ANTALL.HVIS.SETT (COUNTIFS)

Gjengir antallet for et område basert på flere kriterier.

Eksempler på bruk

ANTALL.HVIS.SETT(A1:A10; ">20"; B1:B10; "<30")

ANTALL.HVIS.SETT(A7:A24; ">6"; B7:B24; "<"&DATO(1969,7,20))

ANTALL.HVIS.SETT(B8:B27; ">" & B12; C8:C27; "<" & C13; D8:D27; “<>10”)

ANTALL.HVIS.SETT(C1:C100; "Ja")

Syntaks

ANTALL.HVIS.SETT(kriterieområde1; kriterium1; [kriterieområde2; kriterium2; …])

  • kriterieområde1 – området som skal sjekkes mot kriterium1.
  • kriterium1 – mønsteret eller testen som skal brukes på kriterieområde1.
  • kriterieområde2; kriterium2; …[VALGFRITT] – andre områder og kriterier som skal sjekkes – kan gjentas.

Merknader

  • Eventuelle tilleggsområder må inneholde det samme antallet rader og kolonner som kriterieområde1.

Se også

ANTALL.HVIS: Returnerer en betinget antall for et område.

ANTALL:

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

Returnerer antallet numeriske verdier i et datasett.

SUMMER.HVIS.SETT: Returnerer summen av et område basert på flere kriterier.

GJENNOMSNITT.HVIS.SETT: Returnerer gjennomsnittet av et område basert på flere kriterier.

HVIS: Returnerer én verdi hvis et logisk uttrykk er «TRUE» og en annen hvis det er «FALSE».

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?