ÇOKEĞERSAY (COUNTIFS)

Bu işlev yalnızca yeni Google E-Tablolar'da kullanılabilir.
Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın sayısını döndürür.

Örnek Kullanım

ÇOKEĞERSAY(A1:A10; ">20"; B1:B10; "<30")

ÇOKEĞERSAY(A7:A24; ">6"; B7:B24; "<"&TARİH(1969;7;20))

ÇOKEĞERSAY(B8:B27; ">" & B12; C8:C27; "<" & C13; D8:D27; “<>10”)

Söz Dizimi

ÇOKEĞERSAY(ölçüt_aralığı1; ölçüt1; [ölçüt_aralığı2; ölçüt2; ...])

  • ölçüt_aralığı1 - ölçüt1'le karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek aralık.
  • ölçüt1 - ölçüt_aralığı1'e uygulanacak kalıp veya test.
  • ölçüt_aralığı2; ölçüt2... - [ İSTEĞE BAĞLI ] - Kontrol edilecek ek aralıklar ve ölçütler; tekrarlanabilir.

Notlar

  • Tüm ek aralıklar, ölçüt_aralığı1 ile aynı sayıda satır ve sütun içermelidir.

Ayrıca Bkz:

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

BAĞ_DEĞ_SAY:

Veri kümesindeki sayısal değerlerin sayısını döndürür.

ÇOKETOPLA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın toplamını döndürür.

ÇOKEĞERORTALAMA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın ortalamasını döndürür.

EĞER: Mantıksal ifade "TRUE" (DOĞRU) ise bir değeri, "FALSE" (YANLIŞ) ise başka bir değeri döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?