ARVON.MUKAAN.KESKIARVO

Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen. Jos data-aineistossa on samalla arvolla useita kohtia, palautetaan kohtien keskimääräinen sijoitus.

Esimerkkikäyttö

RANK.AVG(A10, A1:A100, TRUE)

RANK.AVG(B32, B8:B47, FALSE)

RANK.AVG(A10, A1:A100)

Syntaksi

RANK.AVG (arvo, tiedot, [on_nouseva])

  • arvo – Arvo, jonka sijoitus määritetään.
  • tiedot – Huomioitavan tietojoukon sisältävä jono tai väli.
  • on_nouseva[ VALINNAINEN – oletuksena laskeva (EPÄTOSI) ] – Huomioidaanko data-argumentin arvot laskevassa vai nousevassa järjestyksessä.

Katso myös

ARVON.MUKAAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen.

ARVON.MUKAAN.TASAN: Palauttaa data-aineiston määrätyn arvon sijoituksen. Jos data-aineistossa on samalla arvolla useita kohtia, palautetaan kohtien ylin sijoitus.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?