KESKIARVO.JOS.JOUKKO

Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon.

Esimerkkikäyttö

KESKIARVO.JOS.JOUKKO(A1:A10, B1:B10, ">20")

KESKIARVO.JOS.JOUKKO(A1:A10, B1:B10, ">20", C1:C10, "<30")

KESKIARVO.JOS.JOUKKO(C1:C100, E1:E100, "Kyllä")

Syntaksi

KESKIARVO.JOS.JOUKKO(keskiarvon_väli, välin1_ehdot, ehto1, [välin2_ehdot, ehto2, …])

  • keskiarvon_väli – Väli, jonka keskiarvo lasketaan.

  • välin1_ehdot – ehto1-argumenttiin verrattava väli.

  • ehto1 – välin1_ehdot-argumenttiin sovellettava malli tai testi.

  • välin2_ehdot, ehto2, …[ VALINNAINEN ] – Muut tarkistettavat välit ja ehdot.

Katso myös

KESKIARVO: KESKIARVO-funktio palauttaa tietojoukon numeerisen keskiarvon, tekstiä ei huomioida.

KESKIARVOA: Palauttaa data-aineiston numeerisen keskiarvon.

KESKIARVO.JOS: Palauttaa ehtojen perusteella määritettävän välin keskiarvon.

SUMMA.JOS.JOUKKO: Palauttaa useiden ehtojen perusteella määritettävän välin summan.

LASKE.JOS.JOUKKO: Palauttaa useiden kriteerien perusteella määritettävän välin lukumäärän.

JOS: Palauttaa yhden arvon, jos looginen lauseke on TOSI ja toisen arvon, jos lauseke on EPÄTOSI.

MEDIAANI: Palauttaa numeerisen data-aineiston mediaaniarvon.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?