ARVON.MUKAAN.TASAN

Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen. Jos data-aineistossa on samalla arvolla useita kohtia, palautetaan kohtien ylin sijoitus.

Esimerkkikäyttö

ARVON.MUKAAN.TASAN(A10, A1:A100, TOSI)

ARVON.MUKAAN.TASAN(B32, B8:B47, EPÄTOSI)

ARVON.MUKAAN.TASAN(A10, A1:A100)

Syntaksi

ARVON.MUKAAN.TASAN (arvo, tiedot, [on_nouseva])

  • arvo – Arvo, jonka sijoitus määritetään.
  • tiedot – Huomioitavan tietojoukon sisältävä jono tai väli.
  • on_nouseva[ VALINNAINEN – oletuksena on laskeva (EPÄTOSI) ] – Huomioidaanko tiedot-argumentin arvot laskevassa vai nousevassa järjestyksessä.

Katso myös

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

ARVON.MUKAAN.KESKIARVO: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen. Jos data-aineistossa on samalla arvolla useita kohtia, palautetaan kohtien keskimääräinen sijoitus.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?