YÜZDERANK.DHL

Bir veri kümesindeki belirtilen değer dahil olmak üzere 0 ile 1 aralığında yüzde sıralamasını (yüzdebirlik) döndürür.

Örnek Kullanım

YÜZDERANK.DHL(A1:A100; A2; 4)

YÜZDERANK.DHL(A1:A100; 10)

Söz Dizimi

YÜZDERANK.DHL(veriler; değer; [anlamlı_basamak_sayısı])

  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.
  • değer - Yüzde sıralaması belirlenecek değer.
  • anlamlı_basamak_sayısı - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan olarak 3 ] - Hesaplamada kullanılacak anlamlı basamakların sayısı.

Notlar

  • değer, işlev için sağlanan veriler içinde yer almazsa, söz konusu değere yönelik bir yüzde sıralaması sunmak üzere tahminde bulunulur.

İlgili Konular

YÜZDERANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin yüzde sıralamasını (yüzdelik) döndürür.

YÜZDERANK.HRC: Bir veri kümesindeki belirtilen değer hariç olmak üzere 0 ile 1 aralığında yüzde sıralamasını (yüzdebirlik) döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

MİN: Sayısal veri kümesindeki en düşük değeri döndürür.

MAK: Sayısal veri kümesindeki en yüksek değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

YÜZDEBİRLİK: Veri kümesinin belirtilen yüzdeliğindeki değeri döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?