Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Gegevens sorteren en filteren

In Google Spreadsheets kun je gegevens sorteren en filteren, zodat je ze eenvoudig kunt ordenen en analyseren.

Opmerking: Filterweergaven zijn alleen beschikbaar op de computer. Zie het artikel FILTER voor informatie over de functie.

Gegevens sorteren

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Markeer de groep cellen die je wilt sorteren. Wil je het hele blad selecteren, klik dan op de linkerbovenhoek van het blad.
 3. Klik op Gegevens en vervolgens Bereik sorteren.
 4. Klik op Gegevens hebben een rij berichtkoppen als je kolommen een titel hebben.
 5. Selecteer de kolom die je eerst wilt sorteren en geef aan of die kolom in oplopende of aflopende volgorde moet worden gesorteerd. Getallen worden ook gesorteerd.
  • Klik op +Nog een toevoegen als je nog een sorteerregel wilt toevoegen. De volgorde van de regels bepaalt hoe de gegevens worden gesorteerd.
  • Klik op Sluiten Sluiten als je een regel wilt verwijderen.
 6. Klik op Sorteren. Het bereik wordt nu gesorteerd.

Gegevens filteren

Je kunt filters gebruiken om gegevens in een spreadsheet overzichtelijk weer te geven en te analyseren. Met filters kun je gegevens verbergen die je even niet wilt zien. Zodra je het filter uitschakelt, worden alle gegevens weer zichtbaar.

Filters versus filterweergaven

Je kunt zowel met filters als met filterweergaven een set gegevens in een spreadsheet analyseren.

Filters kunnen in de volgende gevallen nuttig zijn:

 • Je wilt dat een specifiek filter wordt toegepast wanneer anderen de spreadsheet openen.
 • Je wilt dat je gegevens gesorteerd blijven na gebruik van het filter.

Filterweergaven kunnen in de volgende gevallen nuttig zijn:

 • Je wilt meerdere weergaven opslaan.
 • Je wilt je weergave een naam geven.
 • Je wilt dat andere mensen de gegevens op een andere manier kunnen weergeven. Aangezien een filterweergave moet worden ingeschakeld door iedereen die een spreadsheet bekijkt, kunnen mensen tegelijkertijd verschillende filterweergaven gebruiken.
 • Je wilt verschillende filters delen met mensen. Je kunt verschillende mensen verschillende filterweergavelinks sturen, zodat iedereen de informatie ziet die voor hem het relevantst is.
 • Je wilt een kopie of andere weergave maken met vergelijkbare regels.
 • Je hebt geen rechten om de spreadsheet te bewerken, maar wilt deze wel filteren of sorteren. In dit geval kan er een tijdelijke filterweergave worden gemaakt.

Opmerking: Je kunt filters importeren en exporteren, maar dat is niet mogelijk voor filterweergaven.

Filters gebruiken in een spreadsheet

Je kunt een filter gebruiken om gegevens in een spreadsheet tijdelijk te verbergen.

Opmerking: Als je een filter toevoegt, geldt dat filter voor iedereen die toegang tot je spreadsheet heeft. Iemand met bewerkingsrechten voor je spreadsheet kan het filter wijzigen.

Gegevens filteren

Je kunt je gegevens als volgt filteren:

 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Selecteer een celbereik.
 3. Klik op Gegevens en vervolgens Filter.
 4. Klik boven aan het bereik op Filter Filteren om de filteropties te zien.
  • Filteren op voorwaarde: Kies uit een lijst met voorwaarden of schrijf je eigen voorwaarde(n). Voorbeelden: als de cel leeg is, als gegevens lager zijn dan een bepaald getal of als de tekst een bepaalde letter of bepaalde woorden bevat.
  • Filteren op waarden: Verwijder het vinkje bij de gegevenspunten die je wilt verbergen en klik op OK. Wil je alle gegevenspunten selecteren, klik dan op Alles selecteren. Wil je de vinkjes bij alle gegevenspunten verwijderen, dan kun je ook op Wissen klikken.
  • Zoeken: Zoek naar gegevenspunten door in het zoekvak te typen. Als je bijvoorbeeld de letter 'P' typt, wordt de lijst ingekort tot namen die beginnen met een P.
 5. Klik op Gegevens en vervolgens Filter uitschakelen als je het filter wilt uitschakelen.
Gegevens sorteren terwijl ze zijn gefilterd
 • Je kunt ook gegevens sorteren terwijl er een filter is ingeschakeld.
 • Wanneer je de gegevens sorteert, worden alleen de gegevens in het gefilterde bereik gesorteerd.
 • De cellen in het gefilterde bereik hebben een groene rand.

Een filterweergave maken, een naam geven en opslaan

Gebruik een filterweergave in de volgende situaties:

 • Je wilt het filter opslaan en later gebruiken.
 • Je wilt de wijze waarop iemand anders de gegevens weergeeft, niet verstoren.
 • Je wilt een link naar een specifiek filter delen met andere mensen.
 • Je kunt een spreadsheet niet bewerken, maar wilt de gegevens wel filteren of sorteren.
Een filterweergave maken, opslaan of verwijderen
 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Klik op Gegevens en vervolgens Filterweergaven en vervolgens Nieuwe filterweergave maken.
 3. Sorteer en filter de gegevens.
 4. Klik op Sluiten Sluiten in de rechterbovenhoek als je de filterweergave wilt sluiten.
 5. De filterweergave wordt automatisch opgeslagen.

Je kunt een filterweergave verwijderen of dupliceren door in de rechterbovenhoek te klikken op Instellingen Instellingen en vervolgens Verwijderen of Dupliceren.

De naam van een filterweergave wijzigen
 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Klik op Gegevens en vervolgens Filterweergaven.
 3. Selecteer een filterweergave.
 4. Klik linksboven in de zwarte balk op de naam van de filterweergave en geef een nieuwe naam op.
 5. Druk op Enter.
Een bestaande filterweergave bekijken
 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Klik op Gegevens en vervolgens Filterweergaven.
 3. Selecteer een filterweergave.
 4. Je filter wordt toegepast op de spreadsheet.
 5. Klik op Sluiten Sluiten in de rechterbovenhoek als je de filterweergave wilt sluiten.
Een filter opslaan als filterweergave
 1. Open een spreadsheet in Google Spreadsheets.
 2. Pas een filter toe.
 3. Klik op Gegevens en vervolgens Filterweergaven en vervolgens Opslaan als filterweergave.
Filterweergaven gebruiken als je alleen weergaverechten hebt

Heb je wel weergaverechten maar geen bewerkingsrechten voor een spreadsheet, dan kun je nog steeds filterweergaven gebruiken:

 • Klik op Gegevens en vervolgens Filterweergaven als je een bestaande filterweergave wilt toepassen.
 • Maak een tijdelijke filterweergave die alleen jij kunt gebruiken. De filterweergave wordt niet opgeslagen omdat je geen bewerkingsrechten voor de spreadsheet hebt.
 • Alleen gebruikers met bewerkingsrechten voor de spreadsheet kunnen filterweergaven maken die kunnen worden gebruikt door iedereen die de spreadsheet bekijkt.

Mary is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om haar te laten weten wat je van deze pagina vindt.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?