Redigera formulär med en skärmläsare

När du gör ett nytt formulär skapas det i nya Google Formulär. När du redigerar ett formulär som skapats med gamla Google Formulär kan du se en länk högst upp för att testa den nya versionen. Läs mer om nya Google Formulär.

Använd nya Google Formulär

När du skapar ett nytt formulär eller öppnar ett formulär där du har redigeringsåtkomst hittar du följande:

 • Titel och beskrivning för formulär. De här fälten beskriver formuläret för mottagarna.
 • Lägg till-knapparna. Med de här knapparna kan du lägga till nya objekt i formuläret. Alternativen är Lägg till fråga, Titel och beskrivning, Lägg till bild, Lägg till video och Lägg till avsnitt. När du lägger till ett objekt öppnas det automatiskt i redigeringsläge med fokus på titelfältet. Om du lägger till en bild eller video öppnas en dialogruta där du kan söka eller bläddra efter objektet som ska infogas.
 • Fält och knappar för fråga. Varje fråga har fält och knappar där du kan anpassa frågan.
  • Titel: Skriv din fråga här.
  • Typ: I rullgardinsmenyn för frågetyp trycker du på uppåt- och nedåtpilarna för att utforska frågetyper, som flervalsfrågor eller kort svar. Tryck sedan på Retur för att välja.
  • Frågedetaljer: Frågedetaljerna ändras beroende på frågetypen.
  • Frågeknappar: Med de här knapparna kan du duplicera, kopiera eller göra frågan obligatorisk.
  • Facit: För quiz använder du facit för att välja rätt svar, dela ut poäng eller lägga till förklaringar.
  • Mer: Via menyn Mer i varje fråga kan du välja andra alternativ, som att öppna en annan del av formuläret baserat på svaret.
 • Knappar på formulärnivå.
  • Färgpalett: Använd den här popupmenyn när du vill välja en annan färg eller ett tema för formuläret.
  • Förhandsgranska: Förhandsgranska formuläret i ett nytt fönster.
  • Inställningar: Ändra dina inställningar, exempelvis texten på bekräftelsesidan.
  • Skicka: Välj den här knappen om du vill skicka formuläret till mottagare.
 • Visningsläge. Använd den här fliklistan när du vill välja mellan fråge- och svarsläge. Tryck på höger- och vänsterpilarna för att växla mellan flikarna.
  • Fliken Frågor: Lägg till och redigera frågor.
  • Fliken Svar: Ställ in formuläret så att svar tas emot eller inte samt välja destination för formulärsvar och läsa svar i Översiktsläge eller Enskilt läge. Om du väljer Enskilt kan du behöva ändra skärmläsaren till formulärläge eller fokusläge för att läsa svaren.
 • Mer-menyn. På Mer.menyn finns andra alternativ på formulärnivå, till exempel att göra en kopia eller lägga till redigeringsbehöriga.
 • Hjälp: Välj den här knappen om du vill söka på menyerna, göra en rundtur, anmäla ett problem eller växla tillbaka till den gamla versionen av Google Formulär.

Läs mer om hur du skapar, redigerar och formaterar formulär.

Använd gamla Google Formulär

Skärmläsartips för gamla Google Formulär

Sök i menyerna

Om du vill hitta ett kommando snabbt i Google Formulär kan du söka i menyerna. Tryck på Alt + / (Windows, Chrome OS) eller Option + / (Mac) och starta en menysökning.

När fokus är i sökrutan skriver du ett kommando som Byt namn eller Infoga. Tryck på nedåtpilen för att höra sökresultaten. Om du till exempel skriver Infoga inkluderar alternativen att infoga text, kryssrutor och andra alternativ. Tryck på Retur för att tillämpa en åtgärd.

Applikationsmenyer, knappar på toppnivå och verktygsfält

Om du vill söka i applikationsmenyerna börjar du med Arkiv-menyn. Tryck på Alt + f (Chrome på Windows, Chrome OS), Alt + Skift + f (Windows) eller Ctrl + Option + f (Mac). Tryck på högerpilen för att flytta till andra applikationsmenyer inklusive Redigera, Visa, Infoga, Svar, Verktyg, Tillägg och Hjälp. Hjälp-menyn innehåller menysökverktyget som beskrivs i Sök i menyerna ovan.

Om du använder Voiceover på Mac: Öppna applikationsmenyerna genom att först använda tangentkombinationen Ctrl + Option + Tab och sedan skriva kortkommandot för menyn, till exempel Ctrl + Alt + F för Arkiv-menyn.

Från applikationsmenyerna kan du navigera till två andra verktygsuppsättningar:

 • Tryck på Skift + Tabb om du vill gå till knapparna på toppnivån. De här knapparna är till för åtgärder på formulärnivå, som att byta namn, stjärnmärka eller flytta formuläret till en annan mapp.
 • Tryck på Tabb för att fortsätta till verktygsfältet. Verktygsfältet innehåller redigerings- och visningsverktyg, som byte av tema och visning av svar.

Hjälp och dokumentation

Öppna Hjälp-menyn i applikationsmenyraden och välj Hjälp till formulär om du vill hitta hjälpdokument. Tryck på Tabb för att gå till sökfältet, skriv en sökterm, t.ex. "Svar" och tryck på Retur. Hjälpen öppnas i en dialogruta där du kan läsa eller navigera till andra ämnen. Stäng dialogrutan och gå tillbaka till formuläret genom att trycka på Esc.

Du kan också öppna hjälpcentret för Dokument-redigerare i en ny flik eller i ett nytt fönster och söka eller bläddra efter mer information.

Grundläggande om redigering

Varje objekt i formuläret kan vara i visningsläge eller redigeringsläge.

Om du vill redigera ett objekt navigerar du först till objektet du vill redigera och trycker sedan på e för att öppna redigeringsläget. Du kan nu navigera mellan redigerbara fält och göra dina ändringar. Du kan lämna redigeringsläget genom att trycka på Esc eller på Ctrl + s (Chrome OS, Windows) eller ⌘ + s (Mac). Du kan även navigera till knappen Klar och trycka på Retur.

Om du vill lägga till en fråga eller ett layoutelement i formuläret kan du använda knappen Lägg till objekt, Infoga-menyn eller kortkommandon.

 • Knappen Lägg till objekt finns alltid efter det sista objektet på sidan. Knappen har två halvor. Om du aktiverar den första halvan av knappen infogar du samma typ av objekt som infogats tidigare. Om du aktiverar den andra halvan av knappen kan du utforska en fullständig lista över alternativ att lägga till. Tryck på nedåtpilen för att utforska de objekt som du kan infoga och tryck sedan på Retur för att välja ett objekt att infoga.
 • Med Infoga-menyn lägger du till ett objekt direkt under det objekt som för närvarande är markerat. Öppna Infoga-menyn i applikationsmenyraden och tryck sedan på nedåtpilen för att undersöka alternativen.
 • Kortkommandon lägger till det nya objektet direkt under det objekt som för närvarande är markerat. Följande kortkommandon är tillgängliga:
  • Infoga fråga: i sedan q
  • Infoga sidbrytning: i sedan p
  • Infoga avsnittsrubrik: i sedan s

När du lägger till ett objekt öppnas det automatiskt i redigeringsläge med fokus på titelfältet. Om du lägger till en bild eller video öppnas en dialogruta där du kan söka eller bläddra efter objektet som ska infogas.

Om du vill göra en fråga obligatorisk för formulärmottagarna går du till alternativet Obligatorisk fråga som finns efter knappen Klar.

Anmärkningar om frågetyper:

 • Om du redigerar en checklista eller flervalsfråga kan du inkludera alternativet Övrigt så att de som svarar på formuläret kan skriva sina egna svar.
 • Om du redigerar en flervalsfråga eller en fråga där svaret väljs från en lista har du en ytterligare möjlighet att förflytta den svarande till en ny sida baserat på deras svar på frågan. Om du vill använda det här alternativet väljer du Öppna sidan baserat på svar. Du kan välja att den som svarar ska fortsätta till nästa sida i formuläret, skicka in formuläret eller öppna en annan sida i formuläret. Efter varje objekt på listan kan du granska en lista med alternativ för vart den svarande ska förflyttas baserat på valet.

Läs mer om hur du skapar, redigerar och formaterar i Google Formulär.

Flytta, kopiera och ta bort objekt

Om du vill flytta ett objekt i formuläret navigerar du först till frågan eller objektet som du vill flytta. Om du vill flytta upp objektet trycker du på m och sedan på k. Om du vill flytta objektet nedåt trycker du på m och sedan på j.

Om du vill duplicera ett objekt i formuläret navigerar du först till objektet. Tryck sedan på e för att öppna redigeringsläget. Tryck på Skift + Tabb tills du kommer till knappen Duplicera för objektet och tryck sedan på Retur. Det nya objektet infogas under det ursprungliga objektet. Fokus flyttas till det nya objektet i redigeringsläget.

Om du vill ta bort det markerade objektet trycker du på Skift + 3.

Bekräftelsesida

Du kan anpassa bekräftelsesidan som andra ser när de skickar in ett svar på formuläret.

Inställningarna för bekräftelsesidan finns efter den sista frågan i formuläret.

Den första delen av bekräftelsesidan är bekräftelsemeddelandet. Detta är meddelandet som användarna ser när de har skickat in sitt svar. Du kan redigera meddelandet eller behålla den befintliga texten.

De övriga inställningarna för bekräftelsesidan listas nedan. När ett alternativ har lästs upp hör du "markerat" eller "ej markerat" för att indikera om det är markerat.

 • Visa länk för att skicka in ett annat svar: Med det här alternativet kan svarande ange fler än ett svar i formuläret.
 • Publicera och visa en offentlig länk till formulärresultaten: Med det här alternativet kan du automatiskt dela alla svar i formuläret.
 • Tillåt att de svarande redigerar svar efter att de har skickat in formuläret: Med det här alternativet får de svarande ändra sina svar efter att de skickat in formuläret.

Ändra formulärtema

Om du vill ändra temat i formuläret gör du så här:

 1. Öppna Visa-menyn på applikationsmenyraden.
 2. Välj Ändra tema.
 3. I rutan Ändra tema trycker du på uppåt- och nedåtpilarna för att upptäcka olika teman.
 4. När du har hittat ett tema som du vill använda trycker du på Retur för att välja det.
 5. Om du vill stänga rutan Välj tema trycker du på Escape.

Öppna realtidsformuläret

Om du vill navigera från Google Formulär-redigeraren till ditt aktuella webbformulär öppnar du Visa-menyn på applikationsmenyraden och väljer Realtidsformulär.

Hantera svar

Med Svar-menyn på applikationsmenyraden kan du hantera svar för formuläret. Öppna Svar-menyn och gör något av följande:

 • Ställ in att formuläret tar emot svar eller inte. Du kommer att höra antingen "tar emot svar" eller "tar inte emot svar.
 • Visa en sammanfattning av formulärsvar i ett nytt webbläsarfönster.
 • Välj eller ändra svarsdestination. Formulärsvaren kan placeras i ett nytt kalkylark, på en ny flik i ett befintligt kalkylark eller stanna kvar i Google Formulär.

Skicka ett formulär

Så här skickar du ut ett formulär till de svarande:

 1. Öppna Arkiv-menyn på applikationsmenyraden och välj Skicka formulär.
 2. Dialogrutan Skicka formulär har följande alternativ:
  • Länk att dela: Använd det här alternativet om du vill kopiera en länk till ett e-postmeddelande eller en chatt.
  • Bädda in: Bädda in formuläret på en webbsida.
  • Dela länk via: Välj bland de tillgängliga alternativen för sociala medier.
  • Skicka formuläret via e-post: Använd det här fältet för att lägga till e-postadresser för mottagare. Om du börjar skriva i det här fältet blir ytterligare alternativ tillgängliga: Skicka med formuläret i e-postmeddelandet, Skicka en kopia till mig och möjligheten att skriva ett anpassat meddelande och en anpassad ämnesrad.
 3. När du har gjort dina val navigerar du till knappen Klar eller Skicka och trycker på Retur.

Kortkommandon

Eftersom Formulskiljer sig från en normal webbplats gäller inte vissa vanliga kortkommandon för skärmläsare. För att det ska fungera så smidigt som möjligt använder du Formulär-kortkommandon när du redigerar formuläret.

Om du någon gång glömmer ett kortkommando kan du öppna en lista med kortkommandon i Formulär genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?