EĞERORTALAMA

Ölçütlere bağlı olarak bir aralığın ortalamasını döndürür.

Örnek Kullanım

EĞERORTALAMA(A1:A10; ">20"; B1:B10)

EĞERORTALAMA(A1:A10; "<10")

EĞERORTALAMA(A1:A10; "Ödendi" B1:B10)

EĞERORTALAMA(A1:A10; "<"&B1)

Söz Dizimi

EĞERORTALAMA(ölçüt_aralığı; ölçüt; [ortalaması_alınacak_aralık])

 • ölçüt_aralığı - ölçüt ile karşılaştırmalı olarak kontrol edilecek aralık.

 • ölçüt - ölçüt_aralığı'na uygulanacak kalıp veya test.

  • Eşittir: "metin" veya 1 ya da "=metin" veya "=1"
  • Büyüktür: ">1"
  • Büyüktür veya eşittir: ">=1"
  • Küçüktür: "<1"
  • Küçüktür veya eşittir: "<=1"
  • Eşit değildir: "<>1" veya "<>metin"
 • ortalaması_alınacak_aralık - [İSTEĞE BAĞLI] - Ortalaması alınacak aralık. Dahil edilmezse ortalama için bunun yerine ölçüt_aralığı kullanılır.

İlgili Konular

ORTALAMA: Metni yok sayarak, veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ORTALAMAA: Veri kümesindeki sayısal ortalama değeri döndürür.

ÇOKEĞERORTALAMA: Birden çok ölçüte bağlı olarak bir aralığın ortalamasını döndürür.

ETOPLA: Bir aralıkta yapılan koşullu toplamı döndürür.

EĞERSAY: Bir aralıkta yapılan koşullu sayımı döndürür.

EĞER: Mantıksal ifade "TRUE" (DOĞRU) ise bir değeri, "FALSE" (YANLIŞ) ise başka bir değeri döndürür.

ORTANCA: Sayısal veri kümesindeki ortanca değeri döndürür.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?