TDAĞ

Belirli bir giriş (x) ile Student'ın t dağılımının olasılığını hesaplar.

Örnek Kullanım

TDAĞ(A2; 30; 1)

TDAĞ(0,5; 1; 2)

Söz Dizimi

TDAĞ(x; serbestlik_derecesi; kuyruklar)

  • x - T dağılımı işlevinin girdisi.
  • serbestlik_derecesi - Serbestlik derecesi sayısı.
  • kuyruklar - Hesaplanan dağılımın tek mi yoksa çift taraflı mı olacağını belirtir (tek kuyruklu dağılımlar için 1, çift kuyruklu dağılımlar için 2).

İlgili Konular

NOMDAĞ: Belirtilen bir değer, ortalama ve standart sapma için normal dağılım işlevinin (veya normal kümülatif dağılım işlevinin) değerini döndürür.

BİNOMDAĞ: Belirli sayıda başarılı sonuç içeren belirli bir boyuttaki bir popülasyonda, belirli sayıda denemede belirli sayıda başarılı sonuç (veya maksimum sayıda başarılı sonuç) çekilme olasılığını hesaplar (çekilenler yerine koyularak).

ÜSTELDAĞ: Belirtilen bir değerdeki belirli bir lambdayla üstel dağılım işlevinin değerini döndürür.

NEGBİNOMDAĞ: Bağımsız denemelerde başarı olasılığı verildiğinde belirli sayıda başarılı sonuçtan önce belirli sayıda başarısız sonuç çekme olasılığını hesaplar.

OLASILIK: Bir dizi değer ve karşılık gelen olasılıklar verildiğinde, rastgele seçilen bir değerin iki sınır arasına düşme olasılığını hesaplar.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?