ตั้งกฎสำหรับแบบฟอร์มของคุณ

คุณจะสร้างกฎที่ผู้คนต้องปฏิบัติตามเมื่อกรอกแบบฟอร์มได้ เช่น หากขอที่อยู่อีเมล คุณสามารถกำหนดให้ผู้คนส่งได้เฉพาะที่อยู่อีเมลในรูปแบบที่ถูกต้องเท่านั้น

ตั้งค่ากฎสำหรับคำถาม

 1. เปิดแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 2. เพิ่มหนึ่งในคำถามประเภทต่อไปนี้
  • คำตอบสั้นๆ
  • ย่อหน้า
  • ช่องทำเครื่องหมาย
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. คลิกการตรวจสอบการตอบกลับ
 5. เลือกประเภทของกฎที่ต้องการ
 6. พิมพ์ข้อความแสดงข้อผิดพลาดซึ่งผู้คนจะเห็นเมื่อป้อนคำตอบที่ไม่เป็นไปตามกฎที่ด้านขวาสุด

ประเภทของกฎ

คำถามแต่ละประเภทที่ตรวจสอบการตอบกลับได้จะมีการตั้งค่าแตกต่างกัน

คำตอบสั้นๆ
 • ตัวเลข
  • ตัวอย่าง: เลขจำนวนเต็มตั้งแต่ 21 ถึง 42
 • ข้อความ
  • ตัวอย่าง: ตรวจสอบว่าคำตอบมีคำว่า "ขนมหวาน" หรือมีรูปแบบของที่อยู่อีเมลหรือ URL
 • ความยาว
  • ตัวอย่าง: จำกัดคำตอบให้มีอักขระไม่เกิน 500 ตัวหรือต้องมีอักขระอย่างน้อย 200 ตัว
 • นิพจน์ทั่วไป: กำหนดให้ข้อความคำตอบตรงกับสูตรที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ทั่วไป
ย่อหน้า
 • ความยาว: กำหนดจำนวนอักขระสูงสุดหรือต่ำสุด
 • ตัวอย่าง: จำกัดคำตอบให้มีอักขระไม่เกิน 500 ตัวหรือต้องมีอักขระอย่างน้อย 200 ตัว
 • นิพจน์ทั่วไป: กำหนดให้ข้อความคำตอบตรงกับสูตรที่คุณเลือก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิพจน์ทั่วไป
ช่องทำเครื่องหมาย
 • เลือกอย่างน้อย: กำหนดจำนวนช่องขั้นต่ำที่ต้องเลือก เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเลือกช่องเป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • เลือกไม่เกิน: กำหนดจำนวนช่องสูงสุดที่เลือกได้
 • เลือกพอดี: ระบุจำนวนช่องที่ต้องเลือก

นิพจน์ทั่วไป

คุณจะกำหนดให้คำตอบตรงกับชุดกฎเกณฑ์ซึ่งเรียกว่านิพจน์ทั่วไปได้ โดยนิพจน์ทั่วไปจะค้นหารูปแบบในคำตอบ

ตัวอย่างของนิพจน์ทั่วไป
ตารางด้านล่างนี้แสดงตัวอย่างของนิพจน์เพียงบางส่วนที่ใช้ได้ใน Google เอกสาร โดยมีนิพจน์อื่นๆ อีกมากมายที่ผู้ใช้จะนำมาใช้ได้
นิพจน์ คำอธิบาย ตัวอย่าง คำที่ตรงกัน คำที่ไม่ตรงกัน
. จุดหมายถึงอักขระใดๆ ในตำแหน่งที่ระบุ d. do, dog, dg, ads fog, jog
* เครื่องหมายดอกจันที่ตามหลังอักขระหมายถึงการค้นหาอักขระที่อยู่ก่อนหน้าเครื่องหมาย ซึ่งอาจปรากฏซ้ำหลายตัวหรือไม่ปรากฏเลย do*g dog, dg, dooog dOg, doug
+ เครื่องหมายบวกที่ตามหลังอักขระหมายถึงการค้นหาอักขระนั้น ซึ่งปรากฏซ้ำตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป do+g dog, dooog dg, dOg, doug
? มีนิพจน์ตัวที่อยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็ได้ do?g dg, dog dOg, doug
^ เครื่องหมายรูปหมวกต้องวางไว้ที่ส่วนต้นของนิพจน์ทั่วไป และหมายความว่าสตริงนั้นขึ้นต้นด้วยอักขระหรือตามลำดับที่วางไว้หลังจากเครื่องหมายรูปหมวก ^[dh]og dog, hog A dog, his hog
$ เครื่องหมายดอลลาร์ต้องวางไว้ที่ส่วนท้ายของนิพจน์ทั่วไป และหมายความว่าสตริงนั้นสิ้นสุดด้วยอักขระหรือตาลำดับที่วางไว้ก่อนหน้าเครื่องหมายดอลลาร์ [dh]og$ dog, hog, hot dog dogs, hog, doggy
{A, B} จำนวนครั้งที่นิพจน์ตัวที่อยู่ข้างหน้าจะปรากฏซ้ำ ระหว่างจำนวน A กับ B โดยที่ A และ B มีค่าเป็นตัวเลข d(o{1,2})g dog, doog dg, dooog, dOg
[x], [xa], [xa5] ชุดอักขระหมายถึงอักขระที่กำหนดตัวใดตัวหนึ่งควรปรากฏในตำแหน่งปัจจุบัน โดยทั่วไป ภายในวงเล็บจะสามารถใช้อักขระใดก็ได้ รวมถึงอักขระที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในนิพจน์: [xa,$5Gg.] d[ou]g dog, dug dg, dOg, dooog
[a-z] ช่วงชุดอักขระหมายถึงการค้นหาอักขระภายในช่วงอักขระที่กำหนด ช่วงที่พบบ่อยได้แก่ a-z, A-Z และ 0-9 ช่วงสามารถมีการผสมกันไว้ในช่วงเดียว: [a-zA-Z0-9] นอกจากนี้ยังสามารถผสมช่วงกับชุดอักขระ (ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้): [a-zA-Z,&*] d[o-u]g dog, dug, dpg, drg dg, dOg, dag
[^a-fDEF] ชุดอักขระที่ขึ้นต้นด้วย ^ หมายถึงการค้นหาอักขระที่ไม่อยู่ภายในชุดที่ระบุ d[^aeu]g dog, dOg, dig, d$g dg, dag, deg, dug
\s อักขระที่เป็นเว้นวรรค d\sg d g, d[TAB]g dg, dog, doug

หมายเหตุ: เมื่อพยายามค้นหาชุดอักขระจริงที่มีความหมายตามที่ระบุในนิพจน์ทั่วไป เช่น ^ และ $ คุณต้อง "ยกเว้น" อักขระนั้นในคำค้นหาด้วยการวางเครื่องหมายแบ็กสแลชข้างหน้าอักขระนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหาชุดอักขระ $ คุณควรเขียนเป็น \$

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงวิธีใช้นิพจน์ทั่วไปในการค้นหาสเปรดชีต

ค้นหาเซลล์ที่มีจำนวนเงินดอลลาร์

ป้อนค่าต่อไปนี้ในแถบค้นหา: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+

นิพจน์นี้หมายถึงจำนวนเงินดอลลาร์ โดยที่หมายเลขแรกคือหมายเลข 0-9 หรือจุลภาคที่อาจปรากฏซ้ำหลายครั้งหรือไม่มีเลย จากนั้นตามด้วย [.] ซึ่งจะตามด้วยหมายเลข 0-9 ที่อาจปรากฏซ้ำตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป การค้นหานี้อาจแสดงค่าต่อไปนี้: $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56

ค้นหาเซลล์ที่มีรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ

ป้อนค่าต่อไปนี้ในแถบค้นหา: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?

นิพจน์นี้หมายถึงรหัสไปรษณีย์ของสหรัฐฯ ที่มีเลข 5 ตัว พร้อมกับจะมีเครื่องหมายขีดกลางและส่วนเสริมตัวเลข 4 หลักหรือไม่ก็ได้

ค้นหาเซลล์ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักขระตัวพิมพ์เล็ก

ป้อนค่าต่อไปนี้ในแถบค้นหา: ^[a-z].*

นิพจน์นี้หมายถึงข้อมูลในเซลล์ที่มีตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กซึ่งตามด้วยอักขระอื่นที่อาจปรากฏซ้ำหลายครั้งหรือไม่มีเลย การค้นหานี้จะแสดงค่าต่อไปนี้: bob, jim, gEORGE, marTin

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร