Wstawianie listy punktowanej lub numerowanej

W Dokumentach iPrezentacjach Google możesz wstawiać oraz dostosowywać listy punktowane i numerowane.

Dodawanie listy

 1. Na komputerze otwórz plik w Dokumentach Google lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij stronę lub slajd, na których chcesz dodać listę.
 3. Na pasku narzędzi wybierz typ listy. Jeśli nie możesz znaleźć tej opcji, kliknij Więcej Więcej.
  • Lista numerowana Lista numerowana
  • Lista punktowana Lista punktowana
 4. Opcjonalnie:
  • Aby utworzyć listę wewnątrz istniejącej listy, naciśnij Tab na klawiaturze. Nowa lista będzie miała wcięcie.
  • Aby powrócić do listy głównej, dwukrotnie naciśnij Enter na klawiaturze. 

Edytowanie listy

Możesz zmienić typ punktorów na liście, wcięcia, prefiksy i sufiksy.

Change list type & color

Change list type

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Click a bullet or number.
 3. At the top, click Format a potem Bullets & numbering.
 4. Choose a new bullet type:
  • List options: To make a custom bullet, click More bullets.
  • Numbered list
  • Bulleted list

Change list color

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Click a bullet or number.
 3. In the toolbar, click Text color Kolor tekstu.
 4. Select a color.

Docs & Slides: Restart a numbered list

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Double-click the first number.
 3. At the top, click Format a potem Bullets & numbering.
 4. Select List options a potem Restart numbering.
 5. Enter a new start number for your list.
 6. Click OK.

Docs: Continue a numbered list

 1. On your computer, open a document in Google Docs.
 2. Double-click the first number.
 3. At the top, click Format a potem Bullets & numbering.
 4. Select List options a potem Continue previous numbering.
 5. Click OK.

Zmienianie wcięć

Add a hanging indent

With a hanging indent, everything except the first line is indented.

Google Docs

 1. On your computer, open a document in Google Docs.
 2. Highlight the text you want to indent.
 3. In the menu at the top, click Format a potem Align & indent a potem Indentation options.
 4. Under "Special indent," choose "Hanging."
 5. Optional: In the box next to "Hanging," change the size of the indent.
 6. Click Apply.

Google Slides

 1. On your computer, open a presentation in Google Slides.
 2. Highlight the text you want to indent.
 3. In the menu at the top, click Format a potem Format options.
 4. At the right, click Text fitting.
 5. Under "Special indent," choose "Hanging."
 6. Optional: Under "By," change the size of the indent.

Add space around text in Google Slides

You can change the space between text and the edge of a text box on a slide.

 1. On your computer, open a presentation in Google Slides.
 2. Highlight the text you want to change.
 3. In the menu at the top, click Format a potem Format options.
 4. At the right, click Text fitting.
 5. Under "Padding," make your changes.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?