Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Gegevenssets en spreadsheets importeren

U kunt een spreadsheet importeren in de volgende bestandsindelingen:

 • .xls (indien nieuwer dan Microsoft® Office 95)
 • .xlsx
 • .xlsm
 • .xlt
 • .xltx
 • .xltm
 • .ods
 • .csv
 • .txt
 • .tsv
 • .tab

Bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd, kunnen niet worden geïmporteerd.

Selecteer Bestand > Importeren als u een spreadsheet wilt importeren.

Kies het bestand dat u wilt uploaden en selecteer hieronder een van de beschikbare importopties. Opmerking: Niet alle bestandstypen hebben alle zes opties.

 • Nieuwe spreadsheet maken: met deze optie maakt u een nieuwe Google-spreadsheet van uw geïmporteerde bestand in een nieuw tabblad van uw browser.
 • Nieuw(e) blad(en) invoegen: met deze optie voegt u nieuwe bladen toe aan uw huidige spreadsheet met de gegevens van uw geïmporteerde bestand.
 • Spreadsheet vervangen: met deze optie vervangt u uw bestaande spreadsheet met de gegevens van uw geïmporteerde bestand.
 • Huidige blad vervangen: met deze optie vervangt u het huidige blad met de geïmporteerde gegevens. De opmaak en gegevens op het blad worden vervangen.
 • Rijen aan huidig blad toevoegen: met deze optie voegt u de geïmporteerde gegevens toe aan de rij na de laatste rij met gegevens op uw huidige blad. Uw bestaande gegevens blijven hierbij ongewijzigd.
 • Gegevens vervangen vanaf de geselecteerde cel: met deze optie plakt u de geïmporteerde gegevens in een door u geselecteerd celbereik. Hiermee worden alle gegevens vervangen in het bereik waarin de geïmporteerde gegevens zijn geplakt, maar blijven alle andere bestaande gegevens op het blad behouden.
Als u een bestand met platte tekst importeert, zoals een .csv- of .txt-bestand, heeft u de mogelijkheid om een scheidingsteken te selecteren, zoals een komma of tab. U kunt ook een aangepast scheidingsteken kiezen.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?