ANTALL.HVIS.SETT (COUNTIFS)

Returnerer antallet for et område basert på flere kriterier.
ANTALL.HVIS.SETT for BigQuery

Denne funksjonen returnerer antallet rader (avhengig av flere kriterier)

Eksempler på bruk

ANTALL.HVIS.SETT(tabellnavn!frukt; "Eple", tabellnavn!beholdning, "<30")

Syntaks

ANTALL.HVIS.SETT(kriteriekolonne1; kriterium1; kriteriekolonne2; kriterium2)

  • kriteriekolonne1: Datakolonnen som skal vurderes mot «kriterium1».
  • kriterium1: Mønsteret eller testen som skal tas i bruk i «kriteriekolonne1».
  • kriteriekolonne2: En annen datakolonne som skal vurderes.
  • kriterium2: Et annet kriterium som skal tas i bruk.

Eksempler på bruk

ANTALL.HVIS.SETT(A1:A10; ">20"; B1:B10; "<30")

ANTALL.HVIS.SETT(A7:A24; ">6"; B7:B24; "<"&DATO(1969,7,20))

ANTALL.HVIS.SETT(B8:B27; ">" & B12; C8:C27; "<" & C13; D8:D27; “<>10”)

ANTALL.HVIS.SETT(C1:C100; "Ja")

Syntaks

ANTALL.HVIS.SETT(kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …])

  • kriterieområde1 – området som skal sjekkes mot kriterium1.
  • kriterium1 – mønsteret eller testen som skal brukes på kriterieområde1.
  • kriterieområde2; kriterium2; …[VALGFRITT] – andre områder og kriterier som skal sjekkes – kan gjentas.

Merknader

  • Eventuelle tilleggsområder må inneholde det samme antallet rader og kolonner som kriterieområde1.

Se også

ANTALL.HVIS: Returnerer et betinget antall for et område.

ANTALL:

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

 

SUMMER.HVIS.SETT: Returnerer summen av et område basert på flere kriterier.

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT: Returnerer gjennomsnittet av et område basert på flere kriterier.

HVIS: Returnerer én verdi hvis et logisk uttrykk er «TRUE» og en annen hvis det er «FALSE».

true
Visit the Learning Center

Using Google products, like Google Docs, at work or school? Try powerful tips, tutorials, and templates. Learn to work on Office files without installing Office, create dynamic project plans and team calendars, auto-organize your inbox, and more.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny