PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK

Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo ei sisälly.

Esimerkkikäyttö

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK(A1:A100, A2, 4)

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK(A1:A100, 10)

Syntaksi

PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK (tiedot, arvo, [merkitsevät_numerot])

  • tiedot – Huomioitavan tietojoukon sisältävä jono tai väli.
  • arvo – Arvo, jonka prosentuaalinen sijoitus määritetään.
  • merkitsevät_numerot[ VALINNAINEN – oletuksena 3 ] – Laskennassa käytettävien merkitsevien numeroiden määrä.

Huomautuksia

  • Jos arvo ei osu funktiolle annetun tiedot-argumentin alueelle, arvon prosentuaalinen sijoitus määritetään arvioimalla.

Katso myös

PROSENTTIJÄRJESTYS: Palauttaa data-aineiston annetun arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (prosenttipisteen).

PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS: Palauttaa prosentuaalisen sijoituksen (prosenttipisteen) 0–1, johon data-aineiston määritetty arvo sisältyy.

PROSENTTIPISTE: Palauttaa annetun data-aineiston prosenttipisteen arvon.

SUURI: Palauttaa datajoukon n:nneksi suurimman elementin, jossa n on käyttäjän määrittämä.

MIN: Palauttaa numeerisen datajoukon pienimmän arvon.

MAKS: Palauttaa numeerisen datajoukon suurimman arvon.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
12888926647487952478
true
Ohjekeskushaku
true
true
true