เพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่เรียงลำดับเลข

เพิ่มและปรับแต่งรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการที่เรียงลำดับเลขได้ใน Google เอกสารและสไลด์

เพิ่มรายการ

 1. เปิดเอกสารหรืองานนำเสนอใน Google เอกสารหรือสไลด์ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกหน้าหรือสไลด์ที่ต้องการเพิ่มรายการ
 3. เลือกประเภทรายการในแถบเครื่องมือ หากไม่พบตัวเลือกที่ต้องการ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
  • รายการที่เรียงลำดับเลข รายการที่เรียงลำดับเลข
  • รายการสัญลักษณ์หัวข้อย่อย รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
 4. ไม่บังคับ
  • หากต้องการเริ่มต้นรายการใหม่ภายในรายการหลัก ให้กด Tab บนแป้นพิมพ์ ระบบจะเยื้องรายการใหม่
  • หากต้องการกลับไปที่รายการหลัก ให้กด Enter 2 ครั้งบนแป้นพิมพ์ 

แก้ไขรายการ

เปลี่ยนรายการประเภทหัวข้อย่อย การเยื้อง คำนำหน้า และคำต่อท้ายของรายการได้

Change list type & color

Change list type

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Click a bullet or number.
 3. At the top, click Format จากนั้น Bullets & numbering.
 4. Choose a new bullet type:
  • List options: To make a custom bullet, click More bullets.
  • Numbered list
  • Bulleted list

Change list color

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Click a bullet or number.
 3. In the toolbar, click Text color กำหนดสีข้อความ.
 4. Select a color.

Docs & Slides: Restart a numbered list

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Double-click the first number.
 3. At the top, click Format จากนั้น Bullets & numbering.
 4. Select List options จากนั้น Restart numbering.
 5. Enter a new start number for your list.
 6. Click OK.

Docs: Continue a numbered list

 1. On your computer, open a document in Google Docs.
 2. Double-click the first number.
 3. At the top, click Format จากนั้น Bullets & numbering.
 4. Select List options จากนั้น Continue previous numbering.
 5. Click OK.

เปลี่ยนการเยื้อง

Add a hanging indent

With a hanging indent, everything except the first line is indented.

Google Docs

 1. On your computer, open a document in Google Docs.
 2. Highlight the text you want to indent.
 3. In the menu at the top, click Format จากนั้น Align & indent จากนั้น Indentation options.
 4. Under "Special indent," choose "Hanging."
 5. Optional: In the box next to "Hanging," change the size of the indent.
 6. Click Apply.

Google Slides

 1. On your computer, open a presentation in Google Slides.
 2. Highlight the text you want to indent.
 3. In the menu at the top, click Format จากนั้น Format options.
 4. At the right, click Text fitting.
 5. Under "Special indent," choose "Hanging."
 6. Optional: Under "By," change the size of the indent.

Add space around text in Google Slides

You can change the space between text and the edge of a text box on a slide.

 1. On your computer, open a presentation in Google Slides.
 2. Highlight the text you want to change.
 3. In the menu at the top, click Format จากนั้น Format options.
 4. At the right, click Text fitting.
 5. Under "Padding," make your changes.
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร