Liczenie słów w dokumencie

W pliku Dokumentów Google możesz policzyć słowa.

Sprawdzanie liczby słów

Uwaga: liczba słów jest dostępna tylko w Dokumentach Google.
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Aby sprawdzić liczbę słów, znaków i stron, u góry strony kliknij Narzędzia a potem Liczba słów.
 3. Aby widzieć liczbę słów podczas pisania, zaznacz „Wyświetlaj liczbę słów podczas wpisywania” a potem OK
 4. W lewym dolnym rogu kliknij pole Liczba słów, aby wyświetlić liczbę:
  • stron,
  • słów,
  • znaków,
  • znaków (nie licząc spacji).
 5. Aby ukryć liczbę słów, w lewym dolnym rogu kliknij pole Liczba słów a potem Ukryj liczbę słów.

Wskazówka: jeśli nie zaznaczysz określonej sekcji dokumentu, liczba słów jest obliczana na podstawie wszystkiego oprócz nagłówków, stopek i przypisów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?