Angiv regler for din formular

Du kan oprette regler, som brugere skal følge, når de udfylder din formular. Hvis du f.eks. beder om mailadresser, kan du sikre, at brugerne kun kan indsende korrekt formaterede mailadresser.

Konfigurer regler for et spørgsmål

 1. Åbn en formular i Google Analyse.
 2. Tilføj en af følgende typer spørgsmål:
  • Kort svar
  • Afsnit
  • Afkrydsningsfelter
 3. Klik på Mere Mere.
 4. Klik på Svarvalidering.
 5. Vælg den type regel, du vil bruge.
 6. Skriv en fejlmeddelelse yderst til højre, som brugerne ser, når de angiver et svar, der bryder dine regler.

Typer af regler

Hver spørgsmålstype, der tillader svarvalidering, har forskellige indstillinger.

Kort svar
 • Tal
  • Eksempel: Et heltal mellem 21 og 42.
 • Tekst
  • Eksempel: Sørg for, at svarene indeholder ordet "slik" eller er formateret som en mailadresse eller webadresse.
 • Længde
  • Eksempel: Begræns svarene til 500 tegn, eller kræv, at der bruges mindst 200 tegn.
 • Regulært udtryk: Kræv, at tekstsvar matcher bestemte formler, som du vælger. Få flere oplysninger om regulære udtryk.
Afsnit
 • Længde: Kræv et maksimalt eller minimalt antal tegn.
 • Eksempel: Begræns svarene til 500 tegn, eller kræv, at der bruges mindst 200 tegn.
 • Regulært udtryk: Kræv, at tekstsvar matcher bestemte formler, som du vælger. Få flere oplysninger om regulære udtryk.
Afkrydsningsfelter
 • Vælg mindst: Angiv et minimalt antal felter, der kan markeres. Sørg for, at et bestemt antal felter som minimum er markeret.
 • Vælg højst: Angiv et maksimalt antal felter, der kan markeres.
 • Vælg præcis: Angiv antallet af felter, der skal markeres.

Regulære udtryk

Du kan kræve svar, der matcher et bestemt sæt kriterier, der kaldes regulære udtryk. Regulære udtryk søger efter mønstre i svarene.

Eksempler på regulære udtryk
Tabellen nedenfor viser et eksempel på nogle af de udtryk, som Google Docs understøtter. Der er dog mange andre understøttede udtryk, som brugerne kan anvende.
Udtryk Beskrivelse Eksempel Matcher Matcher ikke
. Et punktum angiver et hvilket som helst tegn på den angivne position. g. gå, går, gd, uge lår, får
* En asterisk efter et tegn angiver en søgning efter det foregående tegn med 0 eller flere gentagelser. gå*r går, gr, gååår gÅr, gåer
+ Et plus efter et tegn angiver en søgning efter det pågældende tegn med én eller flere visninger af tegnet. gå+r går, gååår gr, gÅr, gåer
? Det forudgående udtryk er valgfrit. gå?r gr, går gÅr, gåer
^ Et indskudstegn skal placeres i begyndelsen af et regulært udtryk og angiver, at strengen starter med de tegn eller sekvenser, der er placeret efter indskudstegnet. ^[gl]år går, lår De går, hans lår
$ Et dollartegn skal placeres i slutningen af et regulært udtryk og angiver, at strengen slutter med de tegn eller sekvenser, der er placeret før dollartegnet. [gl]år$ går, lår, han går gård, lårs, gårde
{A, B} Det forrige udtryk gentages mellem A og B gange, hvor A og B er tal. g(å{1,2})r går, gåår gr, gååår, gÅr
[x], [xa], [xa5] Et tegnsæt angiver, at kun ét af de angivne tegn skal forekomme på den aktuelle position. Som hovedregel er alle tegn gyldige inden for firkantede parenteser, herunder tegn, der tidligere er nævnt i udtryk: [xa,$5Gg.] g[åø]r går, gør gr, gØr, gøøør
[a-å] Et tegnsætinterval angiver en søgning efter et tegn inden for det angivne interval af tegn. Eksempler på almindelige intervaller er a-å, A-Å og 0-9. Intervaller kan kombineres til et enkelt interval: [a-åA-Å0-9]. Intervaller kan også kombineres med tegnsæt (nævnt tidligere): [a-åA-Å,&*]. g[z-å]r gær, gør, går, gzr gr, gÅr, gir
[^a-fDEF] Et tegnsæt, der begynder med et ^, angiver en søgning efter et tegn, der ikke er inden for det angivne sæt. g[^aeu]r går, gÅr, gør, g$r gr, gar, ger, gur
\s Ethvert mellemrumstegn. g\sr g r, g[TAB]r gr, går, gåer

BEMÆRK! Når du prøver at søge efter faktiske forekomster af ethvert tegn, der har en bestemt betydning i regulære udtryk, f.eks. ^ og $, skal du "escape" tegnet i din søgeforespørgsel ved at placere en backslash foran den. Hvis du f.eks. vil søge efter en forekomst af $-tegnet, skal du skrive \$.

Nedenfor er et par eksempler på, hvordan regulære udtryk kan bruges til at søge i et regneark:

Søg efter celler, der indeholder beløb i dollar

Angiv følgende på bjælken Søg: ^\$([0-9,]+)?[.][0-9]+

Dette betegner et beløb, hvor det første tal er et tal mellem 0-9 eller komma, der forekommer nul eller flere gange efterfulgt af [.] efterfulgt af et tal mellem 0-9, der gentages én eller flere gange. Denne søgning ville returnere et af følgende: $4.666, $17.86, $7.76, $.54, $900,001.00, $523,877,231.56

Søg efter celler, der indeholder amerikanske postnumre

Angiv følgende på bjælken Søg: [0-9]{5}(-[0-9]{4})?

Dette angiver et amerikansk postnummer bestående af fem tal med en valgfri bindestreg og firecifret tilføjelse.

Søg efter celler med navne, der begynder med et lille bogstav

Angiv følgende på bjælken Søg: ^[a-å].*

Dette betyder et celleinput, der indeholder et lille bogstav efterfulgt af et andet tegn 0 eller flere gange. Denne søgning ville returnere et af følgende: bob, jan, gEORG, marTin

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
35
false