ÇOKEĞERSAY

Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralıktaki sayımı döndürür.
BigQuery için ÇOKEĞERSAY

Birden çok ölçüte göre satır sayısını döndürür.

Örnek Kullanım

ÇOKEĞERSAY(tablo_adı!meyveler, "Elma", tablo_adı!envanter, "<30")

Söz Dizimi

ÇOKEĞERSAY(ölçüt_sütunu1, ölçüt1, ölçüt_sütunu2, ölçüt2)

  • ölçüt_sütunu1: "ölçüt1" ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek veri sütunu.
  • ölçüt1: "ölçüt_sütunu1" için uygulanacak kalıp veya test.
  • ölçüt_sütunu2: Kontrol edilecek ek veri sütunu.
  • ölçüt2: Kontrol edilecek ek ölçütler.

Örnek Kullanım

ÇOKEĞERSAY(A1:A10, ">20", B1:B10, "<30")

ÇOKEĞERSAY(A7:A24, ">6", B7:B24, "<"&TARİH(1969,7,20))

ÇOKEĞERSAY(B8:B27; ">" & B12; C8:C27; "<" & C13; D8:D27; "<>10")

ÇOKEĞERSAY(C1:C100; "Evet")

Söz Dizimi

ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...])

  • ölçüt_aralığı1: ölçüt1 ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek aralık.
  • ölçüt1: ölçüt_aralığı1 için uygulanacak kalıp veya test.
  • ölçüt_aralığı2, ölçüt2...: [ ]: Kontrol edilecek ek aralıklar ve ölçütler; tekrarlanabilir.

Notlar

  • Tüm ek aralıklar, ölçüt_aralığı1 ile aynı sayıda satır ve sütun içermelidir.

İlgili Konular

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

 

ÇOKETOPLA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür.

ÇOKEĞERORTALAMA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın ortalamasını döndürür.

EĞER: Mantıksal ifade "TRUE" (DOĞRU) ise bir değeri, "FALSE" (YANLIŞ) ise başka bir değeri döndürür.

true
Öğrenim Merkezi'ni ziyaret edin

Google Dokümanlar gibi Google ürünlerini iş veya okulda mı kullanıyorsunuz? Çok işinize yarayacak ipuçlarını, eğiticileri ve şablonları deneyin. Office kurmadan Office dosyalarında çalışmayı öğrenin, dinamik proje planları ve ekip takvimleri oluşturun, gelen kutunuzu otomatik olarak organize edin ve çok daha fazlasını yapın.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü