TJAKAUMA

Laskee opiskelijan t-jakauman todennäköisyyden annetulla syötteellä (x).

Esimerkkikäyttö

TJAKAUMA(A2; 30; 1)

TJAKAUMA(0,5; 1; 2)

Syntaksi

TJAKAUMA(x; vapausasteet; suunnat)

  • x: t-jakaumafunktion syötetty arvo.
  • vapausaste: vapausasteiden määrä.
  • suunnat: määrittää, onko laskettu jakauma yksi- vai kaksisuuntainen (1 yksisuuntaisissa jakaumissa, 2 kaksisuuntaisissa jakaumissa).

Katso myös

NOMDIST: NORM.JAKAUMA-funktio palauttaa tietyn arvon, keskiarvon ja keskihajonnan normaalijakaumafunktion arvon (tai normaalijakauman kertymäfunktion arvon).

BINOMIJAKAUMA: Laskee onnistuneiden yritysten todennäköisen lukumäärän (tai onnistuneiden yritysten enimmäismäärän) yritysten kokonaismäärästä määrätyn kokoisessa populaatiossa, joka sisältää tietyn määrän onnistuneita yrityksiä.

EKSPONENTIAALIJAKAUMA: Palauttaa eksponenttijakaumafunktion arvon ja määritetyn arvon lambdan.

BINOMIJAKAUMA.NEG: Laskee ennen onnistuneita yrityksiä vaadittavien epäonnistuneiden yritysten todennäköisyyden riippumattomien yritysten tietyllä onnistumistodennäköisyydellä.

TODENNÄKÖISYYS: Annettu arvojoukko ja sitä vastaavat todennäköisyydet. Toiminto laskee todennäköisyyden sille, että satunnaisesti valittu arvo löytyy kahden raja-arvon välistä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
35
false
false