Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst toevoegen

In Google Documenten en Presentaties kun je lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten toevoegen en aanpassen.

Een lijst toevoegen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Klik op de pagina of dia waaraan je een lijst wilt toevoegen.
 3. Kies een lijsttype in de werkbalk. Zie je deze optie niet, klik dan op Meer Meer.
  • Genummerde lijst Genummerde lijst
  • Lijst met opsommingtekens Lijst met opsommingstekens
 4. Optioneel:
  • Druk op Tab op je toetsenbord als je een lijst in een lijst wilt starten. De nieuwe lijst wordt ingesprongen weergegeven.
  • Druk twee keer op Enter op je toetsenbord om terug te gaan naar de primaire lijst. 

Een lijst bewerken

Je kunt het type opsommingsteken en de inspringingen, voorvoegsels en achtervoegsels van een lijst wijzigen.

Het type en de kleur van een lijst wijzigen

Type lijst wijzigen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Klik op een opsommingsteken of nummer.
 3. Klik bovenaan op Opmaak en dan Opsommingstekens en nummering.
 4. Kies een ander type opsommingsteken:
  • Lijstopties: klik op Meer opsommingstekens als je een aangepast opsommingsteken wilt maken.
  • Genummerde lijst
  • Lijst met opsommingtekens

Kleur van lijst wijzigen

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Klik op een opsommingsteken of nummer.
 3. Klik in de werkbalk op Tekstkleur Tekstkleur.
 4. Selecteer een kleur.
Een genummerde lijst opnieuw starten
 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Dubbelklik op het eerste nummer.
 3. Klik bovenaan op Opmaak en dan Opsommingstekens en nummering.
 4. Klik op Lijstopties en dan Nummering opnieuw starten.
 5. Geef een nieuw nummer op waarmee de lijst moet beginnen.
 6. Klik op OK.
Tekst voor of na een nummer toevoegen

Je kunt tekst voor of na een nummer in een lijst toevoegen. Als je bijvoorbeeld de letter b achter elk nummer toevoegt, ziet de lijst er zo uit: 1.b, 2.b, 3.b enzovoort.

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Klik op een opsommingsteken of nummer.
 3. Klik bovenaan op Opmaak en dan Opsommingstekens en nummering.
 4. Klik op Lijstopties en dan Voorvoegsel en achtervoegsel bewerken.
 5. Geef de tekst op die je voor of na het nummer wilt toevoegen.
 6. Klik op OK.

Inspringingen wijzigen

Inspringingen voor opsommingstekens of nummers wijzigen
 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Markeer de lijst die je wilt laten inspringen.
 3. Selecteer een optie in de werkbalk:
  • Inspringing verkleinen Inspringing verkleinen
  • Inspringing vergroten Inspringing vergroten

Alinea-inspringingen wijzigen

Je kunt alinea-inspringingen wijzigen met de liniaal bovenaan het document of de presentatie. Meer informatie over hoe je de liniaal weergeeft in Presentaties

 1. Open op je computer een document of presentatie in Google Documenten of Presentaties.
 2. Markeer de tekst die je wilt laten inspringen.
 3. Bewerk bovenaan de gewenste inspringing:
  • Eerste regel inspringen: versleep het blauwe rechthoekje op de liniaal om de eerste regel te laten inspringen.
  • Links inspringen: versleep het blauwe driehoekje links op de liniaal om de linkermarge te wijzigen.
  • Rechts inspringen: versleep het blauwe driehoekje rechts op de liniaal om de rechtermarge te wijzigen.
  • Verkeerd-om inspringen: versleep eerst het blauwe driehoekje links op de liniaal om alle regels te laten inspringen. Sleep vervolgens het blauwe rechthoekje naar de plek waar je de eerste regel wilt weergeven. Alle regels van de alinea met uitzondering van de eerste regel worden nu ingesprongen weergegeven.

Verkeerd-om inspringing toevoegen

Met verkeerd-om inspringen worden alle regels van de gemarkeerde tekst ingesprongen, behalve de eerste regel.

Google Documenten

 1. Open op je computer een document in Google Documenten.
 2. Markeer de tekst die je wilt laten inspringen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Opmaak en dan Uitlijnen en inspringen en dan Inspringingsopties.
 4. Kies Verkeerd-om (onder Speciaal).
 5. Optioneel: Wijzig de grootte van de inspringing in het vak naast Verkeerd-om.
 6. Klik op Toepassen.

Google Presentaties

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Markeer de tekst die je wilt laten inspringen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Opmaak en dan Opmaakopties.
 4. Klik aan de rechterkant op Tekst passend maken.
 5. Kies Verkeerd-om (onder Speciaal).
 6. Optioneel: Wijzig de grootte van de inspringing (onder Met).

Ruimte rond tekst toevoegen in Google Presentaties

Je kunt de ruimte tussen de tekst en de rand van een tekstvak op een dia aanpassen.

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Klik op de tekst die je wilt wijzigen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Opmaak en dan Opmaakopties.
 4. Klik aan de rechterkant op Tekst passend maken.
 5. Breng je wijzigingen aan (onder Opvulling).

Aangepaste inspringing toevoegen in Google Presentaties

 1. Open op je computer een presentatie in Google Presentaties.
 2. Markeer de tekst die je wilt laten inspringen.
 3. Klik in het menu bovenaan op Opmaak en dan Opmaakopties.
 4. Klik aan de rechterkant op Tekst passend maken.
 5. Wijzig de grootte van de inspringing (onder Inspringing).
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?