เปลี่ยนขนาดของสไลด์

ปรับขนาดสไลด์ของงานนำเสนอได้

 1. เปิดงานนำเสนอใน Google สไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ จากนั้น การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 3. หากต้องการเลือกขนาด ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
  • มาตรฐาน (4:3)
  • จอกว้าง (16:9)
  • จอกว้าง (16:10)
  • กำหนดเอง: ป้อนขนาดและเลือกหน่วยวัด (นิ้ว เซนติเมตร จุด หรือพิกเซล) ด้านล่างส่วน "กำหนดเอง"
 4. คลิกตกลง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร