Wstawianie listy punktowanej lub numerowanej

W Dokumentach iPrezentacjach Google możesz wstawiać oraz dostosowywać listy punktowane i numerowane.

Dodawanie listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij stronę lub slajd, na których chcesz dodać listę.
 3. Na pasku narzędzi wybierz typ listy. Jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, kliknij Więcej Więcej.
  • Lista numerowana Lista numerowana
  • Lista punktowana Lista punktowana
 4. Opcjonalnie:
  • Aby utworzyć listę wewnątrz istniejącej listy, naciśnij Tab na klawiaturze. Nowa lista będzie miała wcięcie.
  • Aby powrócić do listy głównej, dwukrotnie naciśnij Enter na klawiaturze. 

Edytowanie listy

Możesz zmienić typ punktorów na liście, wcięcia, prefiksy i sufiksy.

Zmienianie typu i koloru listy

Zmienianie typu listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij punktor lub numer.
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane.
 4. Wybierz nowy typ punktora:
  • Opcje listy: aby ustawić niestandardowy format punktora, kliknij Więcej punktorów
  • Lista numerowana
  • Lista punktowana

Zmienianie koloru listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij punktor lub numer.
 3. Na pasku narzędzi kliknij Kolor tekstu Kolor tekstu.
 4. Wybierz kolor.

Dokumenty i Prezentacje: ponowne uruchamianie numerowania listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij dwukrotnie pierwszy numer.
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane.
 4. Wybierz Opcje listy a potem Uruchom numerowanie ponownie.
 5. Wpisz nowy numer początkowy listy.
 6. Kliknij OK.

Dokumenty: kontynuowanie listy numerowanej

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Kliknij dwukrotnie pierwszy numer.
 3. U góry kliknij Formatuj a potem Listy punktowane i numerowane.
 4. Wybierz Opcje listy a potem Kontynuuj wcześniejsze numerowanie.
 5. Kliknij OK.

Zmienianie wcięć

Dodawanie wysunięcia

W przypadku wysunięcia wszystkie wiersze oprócz pierwszego mają wcięcie.

Dokumenty Google

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google.
 2. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić wcięcie.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Wyrównanie i wcięcia a potem Opcje wcięć.
 4. Z menu „Specjalne” wybierz „Wysunięcie”.
 5. Opcjonalnie: w polu obok opcji „Wysunięcie” zmień rozmiar wcięcia.
 6. Kliknij Zastosuj.

Prezentacje Google

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz tekst, dla którego chcesz ustawić wcięcie.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Opcje formatowania.
 4. Po prawej kliknij Dopasowanie tekstu.
 5. Z menu „Specjalne” wybierz „Wysunięcie”.
 6. Opcjonalnie: w polu „Wielkość” zmień rozmiar wcięcia.

Dodawanie odstępu wokół tekstu w Prezentacjach Google

Możesz zmieniać odstęp między tekstem a krawędzią pola tekstowego na slajdzie.

 1. Na komputerze otwórz plik w Prezentacjach Google.
 2. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
 3. W menu u góry kliknij Formatuj a potem Opcje formatowania.
 4. Po prawej kliknij Dopasowanie tekstu.
 5. Wprowadź zmiany w polu „Dopełnienie”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?