TJAKAUMA

Laskee opiskelijan t-jakauman todennäköisyyden annetulla syötteellä (x).

Esimerkkikäyttö

TJAKAUMA(A2; 30; 1)

TJAKAUMA(0,5; 1; 2)

Syntaksi

TJAKAUMA(x; vapausasteet; suunnat)

  • x: t-jakaumafunktion syötetty arvo.
  • vapausaste: vapausasteiden määrä.
  • suunnat: määrittää, onko laskettu jakauma yksi- vai kaksisuuntainen (1 yksisuuntaisissa jakaumissa, 2 kaksisuuntaisissa jakaumissa).

Katso myös

NOMDIST: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

TODENNÄKÖISYYS: Annettu arvojoukko ja sitä vastaavat todennäköisyydet. Toiminto laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo löytyy kahden raja-arvon välistä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?