใหญ่
 • ขึ้นต้นทุกคำด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
 • Lowercase

สีและไฮไลต์ข้อความ

 • Text color [สี]
 • Highlight
 • Highlight [สี]
 • Background color [สี]
 • Remove highlight
 • Remove background color
เคล็ดลับ: สีที่ใช้ได้ประกอบด้วยสีแดง (red), แดงเบอร์รี่ (red berry), ส้ม (orange), เหลือง (yellow), เขียว (green), น้ำเงินอมเขียว (cyan), น้ำเงิน (blue), น้ำเงินอมม่วง (cornflower blue), ม่วง (purple), ม่วงแดง (magenta), ดำ (black), ขาว (white) และเทา (gray) สำหรับทุกสียกเว้นดำและขาว คุณจะเพิ่ม "อ่อน (light)" หรือ "เข้ม (dark)" ร่วมกับตัวเลข 1-3 (สำหรับสีเทา จะใช้ 1-4 ได้) เช่น "dark purple 3" หากพูดว่า "highlight" สีที่ไฮไลต์จะเป็นสีเหลือง

ขนาดตัวอักษร

 • Decrease font size
 • Increase font size
 • Font size [6-400]
 • Make bigger
 • Make smaller

การจัดรูปแบบย่อหน้า

 • Decrease indent
 • Increase indent
 • Line spacing [1-100]
 • Line spacing double
 • Line spacing single

การจัดข้อความ

 • Align center
 • Align justified
 • Align left
 • Align right
 • Center align
 • Left align
 • Right align

คอลัมน์

 • Apply 1 column
 • Apply 2 columns
 • Apply 3 columns
 • Column options
 • Insert column break

รายการ

 • Create bulleted list
 • Create numbered list
 • Insert bullet
 • Insert number

นำการจัดรูปแบบออก

 • Clear formatting
 • Remove formatting
 • Remove bold
 • Remove italics
 • Remove strikethrough
 • Remove underline

แก้ไขเอกสาร

พูดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อแก้ไขเอกสาร

 • Copy
 • ตัด
 • Paste
 • Delete
 • Delete last word
 • Delete [คำหรือวลี]
 • Insert link [จากนั้นพูด URL ที่ต้องการใช้]
 • Copy link
 • Delete link
 • Insert table of contents
 • Delete table of contents
 • Update table of contents
 • Insert comment [แล้วพูดความคิดเห็น]
 • Insert bookmark
 • Insert equation
 • Insert footer
 • Insert footnote
 • Insert header
 • Insert horizontal line
 • Insert page break

เคล็ดลับ

 • หากพูดว่า "Delete" คุณจะลบคำที่อยู่หน้าเคอร์เซอร์
 • หากเลือกข้อความสำหรับ URL แล้วพูดว่า "Insert link" ข้อความที่เลือกจะกลายเป็นไฮเปอร์ลิงก์

เพิ่มและแก้ไขตาราง

พูดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มและแก้ไขตาราง

 • Insert table
 • Insert table [1-20] rows by [1-20] columns
 • Insert row
 • Insert column
 • Insert new column
 • Insert new column on the left
 • Insert new row
 • Insert new row above
 • Insert new row below
 • Delete column
 • Delete row
 • Delete table
 • Remove column
 • Remove row
 • Remove table
 • Exit table

ไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร

พูดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3

ตัวอย่าง:

Go to

end of paragraph

Go to

Move to

end of

start of

paragraph

column

line

row

table

document

Go to

Move to

next

previous

character

column

footnote

formatting change

heading

heading [1-6]

image

line

link

list

list item

misspelling

paragraph

row

table

word

page

Go

Move

forward

backward

[จำนวน] characters

[จำนวน] words

Go

Move

up

down

[จำนวน] lines

[จำนวน] paragraphs

เลื่อน

 • Scroll down
 • Scroll up

หยุดพิมพ์ด้วยเสียง

หากต้องการหยุดการพิมพ์ด้วยเสียง ให้พูด "Stop listening"

กลับมาพิมพ์ด้วยเสียงอีกครั้ง

พูด "Resume" เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปท้ายย่อหน้าและเริ่มพิมพ์ด้วยเสียงอีกครั้ง

หากต้องการย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ท้ายคำหรือวลีที่เฉพาะเจาะจง ให้พูดว่า "Resume with [คำ]"

คำสั่งทั้งหมดที่สามารถพูดเพื่อกลับมาพิมพ์ด้วยเสียงอีกครั้งมีดังนี้

 • Resume
 • Resume with [คำหรือวลี]
 • Go to the end of the paragraph
 • Move to the end of the paragraph
 • Go to the end of the line
 • Move to the end of the line
 • Go to [คำ]
คำสั่งที่เปิดความช่วยเหลือ

พูดคำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดรายการคำสั่งเสียงในเอกสาร

 • Voice typing help
 • Voice commands list
 • See all voice commands
คำสั่งให้พูด (สำหรับการช่วยเหลือพิเศษ)

หากต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้ โปรดเปิดการรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ ขอแนะนำให้สวมหูฟังเพื่อไม่ให้ระบบพิมพ์ความคิดเห็นจากโปรแกรมอ่านหน้าจอลงในเอกสาร

 • Speak cursor location
 • Speak from cursor location
 • Speak selection
 • Speak selection formatting
 • Speak table row and column headers
 • Speak table cell location
 • Speak table column header
 • Speak table row header

แก้ปัญหา

ลองใช้ขั้นตอนต่อไปนี้หากพิมพ์ด้วยเสียงไม่ได้

"เราได้ยินเสียงคุณไม่ชัด"

หากเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า "เราได้ยินเสียงคุณไม่ชัด" โปรดลองทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ย้ายไปในห้องเงียบ
 • เสียบไมโครโฟนแยก
 • ปรับระดับเสียงเข้าในไมโครโฟน

ไมโครโฟนไม่ทำงาน

หากไมโครโฟนไม่ทำงานในคอมพิวเตอร์ โปรดลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • ดูว่าไมโครโฟนยังใช้ได้อยู่
 • ตรวจสอบการตั้งค่าไมโครโฟนในค่ากำหนดของระบบคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบว่าคุณเสียบไมโครโฟนกับอุปกรณ์แล้วและไม่มีแอปพลิเคชันอื่นใช้ไมโครโฟนอยู่
 • ย้ายไปในห้องเงียบ
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

คำสั่งเสียงไม่ทำงาน

หากคำสั่งเสียงไม่ทำงาน โปรดลองดำเนินการต่อไปนี้

 • พูดให้ช้าลงและชัดเจนยิ่งขึ้น
 • เว้นระยะระหว่างแต่ละคำสั่ง ข้อความของคำสั่งอาจปรากฏในเอกสารชั่วครู่ เช่น หากพูดว่า "select all" คำว่า "select all" จะปรากฏขึ้นก่อนที่แอปจะเลือกข้อความ
 • ไมโครโฟนจะแสดงลูกโป่งที่มีคำสั่งล่าสุด ยืนยันว่าเอกสารหรือสไลด์ได้ยินคำสั่งที่ถูกต้อง แต่หากไม่ใช่ ก็แค่พูดว่า "Undo"
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13271042813189018315
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
35