Regels instellen voor je formulier

Je kunt regels maken die mensen moeten volgen wanneer ze je formulier invullen. Als je bijvoorbeeld om e-mailadressen vraagt, kun je ervoor zorgen dat mensen alleen e-mailadressen met een correcte notatie kunnen opgeven.

Regels instellen voor een vraag

 1. Open een formulier in Google Formulieren.
 2. Voeg een van de volgende typen vragen toe:
  • Kort antwoord
  • Alinea
  • Selectievakjes
 3. Klik op Meer Meer.
 4. Klik op Reactievalidatie.
 5. Kies het type regel dat je wilt instellen.
 6. Typ aan de rechterkant een foutmelding die mensen te zien krijgen als ze een antwoord opgeven dat niet aan je regels voldoet.

Typen regels

Elk vraagtype dat geschikt is voor reactievalidatie, heeft eigen instellingen.

Kort antwoord
 • Nummer:
  • Operatoren voor nummervergelijking
   • Voorbeeld: Een getal groter dan of gelijk aan 50
  • Tussen
   • Voorbeeld: Een geheel getal tussen de 21 en 42.
  • Niet tussen
  • Is nummer
  • Geheel getal
 • Tekst:
  • Bevat
   • Voorbeeld: Zorg dat de antwoorden het woord 'snoep' bevatten.
  • Bevat niet
  • E-mail: reactie moet de indeling van het e-mailadres hebben.
  • URL: reactie moet de indeling URL hebben.
 • Lengte: Vereist een minimaal of maximaal aantal tekens.
  • Voorbeeld: Beperk antwoorden tot 500 tekens of vereis ten minste 200 tekens.
 • Reguliere expressie: Vereis dat tekstantwoorden aan bepaalde formules voldoen die je kiest. Meer informatie over reguliere expressies.
  • Voorbeeld: De reactie moet een 10-cijferig telefoonnummer zijn met elk cijferbereik van 0 tot 9.
   • Invoer: Overeenkomst reguliere expressie [0-9]{10}
   • Verwacht resultaat: 1234567890
Alinea
 • Lengte: Vereist een minimaal of maximaal aantal tekens.
  • Voorbeeld: Beperk antwoorden tot 500 tekens of vereis ten minste 200 tekens.
 • Reguliere expressie: Vereis dat tekstantwoorden aan bepaalde formules voldoen die je kiest. Meer informatie over reguliere expressies.
Selectievakjes
 • Selecteer minimaal: Selecteer een minimaal aantal vakjes dat kan worden aangevinkt. Zorg dat ten minste een bepaald aantal vakjes wordt aangevinkt.
 • Selecteer maximaal: Selecteer een maximaal aantal vakjes dat kan worden aangevinkt.
 • Selecteer exact: Specificeer het aantal vakjes dat moet worden aangevinkt.

Reguliere expressies

Je kunt vereisen dat antwoorden moeten voldoen aan een bepaalde reeks criteria die reguliere expressies worden genoemd. Reguliere expressies zoeken naar patronen in de antwoorden.

Voorbeelden van reguliere expressies
De onderstaande tabel bevat voorbeelden van expressies die door Google Documenten worden ondersteund. Er zijn echter nog vele andere ondersteunde expressies die door gebruikers kunnen worden toegepast.
Expressie Beschrijving Voorbeeld Gevonden Niet gevonden
. Een punt komt overeen met een teken op die specifieke positie. k. ka, kat, kt, aks mat, lat
* Een asterisk na een teken komt overeen met een zoekopdracht naar dat voorafgaande teken dat 0 of meerdere keren wordt herhaald. ka*t kat, kt, kaaat kAt, kant
+ Een plus na een teken komt overeen met een zoekopdracht naar dat teken dat 1 of meerdere keren wordt weergegeven. ka+t kat, kaaat kt, kAt, kant
? De vorige expressie is optioneel. ka?t kt, kat kAt, kant
^ Een caret-teken moet aan het begin van een reguliere expressie worden geplaatst en geeft aan dat de tekenreeks begint met de tekens of reeks die na het caret-teken zijn geplaatst. ^[kr]at kat, rat Een kat, zijn rat
$ Een dollarteken moet aan het einde van een reguliere expressie worden geplaatst en geeft aan dat de tekenreeks eindigt op de tekens of reeks die vóór het dollarteken zijn geplaatst. [kr]at$ kat, rat, meerkat katten, kater, kattig
{A, B} De vorige expressie wordt A tot B keer herhaald. A en B zijn cijfers. k(a{1,2})t kat, kaat kt, kaaat, kAt
[x], [xa], [xa5] Een tekenset geeft aan dat alleen deze tekens zich op de huidige positie kunnen bevinden. In het algemeen zijn alle tekens geldig tussen vierkante haakjes, ook tekens die eerder zijn beschreven voor expressies: [xa,$5Gg.] k[ai]t kat, kit kt, kAt, kaaat
[a-z] Een tekensetbereik definieert een zoekopdracht naar een teken in het opgegeven bereik van tekens. Veelgebruikte bereiken zijn a-z, A-Z en 0-9. Meerdere bereiken kunnen worden gecombineerd in één bereik: [a-zA-Z0-9]. Bereiken kunnen ook worden gecombineerd met tekensets (die eerder zijn beschreven): [a-zA-Z,&*]. k[a-i]t kat, kit, kct, kht kt, kAt, kot
[^a-fDEF] Een tekenset die begint met een ^, definieert een zoekopdracht naar een teken dat geen deel uitmaakt van de opgegeven set. k[^oey]t kat, kAt, kit, k$t kt, kot, ket, kyt
\s Elk teken dat overeenkomt met een witte spatie. k\st k t, k[TAB]t kt, kat, kant

Opmerking: wanneer u probeert te zoeken naar tekens die een specifieke betekenis hebben in reguliere expressies, zoals ^ en $, moet u dit teken in uw zoekopdracht aanduiden door er een backslash voor te plaatsen. Als u bijvoorbeld wilt zoeken naar instanties van het dollarteken, typt u \$.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van hoe u met reguliere expressies kunt zoeken in een spreadsheet:

Zoeken naar cellen die bedragen in dollar bevatten

Typ de volgende reeks in het vak 'Zoeken': ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+

Hiermee definieert u een bedrag in dollar, waarbij het eerste cijfer een cijfer tussen 0 en 9, een komma een of meerdere keren optreedt, gevolgd door [.], gevolgd door een cijfer tussen 0 en 9 dat een of meerdere keren is herhaald. Met deze zoekopdracht kunnen de volgende resultaten worden gevonden: $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56

Zoeken naar cellen die Amerikaanse postcodes bevatten

Typ de volgende reeks in het vak 'Zoeken': [0-9]{5}(-[0-9]{4})?

Hiermee definieert u een Amerikaanse postcode die bestaat uit vijf cijfers met een optioneel koppelteken en een toevoegsel van vier cijfers.

Zoeken naar cellen die namen bevatten die beginnen met een kleine letter

Typ de volgende reeks in het vak 'Zoeken': ^[a-z].*

Hiermee definieert u celinhoud die een kleine letter bevat die 0 of meerdere keren wordt gevolgd door een ander teken. Met deze zoekopdracht kunnen de volgende resultaten worden gevonden: hans, jan, pIETER, vinCent

true
Informatiecentrum bezoeken

Gebruik je Google-producten, zoals Google Documenten, op het werk of op school? Misschien zijn onze tips, trainingen en templates dan wel wat voor jou. Leer werken met Office-bestanden zonder Office te installeren, creëer dynamische projectplannen en teamagenda's, breng je inbox automatisch op orde en nog veel meer.

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu