RANK.ORT

Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür. Veri kümesinde aynı değere sahip birden çok giriş varsa girişlerin ortalama sıralaması döndürülür.

Örnek Kullanım

RANK.ORT(A10; A1:A100; TRUE)

RANK.ORT(B32; B8:B47; FALSE)

RANK.ORT(A10; A1:A100)

Söz Dizimi

RANK.ORT(değer; veriler; [artan])

  • değer - Sıralaması belirlenecek değer.
  • veriler - Dikkate alınacak veri kümesini içeren dizi veya aralık.
  • artan - [ İSTEĞE BAĞLI - varsayılan değer azalandır (FALSE) ] - veriler'deki değerlerin azalan mı yoksa artan düzende mi dikkate alınacağını belirtir.

İlgili Konular

RANK: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür.

RANK.EŞİT: Veri kümesindeki belirtilen bir değerin sıralamasını döndürür. Veri kümesinde aynı değere sahip birden çok giriş varsa girişlerin üst sıralaması döndürülür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?