Sortera och filtrera din data

Du kan sortera och filtrera data i Google Kalkylark när du vill organisera och analysera den.

Obs! Filtervyer är endast tillgängliga på en dator. Mer information om funktionen finns i artikeln FILTER.

Sortera ett dataintervall

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera den grupp av celler som du vill sortera.
 3. Klicka på Data följt av Sortera intervall.
 4. Om kolumnerna har rubriker klickar du på Rubrikrad finns för data.
 5. Välj kolumnen som du vill sortera först och om du vill sortera den i stigande eller fallande ordning. Detta sorterar också siffror.
  • Klicka på +Lägg till ytterligare en sorteringskolumn om du vill lägga till en sorteringsregel till. Sortering sker enligt ordningen på dina regler.
  • Ta bort en regel genom att klicka på Stäng Stäng.
 6. Klicka på Sortera. Intervallet sorteras.

Sortera ett helt arbetsblad

Tips! Om ditt arbetsblad innehåller en rubrikrad ska du frysa den första raden.

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på bokstaven högst upp i kolumnen du vill sortera. 
 3. Högerklicka på kolumnen.
 4. Klicka på Sortera arbetsblad efter A till Ö eller Sortera arbetsblad Ö till A.

Filtrera din data

Om du vill visa och analysera data i ett kalkylark använder du filter. Med filter kan du dölja data som du inte vill se. Du kan fortfarande se all din data när du inaktiverar filtret.

Filter kontra filtervyer

Både filter och filtervyer hjälper dig att analysera en datauppsättning i ett kalkylark.

Filter kan vara användbara om:

 • Du vill att alla som visar kalkylarket ska se ett visst filter när de öppnar det.
 • Du vill att din data ska förbli sorterad efter att du har använt filtret.

Filtervyer kan vara användbara om:

 • Du vill spara flera vyer.
 • Du vill namnge vyn.
 • Du vill att andra ska kunna visa datan på andra sätt. Eftersom filtervyerna måste aktiveras av varje person som visar kalkylarket kan alla som visar kalkylarket ha olika filtervyer oberoende av varandra.
 • Du vill dela olika filter med andra. Du kan skicka olika filtervylänkar till olika personer så att alla ser den information som är mest relevant för dem.
 • Du vill kopiera eller skapa en annan vy med liknande regler.
 • Du inte har behörighet att redigera ett kalkylark men ändå vill filtrera eller sortera. I detta fall skapas en tillfällig filtervy.

Obs! Du kan importera och exportera filter, men inte filtervyer.

Använda filter i ett kalkylark

Lägg till ett filter om du tillfälligt vill dölja data i ett kalkylark.

Obs! När du lägger till ett filter så ser alla med tillgång till kalkylarket också filtret. Alla som har behörighet att redigera kalkylarket kan nu byta filtret.

Filtrera din data

Så här filtrerar du data:

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Markera ett cellintervall.
 3. Klicka på Data följt av Skapa ett filter.
 4. Om du vill se filteralternativ klickar du på Filter Filtrera överst i intervallet.
  • Filtrera efter villkor: Välj från en lista med villkor eller skriv egna. T.ex. om cellen är tom, om data är mindre än ett visst värde eller om texten innehåller en viss bokstav eller fras.
  • Filtrera efter värden: Avmarkera alla datapunkter som du vill dölja och klicka på OK. Om du vill välja alla datapunkter klickar du på Markera alla. Du kan även avmarkera alla datapunkter genom att klicka på Rensa.
  • Sök: Sök efter datapunkter genom att skriva i sökrutan. Om du exempelvis skriver "P" förkortas listan till enbart de namn som börjar med P.
 5. Inaktivera filtret genom att klicka på Data följt av Inaktivera filter.

Sortera din data medan den är filtrerad

 • Du kan sortera data med ett filter aktiverat.
 • När du sorterar din data kommer endast datan i det filtrerade området att sorteras.
 • Du ser en grön ram runt cellerna i det filtrerade området.

Skapa, namnge och spara en filtervy

Använd filtervy när:

 • Du vill spara filtret och använda det senare.
 • Du inte vill ändra hur datan visas för andra.
 • Du vill dela en länk till ett visst filter med andra.
 • Du inte kan redigera ett kalkylark, men du vill filtrera eller sortera data.
Skapa, spara eller ta bort en filtervy
 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Data följt av Filtervyer följt av Skapa ny filtervy.
 3. Sortera och filtrera data.
 4. Stäng filtervyn genom att klicka på Stäng Stäng överst till höger.
 5. Din filtervy sparas automatiskt.

Om du vill ta bort eller duplicera en filtervy klickar du på Inställningar Inställningarföljt av Ta bort eller Duplicera överst till höger.

Byt namn på en filtervy

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Data följt av Filtervyer.
 3. Välj en filtervy.
 4. Klicka på filtervyns namn i det övre vänstra hörnet av det svarta fältet och skriv in det nya namnet.
 5. Tryck på Retur.

Visa en befintlig filtervy

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Klicka på Data följt av Filtervyer.
 3. Välj en filtervy.
 4. Ditt filter tillämpas på kalkylarket.
 5. Stäng filtervyn genom att klicka på Stäng Stäng överst till höger.

Spara ett filter som en filtervy

 1. På datorn öppnar du ett kalkylark i Google Kalkylark.
 2. Tillämpa ett filter.
 3. Klicka på Data följt av Filtervyer följt av Spara som filtervy.

Använd filtervy med åtkomsten ”enbart visning”

Så här använder du filtervyer om du bara har behörighet att visa ett kalkylark, men inte att redigera det:

 • Om du vill tillämpa befintliga filtervyer klickar du på Data följt av Filtervyer.
 • Du kan skapa en tillfällig filtervy som bara du kan använda. Eftersom du inte har redigeringsåtkomst till kalkylarket kommer filtervyn inte att sparas.
 • Endast användare med behörighet att redigera kalkylarket kan skapa filtervyer som även andra kan använda.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?