Legg til en nummerert liste, punktliste eller sjekkliste

Du kan legge til og tilpasse punktlister eller nummererte lister i Google Dokumenter og Presentasjoner. Du kan også legge til sjekklister i Google Dokumenter.

Legg til lister

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på siden eller lysbildet der du vil legge til en liste.
 3. Velg en listetype fra verktøyraden. Hvis du ikke ser alternativet, klikker du på Mer Mer.
  • Nummerert liste Nummerert liste
  • Punktliste Punktliste
  • Sjekkliste  (bare for Google Dokumenter)
 4. Valgfritt:
  • For å starte en liste inne i en annen liste trykker du på Tabulator-tasten. Den nye listen blir rykket inn.
  • For å gå tilbake til hovedlisten trykker du på Enter-tasten to ganger. 

Endre lister

Du kan endre punkttype, innrykk, prefiks og suffiks for lister.

Endre listetype og farge

Endre listetypen

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på et nummer, et punkt eller en avmerkingsboks (bare i Google Dokumenter).
 3. Øverst klikker du på Format og så Punkt- og nummerlister.
 4. Velg en ny punkttype:
  • Listealternativer: For å lage en egendefinert punkttype klikker du på Flere punkter.
  • Nummerert liste
  • Punktliste
  • Sjekkliste: Lag en sjekkliste med eller uten gjennomstreking.

Endre listefargen

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Klikk på et nummer, et punkt eller en avmerkingsboks (bare i Google Dokumenter).
 3. Klikk på Tekstfarge  Tekstfarge på verktøyraden.
 4. Velg en farge.

Dokumenter og Presentasjoner: Start nummererte lister på nytt

 1. Åpne et dokument eller en presentasjon i Google Dokumenter eller Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Dobbeltklikk på det første tallet.
 3. Øverst klikker du på Format og så Punkt- og nummerlister.
 4. Velg Listealternativer og så Start nummereringen på nytt.
 5. Angi det nye startnummeret for listen din.
 6. Klikk på OK.

Dokumenter: Fortsett nummererte lister

 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på datamaskinen din.
 2. Dobbeltklikk på det første tallet.
 3. Øverst klikker du på Format og så Punkt- og nummerlister.
 4. Velg Listealternativer og så Fortsett forrige nummerering.
 5. Klikk på OK.

Endre innrykk

Legg til et hengende innrykk

I hengende innrykk er alt unntatt den første linjen rykket inn.

Google Dokumenter

 1. Åpne et dokument i Google Dokumenter på en datamaskin.
 2. Uthev teksten du vil rykke inn.
 3. I menyen øverst klikker du på Format og så Justering og innrykk og så Alternativer for innrykk.
 4. Velg «Hengende» under «Spesialinnrykk».
 5. Valgfritt: Endre størrelsen på innrykket i feltet ved siden av «Hengende».
 6. Klikk på Bruk.

Google Presentasjoner

 1. Åpne en presentasjon i Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Uthev teksten du vil rykke inn.
 3. I menyen øverst klikker du på Format og så Formateringsalternativer.
 4. Klikk på Teksttilpassing til høyre.
 5. Velg «Hengende» under «Spesialinnrykk».
 6. Valgfritt: Under «Med» kan du endre størrelsen på innrykket.

Legg til luft rundt tekst i Google Presentasjoner

Du kan endre avstanden mellom tekst og kanten av tekstfeltet på lysbilder.

 1. Åpne en presentasjon i Google Presentasjoner på en datamaskin.
 2. Uthev teksten du vil endre.
 3. I menyen øverst klikker du på Format og så Formateringsalternativer.
 4. Klikk på Teksttilpassing til høyre.
 5. Gjør endringene under «Utfylling».
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
7959254999529350544