แก้ไขแบบฟอร์มด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มใหม่ ระบบจะสร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเวอร์ชันใหม่ ในขณะที่คุณแก้ไขแบบฟอร์มที่สร้างด้วยฟอร์มเวอร์ชันเดิม อาจมีลิงก์ที่ด้านบนชวนให้ลองใช้เวอร์ชันใหม่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google ฟอร์มเวอร์ชันใหม่

ใช้ Google ฟอร์มเวอร์ชันใหม่

เมื่อสร้างแบบฟอร์มใหม่หรือเปิดแบบฟอร์มที่คุณมีสิทธิ์แก้ไข คุณจะพบองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • ชื่อและรายละเอียดของแบบฟอร์ม ช่องเหล่านี้จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มให้กับผู้รับ
 • ปุ่ม "เพิ่ม" คุณสามารถใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเพิ่มรายการใหม่ในแบบฟอร์ม ตัวเลือกมีดังนี้ เพิ่มคำถาม ชื่อและรายละเอียด เพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ และเพิ่มส่วน เมื่อเพิ่มรายการ ระบบจะเปิดรายการนั้นในโหมดแก้ไขโดยอัตโนมัติ และโฟกัสจะอยู่ในช่องชื่อ ถ้าเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ ระบบจะแสดงหน้าต่างโต้ตอบซึ่งคุณสามารถค้นหาหรือเรียกดูรายการที่จะแทรกได้
 • ช่องและปุ่มเกี่ยวคำถาม แต่ละคำถามจะมีช่องและปุ่มที่ใช้ในการปรับแต่งคำถามได้
  • ชื่อ: พิมพ์คำถามของคุณที่นี่
  • ประเภท: ในเมนูแบบเลื่อนลงของประเภทคำถาม ให้กดลูกศรชี้ขึ้นและลงเพื่อดูคำถามประเภทต่างๆ เช่น หลายตัวเลือกหรือคำตอบสั้นๆ และกด Enter เพื่อเลือก
  • รายละเอียดของคำถาม: รายละเอียดของคำถามจะเปลี่ยนไปตามประเภทของคำถาม
  • ปุ่มเกี่ยวกับคำถาม: คุณสามารถคลิกปุ่มต่างๆ เพื่อทำสำเนาคำถาม ลบคำถาม หรือทำเครื่องหมายว่าเป็นคำถามที่ต้องตอบ
  • เฉลย: สำหรับแบบทดสอบ ให้ใช้เฉลยเพื่อเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ให้คะแนน และเพิ่มคำอธิบาย
  • เพิ่มเติม: เมนูเพิ่มเติมในแต่ละคำถามทำให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกอื่นๆ ได้ เช่น การไปที่ส่วนอื่นของแบบฟอร์มโดยอ้างอิงจากคำตอบ
 • ปุ่มในระดับแบบฟอร์ม
  • ชุดสี: ใช้เมนูป็อปอัปนี้เพื่อเลือกสีอื่นของแบบฟอร์ม หรือเลือกธีมของแบบฟอร์ม
  • ดูตัวอย่าง: ดูตัวอย่างของแบบฟอร์มในหน้าต่างใหม่
  • การตั้งค่า: ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า เช่น ข้อความในหน้ายืนยัน
  • ส่ง: เลือกปุ่มนี้เพื่อส่งแบบฟอร์มให้กับผู้รับ
 • โหมดการดู ใช้รายการแท็บนี้เพื่อเลือกระหว่างคำถามและคำตอบ กดลูกศรชี้ขวาหรือซ้ายเพื่อสลับแท็บ
  • แท็บคำถาม: เพิ่มและแก้ไขคำถาม
  • แท็บคำตอบ: ตั้งค่าแบบฟอร์มให้ยอมรับหรือไม่ยอมรับคำตอบ เลือกปลายทางสำหรับคำตอบของแบบฟอร์ม และอ่านคำตอบในโหมดสรุปหรือโหมดส่วนบุคคล หากเลือกโหมดส่วนบุคคล คุณอาจต้องเปลี่ยนโปรแกรมอ่านหน้าจอไปเป็นโหมดแบบฟอร์มหรือโหมดโฟกัสเพื่ออ่านคำตอบ
 • เมนูเพิ่มเติม เมนูเพิ่มเติมจะมีตัวเลือกอื่นๆ ในระดับแบบฟอร์ม เช่น การทำสำเนาหรือเพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน
 • ความช่วยเหลือ: เลือกปุ่มนี้เพื่อค้นหาเมนู เริ่มทัวร์ชม รายงานปัญหา หรือเปลี่ยนกลับเป็น Google ฟอร์มเวอร์ชันเดิม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบแบบฟอร์ม

ใช้ Google ฟอร์มเวอร์ชันเดิม

เคล็ดลับการใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับ Google ฟอร์มเวอร์ชันเดิม

ค้นหาเมนู

หากต้องการค้นหาคำสั่งใน Google ฟอร์มอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้วิธีค้นหาเมนู กด Alt + / (Windows, Chrome OS) หรือ Option + / (Mac) เพื่อเริ่มค้นหาเมนู

เมื่อโฟกัสอยู่ในช่องค้นหา ให้พิมพ์คำสั่ง เช่น "เปลี่ยนชื่อ" หรือ "แทรก" กดลูกศรชี้ลงเพื่อฟังผลการค้นหา เช่น ถ้าคุณพิมพ์ "แทรก" ตัวเลือกจะได้แก่การแทรกข้อความ ช่องทำเครื่องหมาย และตัวเลือกอื่นๆ กด Enter เพื่อให้การทำงานมีผล

เมนูของแอปพลิเคชัน ปุ่มระดับบนสุด และแถบเครื่องมือ

หากต้องการเรียกดูเมนูของแอปพลิเคชัน ให้เริ่มต้นจากเมนูไฟล์ กด Alt + f (Chrome ใน Windows, Chrome OS), Alt + Shift + f (Windows) หรือ Ctrl + Option + f (Mac) กดลูกศรชี้ขวาเพื่อย้ายเมนูอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน ซึ่งได้แก่ แก้ไข แสดง แทรก การตอบกลับ เครื่องมือ ส่วนเสริม และความช่วยเหลือ เมนูความช่วยเหลือจะมีเครื่องมือค้นหาเมนูซึ่งมีคำอธิบายใน "ค้นหาเมนู" ที่ด้านบน

กรณีที่ใช้ VoiceOver ใน Mac: หากต้องการไปที่เมนูของแอปพลิเคชัน ขั้นแรกให้กดปุ่ม Ctrl + Option + Tab พร้อมกัน แล้วกดแป้นพิมพ์ลัดของเมนู เช่น Ctrl + Option + f เพื่อเปิดเมนูไฟล์

จากเมนูของแอปพลิเคชัน คุณสามารถไปที่ชุดเครื่องมืออื่นๆ อีก 2 ชุดดังนี้

 • กดปุ่ม Shift + Tab เพื่อไปที่ปุ่มระดับบนสุด ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับการทำงานระดับแบบฟอร์ม เช่น การเปลี่ยนชื่อ ติดดาว แชร์ หรือย้ายแบบฟอร์มไปที่โฟลเดอร์อื่น
 • กด Tab เพื่อไปที่แถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือจะมีเครื่องมือสำหรับแก้ไขและดู เช่น เปลี่ยนธีมและดูการตอบกลับ

เอกสารช่วยเหลือ

หากต้องการค้นหาเอกสารช่วยเหลือ ให้เปิดเมนูความช่วยเหลือในแถบเมนูของแอปพลิเคชันและเลือกความช่วยเหลือเกี่ยวกับฟอร์ม กด Tab เพื่อไปที่ช่องค้นหา แล้วพิมพ์ข้อความค้นหา เช่น "การตอบกลับ" และกด Enter ระบบจะแสดงความช่วยเหลือในกล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถอ่านหรือดูหัวข้ออื่นๆ ได้ หากต้องการปิดหน้าต่างโต้ตอบและกลับไปที่แบบฟอร์ม ให้กด Esc

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดศูนย์ช่วยเหลือของเครื่องมือแก้ไขเอกสารในแท็บใหม่หรือหน้าต่างใหม่ และค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกา

แต่ละรายการในแบบฟอร์มอาจอยู่ในโหมดดูหรือโหมดแก้ไข

หากต้องการแก้ไขรายการ ขั้นแรกให้ไปที่รายการซึ่งคุณต้องการแก้ไข จากนั้นกด e เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข ในขั้นตอนนี้คุณสามารถไปที่ช่องต่างๆ ที่แก้ไขได้ และแก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ หากต้องการออกจากโหมดแก้ไข ให้กด Esc หรือกด Ctrl + s (Chrome OS, Windows) หรือ ⌘ + s (Mac) คุณสามารถไปที่ปุ่ม "เสร็จสิ้น" และกด Enter

หากต้องการเพิ่มองค์ประกอบที่เป็นคำถามหรือการออกแบบในแบบฟอร์ม คุณสามารถใช้ปุ่มเพิ่มรายการ เมนูแทรก หรือแป้นพิมพ์ลัด

 • ปุ่ม "เพิ่มรายการ" จะอยู่หลังรายการสุดท้ายในหน้าเสมอ ปุ่มนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ถ้าคุณกดส่วนบนของปุ่ม จะเป็นการแทรกรายการประเภทเดียวกับที่ได้แทรกไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถ้ากดส่วนล่าง จะเป็นการสำรวจรายการตัวเลือกทั้งหมดที่เพิ่มได้ กดลูกศรชี้ลงเพื่อสำรวจรายการต่างๆ ที่เพิ่มได้ แล้วกด Enter เพื่อเลือกรายการที่จะแทรก
 • เมื่อใช้เมนูแทรก ระบบจะเพิ่มรายการใต้รายการที่เลือกอยู่ เปิดเมนูแทรกในแถบแอปพลิเคชัน แล้วกดลูกศรชี้ลงเพื่อสำรวจตัวเลือกต่างๆ
 • เมื่อใช้แป้นพิมพ์ลัด ระบบจะเพิ่มรายการใหม่ใต้รายการที่เลือกอยู่ แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้ได้มีดังนี้
  • แทรกคำถาม: กด i และ q
  • แทรกตัวแบ่งหน้า: กด i และ p
  • แทรกส่วนหัวของส่วน: กด i และ s

เมื่อเพิ่มรายการ ระบบจะเปิดรายการนั้นในโหมดแก้ไขโดยอัตโนมัติ และโฟกัสจะอยู่ในช่องชื่อ ถ้าเพิ่มรูปภาพหรือวิดีโอ ระบบจะแสดงกล่องโต้ตอบซึ่งคุณสามารถค้นหาหรือเรียกดูรายการที่จะแทรกได้

ถ้าต้องการกำหนดเป็นคำถามที่ต้องตอบ โปรดไปที่ตัวเลือกคำถามที่ต้องตอบซึ่งอยู่หลังปุ่ม "เสร็จสิ้น"

ต่อไปนี้เป็นหมายเหตุเกี่ยวกับประเภทคำถาม

 • กรณีที่แก้ไขคำถามประเภทรายการตรวจสอบหรือหลายตัวเลือก คุณสามารถใส่ตัวเลือก "อื่นๆ" เพื่อให้ผู้ตอบแบบฟอร์มสามารถพิมพ์คำตอบของตนเองได้
 • กรณีที่แก้ไขคำถามประเภทหลายตัวเลือกหรือเลือกจากรายการ คุณจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมเพื่อนำผู้ตอบไปยังหน้าใหม่โดยอ้างอิงจากคำตอบของคำถามนั้น หากต้องการใช้ตัวเลือกนี ให้เลือก "ไปที่หน้าเว็บโดยอ้างอิงคำตอบ" คุณสามารถกำหนดให้ผู้ตอบไปที่หน้าถัดไป ส่งแบบฟอร์ม หรือไปที่หน้าอื่นในแบบฟอร์มได้ คุณสามารถดูรายการตัวเลือกว่าผู้ตอบจะไปที่ใดเมื่อเลือกคำตอบแล้วได้ที่ด้านหลังของแต่ละข้อในรายการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้าง แก้ไข และจัดรูปแบบใน Google ฟอร์ม

ย้าย คัดลอก และลบรายการ

หากต้องการย้ายรายการในแบบฟอร์ม ขั้นแรกให้ไปที่คำถามหรือรายการที่ต้องการย้าย ถ้าต้องการย้ายรายการขึ้น ให้กด m และ k แต่ถ้าต้องการย้ายลง ให้กด m และ j

หากต้องการทำสำเนารายการในแบบฟอร์ม ขั้นแรกให้ไปที่รายการ แล้วกด e เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข กด Shift + Tab จนกว่าจะพบปุ่ม "ทำสำเนา" ของรายการนั้นและกด Enter ระบบจะแทรกรายการใหม่ใต้รายการต้นฉบับ โฟกัสจะย้ายไปที่รายการใหม่ในโหมดแก้ไข

หากต้องการลบรายการที่เลือก ให้กด Shift + 3

หน้าเว็บยืนยัน

คุณสามารถปรับแต่งหน้าเว็บยืนยันซึ่งคนอื่นจะเห็นเมื่อส่งการตอบกลับไปที่แบบฟอร์มของคุณได้

การตั้งค่าหน้าเว็บยืนยันจะอยู่หลังคำถามสุดท้ายในแบบฟอร์ม

ส่วนแรกของหน้าเว็บยืนยันจะเป็นข้อความยืนยัน ซึ่งเป็นข้อความที่ผู้ใช้จะเห็นหลังจากส่งการตอบกลับ คุณสามารถแก้ไขข้อความนี้หรือใช้ข้อความที่มีอยู่ได้

การตั้งค่าอื่นๆ ในหน้าเยืนยันมีดังนี้ หลังจากที่อ่านตัวเลือกแต่ละรายการ คุณจะได้ยิน "เลือกไว้" หรือ "ไม่ได้เลือกไว้" เพื่อให้ทราบว่าเลือกตัวเลือกนั้นอยู่หรือไม่

 • แสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่น: ตัวเลือกนี้ทำให้ผู้รับสามารถป้อนการตอบกลับในแบบฟอร์มได้มากกว่า 1 รายการ
 • เผยแพร่และแสดงลิงก์สาธารณะไปยังผลลัพธ์ของฟอร์ม: ตัวเลือกนี้ทำให้คุณสามารถแชร์การตอบกลับทั้งหมดในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ
 • อนุญาตให้ผู้ตอบแก้ไขคำตอบได้หลังจากการส่ง: ตัวเลือกนี้ทำให้ผู้ตอบสามารถเปลี่ยนคำตอบได้แม้ว่าจะส่งแบบฟอร์มแล้วก็ตาม

เปลี่ยนธีมของแบบฟอร์ม

หากต้องการเปลี่ยนธีมของแบบฟอร์ม ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เปิดเมนูแสดงในแถบเมนูของแอปพลิเคชัน
 2. เลือกเปลี่ยนธีม
 3. ในแผงเปลี่ยนธีม ให้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นและลงเพื่อสำรวจธีมต่างๆ
 4. เมื่อพบธีมที่ต้องการใช้แล้ว ให้กด Enter เพื่อเลือก
 5. หากต้องการปิดแผงเปลี่ยนธีม ให้กด Escape

ไปที่แบบฟอร์มแบบโต้ตอบ

หากต้องการไปที่แบบฟอร์มแบบโต้ตอบทางเว็บจากเครื่องมือแก้ไข Google ฟอร์ม ให้เปิดเมนูแสดงในแถบเมนูของแอปพลิเคชันและเลือกแบบฟอร์มแบบโต้ตอบ

จัดการการตอบกลับ

คุณสามารถใช้เมนูการตอบกลับในแถบเมนูของแอปพลิเคชันเพื่อจัดการการตอบกลับในแบบฟอร์มของคุณ เปิดเมนูการตอบกลับเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตั้งค่าแบบฟอร์มให้ยอมรับหรือไม่ยอมรับการตอบกลับ หรือกำหนดว่าแบบฟอร์มจะยอมรับการตอบกลับหรือไม่ คุณจะได้ยิน "ยอมรับการตอบกลับ" หรือ "ไม่ยอมรับการตอบกลับ"
 • ดูข้อมูลสรุปการตอบกลับแบบฟอร์มในหน้าต่างใหม่ของเบราว์เซอร์
 • เลือกหรือเปลี่ยนปลายทางของการตอบกลับChoose or change response destination. คุณสามารถกำหนดให้เก็บการตอบกลับแบบฟอร์มในสเปรดชีตใหม่ แท็บใหม่ในสเปรดชีตที่มีอยู่ หรือเก็บใน Google ฟอร์ม

ส่งแบบฟอร์ม

หากต้องการส่งแบบฟอร์มให้ผู้ตอบ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดเมนูไฟล์ในแถบเมนูของแอปพลิเคชันและเลือกส่งแบบฟอร์ม
 2. หน้าต่างโต้ตอบส่งแบบฟอร์มมีตัวเลือกดังต่อไปนี้
  • ลิงก์ที่จะแชร์: ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อคัดลอกลิงก์ไว้ในอีเมลหรือแชท
  • ฝัง: ฝังแบบฟอร์มในหน้าเว็บ
  • แชร์ลิงก์ผ่านทาง: เลือกตัวเลือกโซเชียลมีเดียที่ใช้ได้
  • ส่งแบบฟอร์มผ่านทางอีเมล: ใช้ช่องนี้เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้รับ เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ในช่องนี้ จะมีตัวเลือกที่ใช้ได้เพิ่มขึ้นดังนี้ รวมแบบฟอร์มในอีเมล ส่งสำเนาให้ฉัน และตัวเลือกสำหรับพิมพ์ข้อความที่กำหนดเองและเรื่อง
 3. หลังจากเลือกเสร็จแล้ว ให้ไปที่ปุ่ม "เสร็จสิ้น" หรือ "ส่ง" และกด Enter

แป้นพิมพ์ลัด

เนื่องจากฟอร์มแตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วไป แป้นพิมพ์ลัดมาตรฐานบางอย่างของโปรแกรมอ่านหน้าจออาจใช้ไม่ได้ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีที่สุด ใช้แป้นพิมพ์ลัดของฟอร์มขณะที่แก้ไขแบบฟอร์ม

หากจำแป้นพิมพ์ลัดไม่ได้ คุณสามารถเปิดรายการแป้นพิมพ์ลัดภายในฟอร์มโดยกด Ctrl + / (Windows, Chrome OS) หรือ ⌘ + / (Mac)

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร