Wstawianie listy punktowanej lub numerowanej

W Dokumentach iPrezentacjach Google możesz wstawiać oraz dostosowywać listy punktowane i numerowane.

Dodawanie listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij stronę lub slajd, na których chcesz dodać listę.
 3. Na pasku narzędzi wybierz typ listy. Jeśli nie widzisz odpowiedniej opcji, kliknij Więcej Więcej.
  • Lista numerowana Lista numerowana
  • Lista punktowana Lista punktowana
 4. Opcjonalnie:
  • Aby utworzyć listę wewnątrz istniejącej listy, naciśnij Tab na klawiaturze. Nowa lista będzie miała wcięcie.
  • Aby powrócić do listy głównej, dwukrotnie naciśnij Enter na klawiaturze. 

Edytowanie listy

Możesz zmienić typ punktorów na liście, wcięcia, prefiksy i sufiksy.

Zmienianie typu i koloru listy

Zmienianie typu listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij punktor lub numer.
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane.
 4. Wybierz nowy typ punktora:
  • Opcje listy: aby ustawić niestandardowy format punktora, kliknij Więcej punktorów
  • Lista numerowana
  • Lista punktowana

Zmienianie koloru listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij punktor lub numer.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Kolor tekstu Kolor tekstu.
 4. Wybierz kolor.
Ponowne uruchamianie numerowania listy
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij dwukrotnie pierwszy numer.
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane.
 4. Kliknij Opcje listy a potem Uruchom numerowanie ponownie.
 5. Wpisz nowy numer początkowy listy.
 6. Kliknij OK.
Dodawanie tekstu przed lub za numerem

Możesz dodawać tekst przed lub za numerami na liście. W ten sposób możesz na przykład dodać „b” na końcu każdego numeru, aby lista wyglądała tak: 1.b, 2.b, 3.b itd.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij punktor lub numer.
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane.
 4. Kliknij Opcje listy a potem Edycja prefiksu i sufiksu.
 5. Wpisz tekst przed lub za numerem.
 6. Kliknij OK.

Zmienianie wcięć

Zmienianie wcięcia punktorów lub numerów
 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz listę, do której chcesz zastosować wcięcie.
 3. Wybierz opcję na pasku narzędzi:
  • Zmniejsz wcięcie Zmniejsz wcięcie
  • Zwiększ wcięcie Zwiększ wcięcie

Zmienianie wcięcia akapitów

Wcięcia akapitów możesz zmienić za pomocą linijki u góry dokumentu lub prezentacji. Dowiedz się, jak wyświetlić linijki w Prezentacjach.

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić wcięcie.
 3. U góry zmodyfikuj wcięcie:
  • Wcięcie pierwszego wiersza: aby dodać wcięcie do pierwszego wiersza, przeciągnij niebieski prostokąt na linijce.
  • Wcięcie z lewej: aby zmienić lewy margines, przeciągnij niebieski trójkąt po lewej stronie linijki.
  • Wcięcie z prawej: aby zmienić prawy margines, przeciągnij niebieski trójkąt po prawej stronie linijki.
  • Wysunięcie: aby wysunąć wszystkie wiersze oprócz pierwszego, przeciągnij niebieski trójkąt po lewej stronie linijki. Następnie przeciągnij niebieski prostokąt w miejsce, gdzie ma się rozpoczynać pierwszy wiersz.

Dodawanie wysunięcia

W przypadku wysunięcia wszystkie wiersze oprócz pierwszego mają wcięcie.

Dokumenty Google

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić wcięcie.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Wyrównanie i wcięcia a potem Opcje wcięć.
 4. Z menu „Specjalne” wybierz „Wysunięcie”.
 5. Opcjonalnie: w polu obok opcji „Wysunięcie” zmień rozmiar wcięcia.
 6. Kliknij Zastosuj.

Prezentacje Google

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić wcięcie.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Opcje formatowania.
 4. Po prawej kliknij Dopasowanie tekstu.
 5. Z menu „Specjalne” wybierz „Wysunięcie”.
 6. Opcjonalnie: w polu „Wielkość” zmień rozmiar wcięcia.

Dodawanie odstępu wokół tekstu w Prezentacjach Google

Możesz zmieniać odstęp między tekstem a krawędzią pola tekstowego na slajdzie.

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Kliknij tekst, który chcesz zmienić.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Opcje formatowania.
 4. Po prawej kliknij Dopasowanie tekstu.
 5. Wprowadź zmiany w polu „Dopełnienie”.

Dodawanie niestandardowych wcięć do tekstu w Prezentacjach Google

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić wcięcie.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Opcje formatowania.
 4. Po prawej kliknij Dopasowanie tekstu.
 5. Wprowadź zmiany w polu „Wcięcie”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?