PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK

Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo ei sisälly.

Esimerkkikäyttö

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK(A1:A100, A2, 4)

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK(A1:A100, 10)

Syntaksi

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK (tiedot, arvo, [merkitsevät_numerot])

  • tiedot – Huomioitavan tietojoukon sisältävä jono tai väli.
  • arvo – Arvo, jonka prosentuaalinen sijoitus määritetään.
  • merkitsevät_numerot[ VALINNAINEN – oletuksena 3 ] – Laskennassa käytettävien merkitsevien numeroiden määrä.

Huomautuksia

  • Jos arvo ei osu funktiolle annetun tiedot-argumentin alueelle, arvon prosentuaalinen sijoitus määritetään arvioimalla.

Katso myös

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS: Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo sisältyy.

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?