Sortowanie i filtrowanie danych

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dokumentów Google w pracy lub w szkole? Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Google Workspace

Dane możesz sortować w kolejności alfabetycznej i numerycznej, ale możesz też używać filtrów, aby ukryć dane, których nie chcesz widzieć.

Sort and Filter Your Data

Aby uzyskać przykładowy arkusz kalkulacyjny i wykonywać czynności opisywane na filmie, kliknij „Utwórz kopię” poniżej.

Utwórz kopię

Sortowanie danych w kolejności alfabetycznej i numerycznej

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zaznacz grupę komórek, które chcesz posortować.
 3. Jeśli arkusz zawiera wiersz nagłówka, zablokuj pierwszy wiersz.
 4. Kliknij Dane a potem Sortuj zakres a potem Zaawansowane opcje sortowania zakresów.
 5. Jeśli kolumny mają tytuły, kliknij Dane mają wiersz nagłówka.
 6. Wybierz kolumnę, którą chcesz posortować jako pierwszą, i określ kolejność sortowania.
  • Aby dodać nową regułę sortowania, kliknij Dodaj kolejną kolumnę na potrzeby sortowania.
 7. Kliknij Sortuj.

Sortowanie całego arkusza

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. U góry kliknij prawym przyciskiem myszy literę kolumny, według której chcesz sortować arkusz.
 3. Kliknij Sortuj arkusz od A do Z lub Sortuj arkusz od Z do A.

Sortowanie według koloru

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Wybierz zakres komórek.
 3. Kliknij Dane a potem Utwórz filtr.
 4. Aby wyświetlić opcje filtra, u góry zakresu kliknij Filtruj Filtr.
  • Sortowanie według koloru: wybierz kolor tekstu lub wypełnienia, według którego chcesz filtrować albo sortować dane. Komórki o wybranym kolorze zostaną przeniesione na początek zakresu.Sortować możesz według kolorów formatowania warunkowego, ale nie według zmiennych kolorów.
 5. Aby wyłączyć filtr, kliknij Dane a potem Usuń filtr.

Filtrowanie danych

Uwaga: gdy dodasz filtr, będą go widzieć wszystkie osoby, które mają dostęp do Twojego arkusza kalkulacyjnego. Każdy, kto ma uprawnienia do edycji Twojego arkusza kalkulacyjnego, będzie mógł zmodyfikować filtr.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Wybierz zakres komórek.
 3. Kliknij Dane a potem Utwórz filtr.
 4. Aby wyświetlić opcje filtra, u góry zakresu kliknij Filtruj Filtr.
  • Filtrowanie według warunku: wybierz warunek z listy lub podaj własny.
  • Filtrowanie według wartości: aby ukryć punkty danych, odznacz pola obok nich i kliknij OK.
  • Wyszukiwanie: aby znaleźć punkty danych, wpisz określone wartości w polu wyszukiwania.
  • Filtrowanie według koloru: wybierz kolor tekstu lub wypełnienia, według którego chcesz filtrować dane. Filtrować możesz według kolorów formatowania warunkowego, ale nie według zmiennych kolorów.
 5. Aby wyłączyć filtr, kliknij Dane a potem Usuń filtr.

Tworzenie, zapisywanie, usuwanie i udostępnianie widoku filtra

Uwaga: jeśli masz uprawnienia tylko do wyświetlania arkusza kalkulacyjnego, możesz utworzyć tymczasowy widok filtra, który jest dostępny tylko dla Ciebie. Twój widok filtra nie zostanie zapisany.

Na komputerze możesz filtrować dane (przefiltrowany widok danych arkusza kalkulacyjnego jest widoczny tylko dla Ciebie). Zmiany widoku filtra są zapisywane automatycznie.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Kliknij Dane a potem Widoki filtrów a potem Utwórz nowy widok filtra.
 3. Posortuj i przefiltruj dane.
 4. Aby zamknąć widok filtra, w prawym górnym rogu kliknij Zamknij Zamknij.
 5. Widok filtra zostanie zapisany automatycznie.

Aby usunąć lub zduplikować widok filtra, w prawym górnym rogu kliknij Opcje Ustawienia a następnie Usuń lub Duplikuj.

Aby usunąć wszystkie filtry, przejdź do każdego widoku filtra i kliknij Opcje Ustawienia a potem Usuń.

Wskazówka: nie możesz zmienić kolejności widoków filtrów.

Wyświetlanie istniejącego widoku filtra

Ważne: w danym momencie możesz zastosować tylko jeden widok filtra.

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Kliknij Dane a potem Widoki filtrów.
 3. Wybierz widok filtra.
 4. Twój filtr zostanie zastosowany w arkuszu kalkulacyjnym.
 5. Aby zamknąć widok filtra, w prawym górnym rogu kliknij Zamknij Zamknij.

Zapisywanie filtra jako widoku filtra

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Zastosuj filtr.
 3. Kliknij Dane a potem Widoki filtrów a potem Zapisz jako widok filtra.

Zmienianie nazwy widoku filtra

 1. Na komputerze otwórz plik w Arkuszach Google.
 2. Kliknij Dane a potem Widoki filtrów.
 3. Wybierz widok filtra.
 4. W lewym górnym rogu arkusza obok „Nazwa” kliknij nazwę widoku filtra i wpisz nową nazwę.
 5. Naciśnij Enter.
Udostępnianie i wysyłanie linku do widoku filtra
 1. On your computer, open a spreadsheet in Google Sheets.
 2. Apply the filter view .
 3. Copy the URL.
 4. Share the filter view link.

Więcej informacji o filtrach i widokach filtrów

Filtry i widoki filtrów pomagają analizować zbiór danych w arkuszu kalkulacyjnym.

Za pomocą filtrów możesz:

 • wyświetlić określony filtr, gdy ktoś otworzy Twój arkusz kalkulacyjny;
 • posortować dane po użyciu filtra.

Za pomocą widoków filtrów możesz:

 • zapisać kilka filtrów;
 • nazwać filtr;
 • umożliwić kilku osobom jednoczesne wyświetlanie różnych widoków filtrów;
 • udostępnić różne filtry innym osobom;
 • utworzyć kopię widoku lub inny widok z podobnymi regułami;
 • przefiltrować i posortować arkusz kalkulacyjny, w przypadku którego nie masz uprawnień do edycji W takim przypadku zostanie utworzony tymczasowy widok filtra.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Odwiedź Centrum edukacji

Korzystasz w szkole lub w pracy z usług Google, takich jak Dokumenty Google? Skorzystaj z przydatnych wskazówek, samouczków i szablonów. Dowiedz się, jak pracować nad plikami pakietu Office bez konieczności instalowania tego pakietu, twórz dynamiczne plany projektów i kalendarze zespołów, automatycznie porządkuj skrzynkę odbiorczą itd.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
35
false