Tilføj en nummereret liste, liste med punkttegn eller tjekliste

Du kan tilføje og tilpasse lister med punkttegn eller tal i Google Docs og Slides. Du kan også tilføje tjeklister i Google Docs.

Tilføj en liste

 1. Åbn et dokument eller en præsentation i Google Docs eller Google Slides på din computer.
 2. Klik på en side eller et dias, hvor du vil tilføje en liste.
 3. Vælg en listetype på værktøjslinjen. Hvis du ikke kan finde valgmuligheden, kan du klikke på Mere Mere.
  • Nummereret liste Nummereret liste
  • Liste med punkttegn Opstilling med punkttegn
  • Tjekliste (kun Google Docs)
 4. Valgfrit:
  • Du kan starte en liste inde i en liste ved at trykke på Tab på tastaturet. Den nye liste er indrykket.
  • For at gå tilbage til den primære liste skal du trykke på Enter to gange på dit tastatur. 

Rediger en liste

Du kan ændre punkttegnstype, indrykninger, præfikser og suffikser på en liste.

Skift listetype og -farve

Skift listetype

 1. Åbn et dokument eller en præsentation i Google Docs eller Google Slides på din computer.
 2. Klik på et tal, et punkttegn eller et afkrydsningsfelt (kun Google Docs).
 3. Øverst skal du klikke på Formatér efterfulgt af Punkttegn og nummerering.
 4. Vælg en ny punkttype:
  • Valgmuligheder for liste: Klik på Flere punkttegn for at oprette et tilpasset punkttegn.
  • Nummereret liste
  • Opstilling med punkttegn
  • Tjekliste: Opret en tjekliste med eller uden gennemstregning.

Skift listefarve

 1. Åbn et dokument eller en præsentation i Google Docs eller Google Slides på din computer.
 2. Klik på et tal, et punkt eller et afkrydsningsfelt (kun Google Docs).
 3. Klik på Tekstfarve Farv tekst på værktøjslinjen.
 4. Vælg en farve.

Docs og Slides: Genstart en nummereret liste

 1. Åbn et dokument eller en præsentation i Google Docs eller Google Slides på din computer.
 2. Dobbeltklik på det første tal.
 3. Øverst skal du klikke på Formatér efterfulgt af Punkttegn og nummerering.
 4. Vælg Valgmuligheder for liste efterfulgt af Start nummerering forfra.
 5. Angiv et nyt startnummer til din liste.
 6. Klik på OK.

Docs: Fortsæt en nummereret liste

 1. Åbn et dokument i Google Docs på din computer.
 2. Dobbeltklik på det første tal.
 3. Øverst skal du klikke på Formatér efterfulgt af Punkttegn og nummerering.
 4. Vælg Valgmuligheder for liste efterfulgt af Fortsæt med den tidligere nummerering.
 5. Klik på OK.

Skift indrykning

Tilføj en hængende indrykning

Med hængende indrykning er alt undtagen den første linje indrykket.

Google Docs

 1. Åbn et dokument i Google Docspå din computer.
 2. Markér den tekst, du vil indrykke.
 3. I menuen foroven skal du klikke på Formatér efterfulgt af Juster og indryk efterfulgt af Indstillinger for indrykning.
 4. Under "Speciel indrykning" skal du vælge "Hængende".
 5. Valgfrit: I feltet ud for "Hængende" skal du ændre indrykningsstørrelsen.
 6. Klik på Anvend.

Google Slides

 1. Åbn en præsentation i Google Slides på din computer.
 2. Markér den tekst, du vil indrykke.
 3. I menuen øverst skal du klikke på Formatér efterfulgt af Valgmuligheder for format.
 4. Klik på Teksttilpasning til højre.
 5. Under "Speciel indrykning" skal du vælge "Hængende".
 6. Valgfrit: Under "Med" skal du ændre indrykningsstørrelsen.

Tilføj plads omkring tekst i Google Slides

Du kan ændre mellemrummet mellem tekst og kanten af et tekstfelt på et dias.

 1. Åbn en præsentation i Google Slides på din computer.
 2. Markér den tekst, du vil ændre.
 3. I menuen øverst skal du klikke på Formatér efterfulgt af Valgmuligheder for format.
 4. Klik på Teksttilpasning til højre.
 5. Foretag dine ændringer under "Indre margen".
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
35