הוספה של רשימה ממוספרת, רשימת תבליטים או רשימת משימות

ב-Google Docs וב-Slides אפשר להוסיף רשימות תבליטים או רשימות ממוספרות ולהתאים אותן אישית. אפשר גם להוסיף רשימות של משימות ב-Google Docs.

הוספת רשימה

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs או מצגת ב-Slides.
 2. לוחצים על הדף או על השקף שבהם רוצים להוסיף רשימה.
 3. בוחרים סוג רשימה בסרגל הכלים. אם האפשרות לא מוצגת, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות.
  • רשימה ממוספרת רשימה ממוספרת
  • רשימת תבליטים רשימת תבליטים
  • רשימת משימות  (Google Docs בלבד)
 4. אופציונלי:
  • כדי להתחיל רשימה בתוך רשימה, מקישים על Tab במקלדת. הרשימה החדשה תופיע עם כניסת פיסקה.
  • כדי לחזור לרשימה הראשית, מקישים פעמיים על Enter במקלדת. 

עריכת רשימה

אפשר לשנות סוגי תבליטים, כניסות פסקה, קידומות וסיומות של רשימה.

שינוי הסוג והצבע של רשימה

שינוי סוג הרשימה

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs או מצגת ב-Slides.
 2. לוחצים על מספר, על תבליט או על תיבת סימון (Google Docs בלבד).
 3. למעלה, לוחצים על עיצוב ואז תבליטים ומספור.
 4. בוחרים סוג תבליט חדש:
  • אפשרויות רשימה: כדי ליצור תבליט מותאם אישית, לוחצים על עוד תבליטים.
  • רשימה ממוספרת
  • רשימה עם תבליטים
  • רשימת משימות: יצירת רשימת משימות עם קו חוצה או בלעדיו.

שינוי צבע הרשימה

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs או מצגת ב-Slides.
 2. לוחצים על מספר, על תבליט או על תיבת סימון (Google Docs בלבד).
 3. בסרגל הכלים, לוחצים על הסמל לבחירת צבע טקסט צבע טקסט.
 4. בוחרים צבע.

Docs ו-Slides: התחלה מחדש של רשימה ממוספרת

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs או מצגת ב-Google Slides.
 2. לוחצים פעמיים על המספר הראשון.
 3. למעלה, לוחצים על עיצובואזתבליטים ומספור.
 4. בוחרים אפשרויות רשימהואזהתחלת מספור מחדש.
 5. מזינים מספר חדש להתחלת הרשימה.
 6. לוחצים על אישור.

Docs: המשך רשימה ממוספרת

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. לוחצים פעמיים על המספר הראשון.
 3. למעלה, לוחצים על עיצובואזתבליטים ומספור.
 4. בוחרים אפשרויות רשימהואזהמשך המספור הקודם.
 5. לוחצים על אישור.

שינוי של כניסת פסקה

הוספת כניסה תלויה

כשמוסיפים כניסה תלויה, מתבצעת כניסת פסקה בכל השורות מלבד השורה הראשונה.

Google Docs

 1. במחשב, פותחים מסמך ב-Google Docs.
 2. מדגישים את הטקסט שרוצים להוסיף לו כניסת פסקה.
 3. בתפריט העליון, לוחצים על עיצובואזיישור וכניסת פסקהואזאפשרויות של כניסת פסקה.
 4. בקטע 'מיוחדת', בוחרים 'תלויה'.
 5. אופציונלי: בתיבה לצד 'תלויה' אפשר לשנות את גודל הכניסה.
 6. לוחצים על החלה.

Google Slides

 1. במחשב, פותחים מצגת ב-Google Slides.
 2. מדגישים את הטקסט שרוצים להוסיף לו כניסת פסקה.
 3. בתפריט שלמעלה, לוחצים על עיצובואזאפשרויות עיצוב.
 4. בצד שמאל, לוחצים על התאמת טקסט.
 5. בקטע 'מיוחדת', בוחרים 'תלויה'.
 6. אופציונלי: בקטע 'בגודל' אפשר לשנות את גודל כניסת הפסקה.

הוספת רווח סביב טקסט ב-Google Slides

אפשר לשנות את הרווחים בין הטקסט לקצה תיבת הטקסט בשקף.

 1. במחשב, פותחים מצגת ב-Google Slides.
 2. מדגישים את הטקסט שרוצים לשנות.
 3. בתפריט שלמעלה, לוחצים על עיצובואזאפשרויות עיצוב.
 4. בצד שמאל, לוחצים על התאמת טקסט.
 5. מבצעים שינויים בקטע 'שוליים'.
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
12133270475543403475
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
35