Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst toevoegen

In Google Documenten en Presentaties kun je lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen en aanpassen.

Een lijst toevoegen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Klik op de pagina of dia waaraan je een lijst wilt toevoegen.
 3. Kies een lijsttype in de werkbalk. Zie je de optie niet, klik dan op Meer Meer.
  • Genummerde lijst Genummerde lijst
  • Lijst met opsommingstekens Lijst met opsommingstekens
 4. Optioneel:
  • Een lijst in een lijst starten: Druk op Tab op je toetsenbord. De nieuwe lijst wordt ingesprongen weergegeven.
  • Terug naar de hoofdlijst gaan: Druk twee keer op Enter op je toetsenbord. 

Een lijst bewerken

Je kunt het type opsommingsteken en de inspringingen, voorvoegsels en achtervoegsels van een lijst wijzigen.

Change list type & color

Change list type

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Click a bullet or number.
 3. At the top, click Format en dan Bullets & numbering.
 4. Choose a new bullet type:
  • List options: To make a custom bullet, click More bullets.
  • Numbered list
  • Bulleted list

Change list color

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Click a bullet or number.
 3. In the toolbar, click Text color Tekstkleur.
 4. Select a color.

Docs & Slides: Restart a numbered list

 1. On your computer, open a document or presentation in Google Docs or Slides.
 2. Double-click the first number.
 3. At the top, click Format en dan Bullets & numbering.
 4. Select List options en dan Restart numbering.
 5. Enter a new start number for your list.
 6. Click OK.

Docs: Continue a numbered list

 1. On your computer, open a document in Google Docs.
 2. Double-click the first number.
 3. At the top, click Format en dan Bullets & numbering.
 4. Select List options en dan Continue previous numbering.
 5. Click OK.

Inspringingen wijzigen

Add a hanging indent

With a hanging indent, everything except the first line is indented.

Google Docs

 1. On your computer, open a document in Google Docs.
 2. Highlight the text you want to indent.
 3. In the menu at the top, click Format en dan Align & indent en dan Indentation options.
 4. Under "Special indent," choose "Hanging."
 5. Optional: In the box next to "Hanging," change the size of the indent.
 6. Click Apply.

Google Slides

 1. On your computer, open a presentation in Google Slides.
 2. Highlight the text you want to indent.
 3. In the menu at the top, click Format en dan Format options.
 4. At the right, click Text fitting.
 5. Under "Special indent," choose "Hanging."
 6. Optional: Under "By," change the size of the indent.

Add space around text in Google Slides

You can change the space between text and the edge of a text box on a slide.

 1. On your computer, open a presentation in Google Slides.
 2. Highlight the text you want to change.
 3. In the menu at the top, click Format en dan Format options.
 4. At the right, click Text fitting.
 5. Under "Padding," make your changes.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?