Redigera formulär med hjälp av ett skärmläsningsprogram

 

Lägga till eller redigera objekt

Om du vill lägga till ett objekt i formuläret trycker du på Ctrl + Skift + Retur (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Skift + Retur (Mac). 

Om du vill redigera objekt i formuläret använder du följande fält och knappar.

 • Titel: Ange artikelns titel, till exempel en fråga för ditt quiz.
 • Typ: I rullgardinsmenyn för frågor trycker du på uppåt- och nedåtpil för att utforska frågetyper, till exempel flervalsfrågor eller korta svar. Tryck på Retur för att välja.
 • Frågedetaljer: Frågedetaljerna ändras beroende på frågetypen.
 • Frågeknappar: Med de här knapparna kan du duplicera, kopiera eller göra frågan obligatorisk.
 • Facit (endast för quiz): Använd svarsnyckeln för att välja rätt svar, dela ut poäng eller lägga till förklaringar.
 • Mer: Via menyn Mer i varje fråga kan du välja andra alternativ, som att öppna en annan del av formuläret baserat på svaret.

Använda kortkommandon

Formulär skiljer sig från en normal webbplats och vissa vanliga kortkommandon för skärmläsningsprogram gäller inte. För att det ska fungera så smidigt som möjligt använder du Formulär-kortkommandon när du redigerar formuläret.

Öppna en lista med genvägar i formuläret genom att trycka på Ctrl + / (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + / (Mac).

Formatera eller förhandsgranska formuläret

 • Färgpalett: Om du vill öppna färgpaletten trycker du på Alt + t (Windows, Chrome OS) eller Ctrl + Option + t (Mac). Använd piltangenterna för att utforska färgerna och tryck sedan på Retur för att välja.
 • Förhandsgranska: Om du vill öppna formuläret i ett nytt fönster trycker du på Ctrl + Skift + p (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Skift + p (Mac).
 • Inställningar: Ändra dina inställningar, exempelvis texten på bekräftelsesidan.
 • Skicka: Välj den här knappen om du vill skicka formuläret till mottagare.

Visa frågor eller svar

Använd visningsläget för att välja mellan frågor och svar. Tryck på höger- och vänsterpil för att växla mellan flikarna.
 • Fliken Frågor: Lägg till och redigera frågor.
 • Fliken Svar: Ställ in formuläret så att svar tas emot eller inte samt välja destination för formulärsvar och läsa svar som en översikt eller individuellt. 
  • Obs! Om du väljer Enskilt kan du behöva ändra skärmläsaren till formulärläge eller fokusläge för att läsa svaren. På fliken Enskilda svar kan du också betygsätta svar för quiz.

Kopiera eller lägga till redigeringsbehöriga

 1. Om du vill öppna menyn Mer trycker du på Alt + s (Windows, Chrome OS) eller ⌘ + Option + s ( Mac).
 2. Tryck på nedåtpil om du vill höra alternativ som Kopiera eller Lägg till redigeringsbehöriga och tryck sedan på Retur för att välja ett alternativ.

Relaterade artiklar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?