Verilerinizi sıralama ve filtreleme

Verileri Google E-Tablolar'da sıralayarak ve filtreleyerek organize ve analiz edebilirsiniz.

Not: Filtre görünümleri yalnızca bilgisayarda kullanılabilir. İşlevle ilgili bilgi için FILTER makalesini inceleyin.

Bir veri aralığını sıralama

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Sıralamak istediğiniz hücre grubunu vurgulayın.
 3. Veri ve sonra Aralığı sırala'yı tıklayın.
 4. Sütunlarınızda başlıklar varsa Veride başlık satırı var'ı tıklayın.
 5. İlk önce sıralanmasını istediğiniz sütunu seçin ve bu sütunun artan düzende mi, azalan düzende mi sıralanacağı belirtin. Bu işlem sayıları da sıralar.
  • Başka bir sıralama kuralı eklemek için +Başka bir sıralama sütunu ekle'yi tıklayın. Sıralama, kurallarınızın sırasına göre yapılır.
  • Bir kuralı silmek için Kapat'ı Kapat tıklayın.
 6. Sırala'yı tıklayın. Aralığınız sıralanır.

Tüm sayfayı sıralama

İpucu: Sayfanızda bir başlık satırı varsa ilk satırı dondurun.

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Üstte, sıralamada kullanmak istediğiniz sütunun harfini tıklayın. 
 3. Sütunu sağ tıklayın.
 4. Sayfayı A-Z düzeninde sırala veya Sayfayı Z-A düzeninde sırala'yı tıklayın.

Verilerinizi filtreleme

Bir e-tablodaki verileri görmek ve analiz etmek için filtreleri kullanabilirsiniz. Filtreler, görmek istemediğiniz verileri gizlemenize olanak tanır. Filtreyi kapattığınızda yine tüm verilerinizi görebilirsiniz.

Filtreler ve filtre görünümleri karşılaştırması

Hem filtreler hem de filtre görünümleri e-tablodaki bir veri grubunu analiz etmenize yardımcı olur.

Filtreler aşağıdaki durumlar söz konusuysa kullanışlı olabilir:

 • E-tablonuzu görüntüleyen herkesin, e-tabloyu açtıklarında belirli bir filtreyi görmesini istiyorsanız.
 • Filtreyi kullandıktan sonra verilerinizin sıralanmış halde kalmasını istiyorsanız.

Aşağıdaki durumlar söz konusuysa filtre görünümleri kullanışlı olabilir:

 • Birden çok görünümü kaydetmek istiyorsanız.
 • Görünümünüze ad vermek istiyorsanız.
 • Diğer kullanıcıların verileri farklı görüntüleyebilmesini istiyorsanız. Filtre görünümlerinin e-tabloyu görüntüleyen her kullanıcı tarafından açılması gerektiğinden, her kullanıcı aynı anda farklı bir filtre görünümünü görüntüleyebilir.
 • Kullanıcılarla farklı filtreler paylaşmak istiyorsanız. Farklı kullanıcılara farklı filtre görünümü bağlantıları gönderebilirsiniz. Böylece, herkes kendisi için en alakalı bilgileri görür.
 • Kopyasını oluşturmak veya benzer kurallarla farklı bir görünüm oluşturmak istiyorsanız.
 • E-tablo için düzenleme erişimine sahip değilseniz, ancak yine de filtrelemek veya sıralamak istiyorsanız. Bu durumda geçici bir filtre görünümü oluşturulur.

Not: Filtreleri içe ve dışa aktarabilirsiniz, ancak filtre görünümlerinde bu işlemleri yapamazsınız.

E-tabloda filtreleri kullanma

Bir e-tablodaki verileri geçici olarak gizlemek için filtre ekleyebilirsiniz.

Not: Filtre eklediğinizde e-tablonuza erişimi olan herkes filtreyi de görür. E-tablonuzu düzenleme izni olan herkes filtreyi değiştirebilir.

Verilerinizi filtreleme

Verilerinizi filtrelemek için:

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Bir hücre aralığı seçin.
 3. Veri ve sonra Filtre oluştur'u tıklayın.
 4. Filtre seçeneklerini görmek için aralığın üst kısmına gidin ve Filtrele'yi Filtrele tıklayın.
  • Koşula göre filtrele: Koşul listesinden seçim yapabilir veya kendi koşulunuzu yazabilirsiniz. Örneğin, hücre boşsa, veriler belirli bir sayının altındaysa veya metin belirli bir harfi ya da ifadeyi içeriyorsa.
  • Değerlere göre filtrele: Gizlemek istediğiniz veri noktalarının işaretini kaldırın ve Tamam'ı tıklayın. Tüm veri noktalarını seçmek istiyorsanız Tümünü seç'i tıklayın. Ayrıca, Temizle'yi tıklayarak tüm veri noktalarının işaretini kaldırabilirsiniz.
  • Ara: Arama kutusuna yazarak veri noktalarını arayabilirsiniz. Örneğin, "P" yazmak, listenizi yalnızca P ile başlayan adları gösterecek şekilde kısaltır.
 5. Filtreyi kapatmak için Veri ve sonra Filtreyi kapat'ı tıklayın.

Filtrelenmiş haldeyken verilerinizi sıralama

 • Bir filtre açık haldeyken verileri sıralayabilirsiniz.
 • Verilerinizi sıraladığınızda, yalnızca filtrelenmiş aralıktaki veriler sıralanır.
 • Filtrelenmiş aralıktaki hücrelerin etrafında yeşil renkli bir kenarlık görürsünüz.

Filtre görünümü oluşturma, adlandırma ve kaydetme

Aşağıdaki durumlar söz konusuysa filtre görünümü kullanın:

 • Filtrenizi kaydetmek ve daha sonra kullanmak istiyorsanız.
 • Diğer kullanıcıların verileri görüntülemesini aksatmak istemiyorsanız.
 • Diğer kullanıcılarla belirli bir filtrenin bağlantısını paylaşmak istiyorsanız.
 • E-tabloyu düzenleyemiyor, ancak verileri filtrelemek veya sıralamak istiyorsanız.
Filtre görünümü oluşturma, kaydetme veya silme
 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Veri ve sonra Filtre görünümleri ve sonra Yeni filtre görünümü oluştur'u tıklayın.
 3. Verileri sıralayıp filtreleyin.
 4. Filtre görünümünüzü kapatmak için sağ üste gidip Kapat'ı Kapat tıklayın.
 5. Filtre görünümünüz otomatik olarak kaydedilir.

Bir filtre görünümünü silmek ya da yinelemek için sağ üste gidip Ayarlar Ayarlar ve sonra Sil veya Yinele'yi tıklayın.

Filtre görünümünü yeniden adlandırma

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Veri ve sonra Filtre görünümleri'ni tıklayın.
 3. Bir filtre görünümü seçin.
 4. Siyah çubuğun sol üst kısmındaki filtre görünümü adını tıklayın ve yeni adı yazın.
 5. Enter tuşuna basın.

Mevcut bir filtre görünümünü görme

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Veri ve sonra Filtre görünümleri'ni tıklayın.
 3. Bir filtre görünümü seçin.
 4. Filtreniz e-tabloya uygulanır.
 5. Filtre görünümünüzü kapatmak için sağ üste gidip Kapat'ı Kapat tıklayın.

Filtreyi filtre görünümü olarak kaydetme

 1. Bilgisayarınızda Google E-Tablolar'da bir e-tabloyu açın.
 2. Bir filtre uygulayın.
 3. Veri ve sonra Filtre görünümleri ve sonra Filtre görünümü olarak kaydet'i tıklayın.

Filtre görünümünü "salt görüntüleme" erişimiyle kullanma

Bir e-tabloyu görüntüleme izniniz var ancak düzenleme izniniz yoksa, yine de filtre görünümlerini kullanabilirsiniz:

 • Mevcut filtre görünümlerini uygulamak için Veri ve sonra Filtre görünümleri'ni tıklayın.
 • Yalnızca kendinizin kullanabileceği geçici bir filtre görünümü oluşturabilirsiniz. E-tabloyu "düzenleme" erişiminiz olmadığı için filtre görünümü kaydedilmez.
 • Yalnızca e-tabloyu düzenleme izni olan kullanıcılar, e-tabloyu görüntüleyen herkesin kullanabileceği filtre görünümleri oluşturabilir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?